Rekrutacja 2013/2014 :: Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle

Studia w Jaśle :: Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

Studia w Jaśle :: Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

Aktualności

15.04.2014

DZIEŃ REKTORSKI - 27.04.2014.
W związku z Kanonizacją bł. Jana Pawła II – dzień 27 kwietnia 2014 (niedziela) w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych bez konieczności odrabiania tych zajęć.

30.03.2014
Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Wizyta J.E. Ks. Biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w PSW w Jaśle. Więcej...

27.02.2014

Informacja dla studentów IV roku kierunku Transport.
Zgodnie z Regulaminem Studiów §28 pkt. 3 student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do dnia 31 marca 2014 r. Najbliższe obrony odbędą się 8 marca 2014 r. Na chwilę obecną nie przewiduje się dodatkowego terminu. Jednocześnie informuje się, że osoby, które nie przystąpią do obrony do dnia 31 marca 2014 r., a będą ubiegać się o późniejszy termin obrony, zobowiązane są do uiszczenia dodatkowej opłaty §18 pkt. 2 Regulaminu Odpłatności.

12.12.2013

Ważna informacja dotycząca praktyk studenckich na kierunku Gospodarka Przestrzenna.
Studenci i studentki kierunku Gospodarka Przestrzenna proszeni są o pilne składanie dokumentów dotyczących obecnie odbywanych przez Nich praktyk zawodowych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 18.12.2013 r. Dokumenty potwierdzające odbywanie praktyki należy składać w Biurze Karier.

05.12.2013

DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA ZBIGNIEWA I INNYCH.
Szanowni Studenci - nasza uczelnia została poproszona o pomoc w organizacji akcji DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA ZBIGNIEWA I INNYCH. Akcja będzie miała miejsce dnia 08.12.2013 roku w Jasielskim Domu Kultury w godzinach od 10:00-16:00.

Samorząd Studencki PSW w Jaśle włączył się w akcję pomocy. Wszelkie informacje na ten temat udziela Przewodniczący Samorządu Studenckiego Pan Mirosław Brocławik. Studenci, którzy chcieliby włączyć się do akcji pomocy (wolontariusze) proszeni są o pilny kontakt z Przewodniczącym.

Podczas naszej akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w naszej bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu
formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi.

Serdecznie zapraszam ! trzeba mieć ze sobą dokument z numerem PESEL. Wszelkie materiały reklamowe (ulotki, plakaty) do odebrania na portierni uczelni. Prosimy o rozpowszechnienie akcji.

Patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta Jasła - pan Andrzej Czernecki.

22.11.2013

Informacja dla studentów ubiegających się o pomoc materialną.
Decyzje Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą wydawane w terminie od 23.11.2013 r. do 07.12.2013 r. w godz. 8.00 – 16.00 w Dziekanacie PSW Studenci zobowiązani są do odbioru decyzji osobiście.

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

Uwaga!
Warunkiem wypłaty świadczeń jest odebranie decyzji oraz podpisanie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku ani na jakiejkolwiek innej uczelni.

01.10.2013

Przedłużenie rekrutacji na studia. Informujemy, że rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia została przedłużona do 10.10.2013 r.

30.09.2013

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014. Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle zaprasza na Inaugurację nowego roku akademickiego 2013/2013, która odbędzie się w dniu 12.10.2013 r. (sobota) w siedzibie uczelni o godz. 11:30. Zobacz program uroczystości.

23.09.2013

Informacja dotycząca staży. Wszyscy studenci, którzy uczestniczyli w stażach realizowanych w ramach Projektu Unijnego proszeni są o pilne przybycie na spotkanie podsumowujące staż w dniu 02.10.2013 (środa) r. o godzinie 10:00 (aula -parter).

06.09.2013

Bezpłatne studia podyplomowe w zakresie Ekologistyki, Zarządzania procesami logistycznymi oraz Systemów logistycznych przedsiębiorstw. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie od 16 września do 4 października. Więcej...

06.09.2013

Informacja dotycząca zaliczania praktyk - Wszyscy Studenci, którzy odbywali praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających ich odbycie w terminie nie przekraczającym do końca września br. Niedostosowanie się będzie skutkowało brakiem wpisu zaliczenia w indeksie i karcie egzaminacyjnej, a tym samym niezaliczeniem i powtarzaniem semestru .

23.08.2013

Informacja dla Studentów odbywających staże - osoby, które nie odebrały list obecności na miesiąc wrzesień proszone są o pilny odbiór. Dokumenty będzie można odebrać w dniu 27.08.2013 r. w godzinach od 10:00-13:00. Zapraszamy również Stażystów, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące spraw związanych ze stażem.

20.08.2013

Absolwenci kierunku Ekonomia - obrona lipiec 2013 r. proszeni są o zgłoszenie się w terminie do dnia 10 września 2013 r. do dziekanatu PSW, celem odbioru dokumentów.
Przy odbiorze dokumentów należy zwrócić legitymację studencką.

25.07.2013

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problemy Gospodarki Przestrzennej".
W dniu 27.09.2013 r. w siedzibie PSW w Jaśle odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problemy Gospodarki Przestrzennej" organizowana przez Podkarpacką Szkołę Wyższą w Jaśle pod patronatem naukowym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Program Konferencji. Karta uczestnictwa.

11.07.2013
Informacja dotycząca staży.

W dniu 01.08.2013 r. o godz. 10:00 (czwartek) odbędzie się spotkanie ze studentami, którzy są w trakcie odbywania 3- miesięcznych staży realizowanych w ramach Projektu Unijnego pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej PSW w Jaśle". Spotkanie odbędzie się w Auli I (parter). Obecność obowiązkowa!

01.07.2013

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym Dziekanat PSW w Jaśle w soboty będzie nieczynny.

01.07.2013
Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Wyjazd studyjny do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Więcej...

26.06.2013
Informacja dotycząca zaliczania praktyk. Więcej...
03.06.2013
Informacja dla studentów ubiegających się o staż. Więcej...
31.05.2013

PŁATNE STAŻE organizowane w ramach projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej PSW w Jaśle". Więcej...

PSW na Targach Edukacyjnych
15.05.2013

Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle reaktywowała Społeczną Radę ds. Rozwoju PSW w Jaśle. Więcej...

PSW na Targach Edukacyjnych
15.05.2013

Uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów kierunku Transport. Więcej...

10.05.2013
Ranking Szkół Wyższych 2013 "PERSPEKTYWY". Więcej...
09.05.2013

Uroczyste rozdanie dyplomów dla absolwentów kierunku Transport odbędzie się 15 maja 2013 r. o godz. 15.00 - Aula 1.

26.04.2013

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Dziekanat PSW będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

25.04.2013
Ruszyła rekrutacja na studia w PSW w Jaśle. Więcej...
22.03.2013
Pomoc materialna. Informacja dla studentów studiów drugiego stopnia. Więcej...
07.02.2013
Płatne praktyki zagraniczne w GRECJI. Więcej...
20.12.2012

Uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku EKONOMIA. Więcej...

PSW na Targach Edukacyjnych
15.11.2012
Podkarpacka Szkoła Wyższa na Targach Edukacyjnych. Więcej...

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej PSW w Jaśle"Rozzwój potencjału dydaktycznego PSW w Jaśle zgodnie z perspektywą Europa 2020 szansą dla regionu