Rekrutacja na studia 2014/2015 :: Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle Wirtualna biblioteki Nauki

Aktualności

Finanse i rachunkowość. Nowy Kierunek studiów w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle
01.10.2015

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Informujemy, iż decyzją Rektora Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle nabór na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 zostaje przedłużony do 30 października 2015 r.

15.09.2015

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Informujemy, że w dniu 10 października 2015 r. o godz. 11:30 w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle odbędzie się uroczysta INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą Świętą, która odbędzie się o godz. 10:00 w Kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski przy ul. Lwowskiej 49 w Jaśle.
Zaproszenie i program Inauguracji.

26.08.2015

INFORMACJA DLA STUDENTÓW W SPRAWIE ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

Studenci, odbywający praktyki w roku akademickim 2014/2015 lub ubiegający się o zwolnienie z praktyk zobowiązani są do złożenia stosownych dokumentów w terminie do dnia 10 września 2015 r. celem zaliczenia praktyk.

26.08.2015

SPOTKANIE WŁADZ UCZELNI Z WYKŁADOWCAMI

Władze Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle zapraszają wykładowców prowadzacych zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 na spotkanie, które odbędzie się w dniu 26 września 2015 r. po zakończeniu uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł ks. Władysława Findysza w Jaśle.

26.08.2015

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

W dniu 26 września 2015 r. (sobota) o godzinie 13.00 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł ks. Władysława Findysza w Jaśle. Władze Uczelni wraz z Samorządem Studenckim serdecznie zapraszają Absolwentów na tę uroczystość, licząc na liczne Państwa przybycie. Osoby, które nie odebrały wcześniej odpisów dyplomów oraz świadectw proszone są o przybycie co najmniej godzinę przed planowaną uroczystością celem odbioru dokumentów i złożenia stosownych podpisów.

03.06.2015

NOWY KIERUNEK STUDIÓW - "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ" w PSW w JAŚLE

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03.06.2015 r. Podkarpacka Szkła Wyższa w Jaśle uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ" na poziomie studiów pierwszego stopnia.

01.06.2015

MOTOJUWENALIA 2015 W PODKARPACKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W JAŚLE.

01.06.2015

MOTOJUWENALIA 2015 W PODKARPACKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W JAŚLE.

5 CZERWCA 2015

W dniu 5 czerwca 2015 r., Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, na parkingu przy uczelni (Jasło, ul. Na kotlinę 8) organizuje imprezę pod nazwą MotoJuwenalia 2015. Jest to połączenie pikniku motoryzacyjnego z Juwenaliami. Uczelnia wśród wielu kierunków kształcenia prowadzi również studia inżynierskie z dziedziny transportu, stąd chęć promowania motoryzacji przy okazji juwenaliów.

W trakcie imprezy przewidziano wiele atrakcji, m.in. konkursy z alkogoglami, pokazy samochodów rajdowych i występy artystów pochodzących z Jasła i atrakcje dla najmłodszych. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Jasła i jasielscy policjanci pokażą swój sprzęt oraz przeprowadzą kilka symulowanych akcji ratowniczych. W trakcie trwania MotoJuwenaliów budynek PSW wraz z pracowniami będzie otwarty, każdy będzie mógł wejść i zwiedzić laboratorium samochodowe, a także dowiedzieć się jakie dokumenty należy złożyć, by zostać studentem naszej szkoły.

Imprezami towarzyszącymi będzie rowerowa masa krytyczna „Masą na PSW”, czyli pierwsze urodziny „Rowerem przez Jasło”, a także pierwszy spot „Nocnej jazdy samochodem bez celu”.

GWIAZDAMI WIECZORU BĘDĄ ZESPÓŁ ROMPEY I MATEUSZ MIJAL

25.05.2015

Informacja dotycząca staży.

W dniu 27 maja 2015 roku (środa) o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie podsumowujące staż. Obecność wszystkich stażystów jest obowiązkowa! Na spotkanie należy dostarczyć brakujące dokumenty (opinia pracodawcy oraz sprawozdanie z odbytego stażu, listy obecności) oraz wszelkie inne brakujące dokumenty związane z odbywaniem staży. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia będzie końcowe rozliczenie się z odbycia staży. Spotkanie Aula A1 (parter).

19.05.2015

Informacja dla studentów i pracowników PSW w Jaśle w związku z wyborami prezydenckimi w dniu 24.05.2015 r.

Dzień 24 maja 2015 r. (niedziela) w związku z wyborami prezydenckimi, jest dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

29.04.2015

Informacja dotycząca staży.

SPOTKANIE ZE STAŻYSTAMI ODBĘDZIE się w czwartek 30.04.2015 (zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami) o godzinie 10:00 (aula parter). Obecność obowiazkowa.

17.04.2015

Informacja dotycząca obron na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zgodnie z Regulaminem Studiów §28 pkt. 3 student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do dnia 31 marca 2015 r.

Ponieważ we wskazanym terminie znaczna część studentów nie złożyła pracy dyplomowej i nie przystąpiła do egzaminu dyplomowego, ustala się dodatkowy termin obron w dniu 16 maja 2015 r. Na chwilę obecną nie przewiduje się innych terminów.
Jednocześnie informuje się, że osoby, które w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31 marca 2015 r. nie złożyły pracy dyplomowej, a będą ubiegać się o późniejszy termin obrony, zobowiązane są do uiszczenia dodatkowej opłaty (§18 pkt. 2 Regulaminu Odpłatności – studia pierwszego stopnia, §16 pkt. 2 Regulaminu Odpłatności za studia drugiego stopnia).

08.04.2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problemy przemian społeczno-gospodarczych".

Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową nt. "Problemy przemian społeczno-gospodarczych" organizowaną w dniu 12.06.2015 r. w siedzibie uczelni w Jaśle.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Marszałka Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla.

Program Konferencji | Karta zgłoszenia uczestnika

02.09.2014

Pomoc materialna. Zmiana wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015 wynosi 850,00 zł netto.

Wnioski o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) można składać do dnia 15 października 2014 r. w Dziekanacie uczelni.

23.09.2014

Informacja dotycząca staży.

Spotkanie ze wszystkimi stażystami odbędzie się w dniu 01.10.2014 r. o godz. 10.00 (aula I - parter ). Obecność obowiazkowa.

10.09.2014

Konsultacje.

Konsultacje (zaległe wpisy i zaliczenia) – dr inż. Stanisław Urbanik – 27 września 2014 r. godz. 10.00

10.09.2014

Informacja dla studentów III roku kierunku Ekonomia.

Zgodnie z Regulaminem Studiów §28 pkt. 3 student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do dnia 30 września 2014 r.
Najbliższe obrony planowane są na 27 września 2014 r. Na chwilę obecną nie przewiduje się dodatkowego terminu.

Jednocześnie informuje się, że osoby, które nie przystąpią do obrony do dnia 30 września 2014 r., a będą ubiegać się o późniejszy termin obrony, zobowiązane są do uiszczenia dodatkowej opłaty §18 pkt. 2 Regulaminu Odpłatności.

05.09.2014

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015.

Rektor i Senat Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle mają zaszczyt zaprosić na Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015, która odbędzie się w dniu 4 października 2014 roku (sobota) o godz. 11:30 w auli głównej PSW w Jaśle. Program uroczystości.

04.09.2014

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W PODKARPACKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W JAŚLE.

26.08.2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻY.

Spotkanie ze wszystkimi Stażystami  odbędzie się  w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz.  9:00 w Auli (parter I p.).

21.08.2014

Informacja dla absolwentów - kierunku EKONOMIA - obrona lipiec 2014 r.

Dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów kierunku Ekonomia są do odebrania w dziekanacie PSW w Jaśle od poniedziałku do piątku.

20.08.2014

Informacja dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

W dniu 26.09.2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problemy przemian społeczno-gospodarczych" organizowana w ramach projektu pt. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej PSW w Jaśle" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na Konferencji będą przedstawiane referaty dotyczące gospodarki przestrzennej.

Obecność studentów II, III i IV roku studiów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest obowiązkowa.

25.06.2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻY.

Studenci, którzy odbywają staże w ramach projektów unijnych proszeni są o przybycie na spotkaniew dniu 31.07.2014 r. o godz. 10:00. Miejsce spotkania: Siedziba PSW w Jaśle - duża aula - parter.

16.07.2014

Pozytywna ocena POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ dotycząca jakości kształcenia na kierunku EKONOMIA.
Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle informuje o uzykaniu pozytywnej oceny POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ dotyczącej jakości kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia na kierunku EKONOMIA (Uchwała Nr 5/2/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26.06.2014 r.).

05.07.2014

Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie.
5 lipca br., Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle gościła przebywającego z wizytą Rektora Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja) Pana prof. RNDr. René Matloviča, PhD. Wizyta Pana Rektora zaowocowała podpisaniem porozumienia o współpracy przy realizacji misji uczelni wyższych i  wypełnianiu głównego zadania uczelni wyższych, jakim jest świadczenie kształcenia wyższego oraz jakimi są twórcze badania naukowe.

20.06.2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻY.
Studenci, którzy są zainteresowani odbywaniem 3-miesięcznych, płatnych staży proszeni są o pilne zgłaszanie się do dziekanatu na zjeździe weekendowym 21-22.06.2014.

12.06.2014

WYJAZD STUDYJNY DO INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA w WARSZAWIE ORAZ INSTYTUTU ROZWOJU MIAST w KRAKOWIE.

W dniach 26-27.06.2014 Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle organizuje wyjazd studyjny dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie (26.06.2014) oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie (27.06.2014). Wyjazd studentów nastąpi o godz. 04:45 w dniu 26.06.2014 z parkingu uczelni przy ul. Na Kotlinę 8 w Jaśle. Uczestnictwo w wyjeździe jest nieodpłatne.

Wyjaz organizowany jest w zakresie projektu pt. "Rozszerzenie oferty dydaktycznej PSW w Jaśle" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11.06.2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻY.

Spotkanie  organizacyno-informacyjne  w sprawie odbywania staży  lipiec-wrzesień  odbędzie się w dniu 17.06.2014 r. o godzinie 10:00 (Aula duża I p.). Wszelkich informacjl udzieli  Pani dr inż. Joanna Bril.

04.06.2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problemy przemian społeczno-gospodarczych".

Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową nt. "Problemy przemian społeczno-gospodarczych" organizowaną w dniu 26.09.2014 r. w siedzibie uczelni w Jaśle.

Konferencja objęta jest patronatem naukowym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Patronat honorowy nad Konferecją objął Pan Władysław Ortyl, Marszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Program Konferencji | Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji.

04.06.2014

Informacja dla korzystających z Biblioteki PSW.
Biblioteka zwraca się z prośbą do studentów oraz pracowników Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle o zwrot wypożyczonych książek w terminie do KOŃCA CZERWCA 2014 r.!

20.05.2014

Zajęcia fakultatywne dla dla studentów III roku, kierunek gospodarka przestrzenna.
W dniu 24.05.2014 r. (sobota) odbędą się zajęcia fakultatywne realizowane w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej PSW w Jaśle”:

  • godz. 8.30 - Jerzy Rodzeń Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  • godz. 11.50 - Renata Drążek Dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
15.04.2014

DZIEŃ REKTORSKI - 27.04.2014.
W związku z Kanonizacją bł. Jana Pawła II – dzień 27 kwietnia 2014 (niedziela) w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych bez konieczności odrabiania tych zajęć.

30.03.2014
Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Wizyta J.E. Ks. Biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w PSW w Jaśle. Więcej...

27.02.2014

Informacja dla studentów IV roku kierunku Transport.
Zgodnie z Regulaminem Studiów §28 pkt. 3 student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do dnia 31 marca 2014 r. Najbliższe obrony odbędą się 8 marca 2014 r. Na chwilę obecną nie przewiduje się dodatkowego terminu. Jednocześnie informuje się, że osoby, które nie przystąpią do obrony do dnia 31 marca 2014 r., a będą ubiegać się o późniejszy termin obrony, zobowiązane są do uiszczenia dodatkowej opłaty §18 pkt. 2 Regulaminu Odpłatności.

12.12.2013

Ważna informacja dotycząca praktyk studenckich na kierunku Gospodarka Przestrzenna.
Studenci i studentki kierunku Gospodarka Przestrzenna proszeni są o pilne składanie dokumentów dotyczących obecnie odbywanych przez Nich praktyk zawodowych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 18.12.2013 r. Dokumenty potwierdzające odbywanie praktyki należy składać w Biurze Karier.

05.12.2013

DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA ZBIGNIEWA I INNYCH.
Szanowni Studenci - nasza uczelnia została poproszona o pomoc w organizacji akcji DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA ZBIGNIEWA I INNYCH. Akcja będzie miała miejsce dnia 08.12.2013 roku w Jasielskim Domu Kultury w godzinach od 10:00-16:00.

Samorząd Studencki PSW w Jaśle włączył się w akcję pomocy. Wszelkie informacje na ten temat udziela Przewodniczący Samorządu Studenckiego Pan Mirosław Brocławik. Studenci, którzy chcieliby włączyć się do akcji pomocy (wolontariusze) proszeni są o pilny kontakt z Przewodniczącym.

Podczas naszej akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w naszej bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu
formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi.

Serdecznie zapraszam ! trzeba mieć ze sobą dokument z numerem PESEL. Wszelkie materiały reklamowe (ulotki, plakaty) do odebrania na portierni uczelni. Prosimy o rozpowszechnienie akcji.

Patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta Jasła - pan Andrzej Czernecki.

22.11.2013

Informacja dla studentów ubiegających się o pomoc materialną.
Decyzje Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą wydawane w terminie od 23.11.2013 r. do 07.12.2013 r. w godz. 8.00 – 16.00 w Dziekanacie PSW Studenci zobowiązani są do odbioru decyzji osobiście.

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

Uwaga!
Warunkiem wypłaty świadczeń jest odebranie decyzji oraz podpisanie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku ani na jakiejkolwiek innej uczelni.

01.10.2013

Przedłużenie rekrutacji na studia. Informujemy, że rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia została przedłużona do 10.10.2013 r.

30.09.2013

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014. Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle zaprasza na Inaugurację nowego roku akademickiego 2013/2013, która odbędzie się w dniu 12.10.2013 r. (sobota) w siedzibie uczelni o godz. 11:30. Zobacz program uroczystości.

23.09.2013

Informacja dotycząca staży. Wszyscy studenci, którzy uczestniczyli w stażach realizowanych w ramach Projektu Unijnego proszeni są o pilne przybycie na spotkanie podsumowujące staż w dniu 02.10.2013 (środa) r. o godzinie 10:00 (aula -parter).

06.09.2013

Bezpłatne studia podyplomowe w zakresie Ekologistyki, Zarządzania procesami logistycznymi oraz Systemów logistycznych przedsiębiorstw. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie od 16 września do 4 października. Więcej...

06.09.2013

Informacja dotycząca zaliczania praktyk - Wszyscy Studenci, którzy odbywali praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających ich odbycie w terminie nie przekraczającym do końca września br. Niedostosowanie się będzie skutkowało brakiem wpisu zaliczenia w indeksie i karcie egzaminacyjnej, a tym samym niezaliczeniem i powtarzaniem semestru .

23.08.2013

Informacja dla Studentów odbywających staże - osoby, które nie odebrały list obecności na miesiąc wrzesień proszone są o pilny odbiór. Dokumenty będzie można odebrać w dniu 27.08.2013 r. w godzinach od 10:00-13:00. Zapraszamy również Stażystów, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące spraw związanych ze stażem.

20.08.2013

Absolwenci kierunku Ekonomia - obrona lipiec 2013 r. proszeni są o zgłoszenie się w terminie do dnia 10 września 2013 r. do dziekanatu PSW, celem odbioru dokumentów.
Przy odbiorze dokumentów należy zwrócić legitymację studencką.

25.07.2013

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problemy Gospodarki Przestrzennej".
W dniu 27.09.2013 r. w siedzibie PSW w Jaśle odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problemy Gospodarki Przestrzennej" organizowana przez Podkarpacką Szkołę Wyższą w Jaśle pod patronatem naukowym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Program Konferencji. Karta uczestnictwa.

11.07.2013
Informacja dotycząca staży.

W dniu 01.08.2013 r. o godz. 10:00 (czwartek) odbędzie się spotkanie ze studentami, którzy są w trakcie odbywania 3- miesięcznych staży realizowanych w ramach Projektu Unijnego pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej PSW w Jaśle". Spotkanie odbędzie się w Auli I (parter). Obecność obowiązkowa!

01.07.2013

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym Dziekanat PSW w Jaśle w soboty będzie nieczynny.

01.07.2013
Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Wyjazd studyjny do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Więcej...

26.06.2013
Informacja dotycząca zaliczania praktyk. Więcej...
03.06.2013
Informacja dla studentów ubiegających się o staż. Więcej...
31.05.2013

PŁATNE STAŻE organizowane w ramach projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej PSW w Jaśle". Więcej...

PSW na Targach Edukacyjnych
15.05.2013

Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle reaktywowała Społeczną Radę ds. Rozwoju PSW w Jaśle. Więcej...

PSW na Targach Edukacyjnych
15.05.2013

Uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów kierunku Transport. Więcej...

10.05.2013
Ranking Szkół Wyższych 2013 "PERSPEKTYWY". Więcej...
09.05.2013

Uroczyste rozdanie dyplomów dla absolwentów kierunku Transport odbędzie się 15 maja 2013 r. o godz. 15.00 - Aula 1.

26.04.2013

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Dziekanat PSW będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

25.04.2013
Ruszyła rekrutacja na studia w PSW w Jaśle. Więcej...
22.03.2013
Pomoc materialna. Informacja dla studentów studiów drugiego stopnia. Więcej...
07.02.2013
Płatne praktyki zagraniczne w GRECJI. Więcej...
20.12.2012

Uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku EKONOMIA. Więcej...

PSW na Targach Edukacyjnych
15.11.2012
Podkarpacka Szkoła Wyższa na Targach Edukacyjnych. Więcej...

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej PSW w Jaśle"Rozzwój potencjału dydaktycznego PSW w Jaśle zgodnie z perspektywą Europa 2020 szansą dla regionu