Rekrutacja na studia 2014/2015: Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle Wirtualna biblioteki Nauki

Studia na Podkarpackiej Szkole Wyższej

Studia na Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle mogą być kluczem do sukcesu na dzisiejszym rynku pracy. Zdobyte u nas wykształcenie pomoże Państwu otrzymać satysfakcjonujące zatrudnienie w biznesie, różnorodnych instytucjach lub organizacjach. U nas studia ekonomiczne to nie tylko przyswajanie wiedzy teoretycznej, ale również nabywanie umiejętności praktycznych. Nieustannie reagujemy na dynamiczne zmiany na współczesnym rynku, aby zawsze zapewniać Państwu adekwatną do nich edukację.

Zapraszamy do nas wszystkich zainteresowanych kandydatów na:

  • studia licencjackie na kierunku ekonomia oraz finanse i rachunkowość,
  • studia inżynierskie na kierunku transport oraz gospodarka przestrzenna,
  • studia magisterskie na kierunku ekonomia.

Aktualności

"Poprawa warunków funkcjonowania Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle poprzez podniesienie dostępności uczelnianych e-usług".

Finanse i rachunkowość. Nowy Kierunek studiów w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle

Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle - Wesołych Świąt

29.08.2016

Informacja o powołaniu Dziekana i Prodziekana Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu.

Na podstawie zarządzenia Nr 8/2016 z dnia 29.08.2016 r. Rektor PSW w Jaśle powołuje na stanowisko Dziekana Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu Panią dr Katarzynę Szajowską na kadencję od dnia 22.09.2016 r. do dnia 31.08.2020 r.

Na podstawie zarządzenia Nr 9/2016 z dnia 29.08.2016 r. Rektor PSW w Jaśle powołuje na stanowisko Prodziekana Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu Panią dr inż. Joannę Bril na kadencję od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2020 r.

14.06.2016

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE nt. „Nowoczesne technologie naprawcze nadwozi samochodowych”

W sobotę 18 czerwca 2016 roku o godzinie 9:00 w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle nasi studenci organizują szkolenie pod tytułem „Nowoczesne technologie naprawcze nadwozi samochodowych”, , na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegółowe informacje

06.06.2016

KONFERENCJA NAUKOWA pt. "WIELOWYMIAROWOŚĆ OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA"

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza zorganizowała w dniu 4 czerwca 2016 r. konferencję naukową o tytule „Wielowymiarowość obszaru bezpieczeństwa” z udziałem pracowników naukowych, przedstawicieli życia gospodarczego, druhów ochotniczych straży pożarnych, samorządowców, studentów oraz osób interesujące się kwestiami bezpieczeństwa.

Dr n. tech. Inż. Joanna Bril, Prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle, podkreślała znaczenie bezpieczeństwa. Mówiła, że jest to stan poczucia pewności, gwarancja jego utrzymania i okazja do pewnego rozwoju. Zarówno dla jednostki, jak i całych społeczeństw, bezpieczeństwo stanowi wartość nadrzędną. Co więcej, odgrywa ono kluczową rolę w działaniu systemów międzynarodowych oraz w polityce poszczególnych krajów. Obecnie aspekt problemów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu jest szczególnie istotny.

Oto lista wygłoszonych referatów oraz ich autorów:

  • Bezpieczeństwo klientów na rynku usług finansowych - mgr Krzysztof Mucha
  • Zagrożenia przeciwpożarowe na terenie powiatu jasielskiego - bryg. mgr inż. Wacław Pasterczyk
  • Ściganie przestępczości na szkodę interesów ekonomicznych skarbu państwa - mgr Krzysztof Wójcik
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w kontekście pracy diagnosty samochodowego - dr n. tech.inż Joanna Bril, mgr inż Artur Sałata, mgr inż Jacek Bućko
  • Rola i zadania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym - bryg. mgr inż. Wacław Pasterczyk

 

Konferencja Naukowa pt. Wielowymiarowość obszaru bezpieczeństwa
16.05.2016

JUWENALIA PSW 2016

Tak uczciliśmy 15-lecie powstania Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle! Wydarzenie to uświetniły znane osobistości ze świata muzyki: Mateusz Mijał, Rompey oraz zespół Power Play. Poniżej prezentujemy zbiór zdjęć z obchodów.

JASIELSKIE JUWENALIA - 15 MAJA 2016 r.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Podkarpacka Szkoła Wyższa - Facebook

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle