Aktualności

 

Akredytacje - Polska Komisja Akredytacyjna

Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej obejmujące wszystkie prowadzone kierunki studiów.

 

Polska Komisja Akredytacyjna została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. Obecnie podstawę prawną funkcjonowania Komisji stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,  a wśród jej zadań jednym z najbardziej istotnych jest dokonywanie ocen programowych i instytucjonalnych. Komisja jest jedynym gremium akredytacyjnym dokonującym oceny jakości kształcenia we wszystkich polskich szkołach wyższych działających na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji: www.pka.edu.pl

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...