Rekrutacja na studia 2014/2015: Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle Wirtualna biblioteki Nauki

Aktualności

29.08.2016

Informacja o powołaniu Dziekana i Prodziekana Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu.

Na podstawie zarządzenia Nr 8/2016 z dnia 29.08.2016 r. Rektor PSW w Jaśle powołuje na stanowisko Dziekana Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu Panią dr Katarzynę Szajowską na kadencję od dnia 22.09.2016 r. do dnia 31.08.2020 r.

Na podstawie zarządzenia Nr 9/2016 z dnia 29.08.2016 r. Rektor PSW w Jaśle powołuje na stanowisko Prodziekana Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu Panią dr inż. Joannę Bril na kadencję od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2020 r.

14.06.2016

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE nt. „Nowoczesne technologie naprawcze nadwozi samochodowych”

Studenci Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle zapraszają na szkolenie na temat „Nowoczesne technologie naprawcze nadwozi samochodowych”, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2016 (sobota). Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00.

Szczegółowe informacje

06.06.2016

KONFERENCJA NAUKOWA pt. "WIELOWYMIAROWOŚĆ OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA"

W dniu 4 czerwca 2016 roku, w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, odbyła się konferencja naukowa pt. Wielowymiarowość obszaru bezpieczeństwa". W debacie uczestniczyli samorządowcy, druhowie ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele życia gospodarczego, pracownicy naukowi, a także studenci i osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa.

O tym jak ważnym aspektem jest bezpieczeństwo mówiła Prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle, Pani dr n. tech. Inż. Joanna Bril: Bezpieczeństwo jest swoistego rodzaju stanem, dającym poczucie pewności, gwarancję jego zachowania oraz szansę na pewne doskonalenia. Bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym nie tylko dla każdej jednostki lecz również całych społeczeństw. To także istotny element w polityce państw oraz funkcjonowaniu systemów międzynarodowych. Szczególnie dziś temat zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego jest wyjątkowo aktualny.

Referaty wygłosili prelegenci:

  • Bezpieczeństwo klientów na rynku usług finansowych - mgr Krzysztof Mucha
  • Ściganie przestępczości na szkodę interesów ekonomicznych skarbu państwa - mgr Krzysztof Wójcik
  • Zagrożenia przeciwpożarowe na terenie powiatu jasielskiego - bryg. mgr inż. Wacław Pasterczyk
  • Rola i zadania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym - bryg. mgr inż. Wacław Pasterczyk
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w kontekście pracy diagnosty samochodowego - dr n. tech.inż Joanna Bril, mgr inż Artur Sałata, mgr inż Jacek Bućko

 

Konferencja Naukowa pt. Wielowymiarowość obszaru bezpieczeństwa
16.05.2016

JUWENALIA PSW 2016

Zobaczcie jak świętowaliśmy 15-lecie działalności Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle! Na scenie wystąpiły takie gwiazdy jak Rompey, Mateusz Mijal i nasz gość specjalny, zespół Power Play! Zapraszamy do przeglądania galerii z tego wydarzenia!

JASIELSKIE JUWENALIA - 15 MAJA 2016 r.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Podkarpacka Szkoła Wyższa - Facebook

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle