Biblioteka - katalog

Edytuj stan

Poka? wszystko

L. p. Rodzaj Tytu? Autor Wydawnictwo Stan
3 Bankowość i finanse Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Lech Bednarski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 3
4 Bankowość i finanse ABC stosowania weksla w ujęciu graficznym Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz Wydwnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992 2
6 Bankowość i finanse Analiza finansowa w przedsiêbiorstwie Lech Bednarski PWE, Warszawa 2000 3
7 Bankowość i finanse Banc - Assurance w Unii Europejskiej i w Polsce Śliperski Marek Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001 0
8 Bankowość i finanse Bank i jego organizacja Feliks Wiliński Biblioteka Menedżera i Bankowca, Lwów-Warszawa 1
9 Bankowość i finanse Banki komercyjne w gospodarce Nadler Paul S Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993 1
10 Bankowość i finanse Banki, rynek,operacje, polityka Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 1997 4
11 Bankowość i finanse Bankowość centralna. Funkcje - metody - organizacja Władysław Baka Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001 2
12 Bankowość i finanse Biznes plan - czyli jak poznać kredytobiorcę Lucyna Kowalczyk Wydawnictwo Twigger S.A., Warszawa 1998 1
13 Bankowość i finanse Czynności kredytowe banku - zagadnienia prawne Tomasz Narożny Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000 3
14 Bankowość i finanse DATA MINING. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych Mirosław Lasek Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002 2
15 Bankowość i finanse źródła jego finansowania w Polsce Witold Gradoń Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004 2
16 Bankowość i finanse Detaliczna bankowość elektroniczna Beata Świecka Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007 2
17 Bankowość i finanse Ekonomika Banku Spółdzielczego Jan Szambelańczyk Biblioteka Menedżera i Bankowca 1999 4
18 Bankowość i finanse Ekonomika i organizacja kredytu hipotecznego w Polsce Monika K. Rosińska Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997 2
19 Bankowość i finanse Euro. Wprowadzenie banknotów i monet do obiegu. Konrad Szeląg Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001 2
20 Bankowość i finanse Exchange - Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych Wioletta Nawrot CeDeWu, Warszawa 2007 2
21 Bankowość i finanse Fałszowanie sprawozdań finansowych Włodzimierz Wąsowski Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003 3
22 Bankowość i finanse Finanse 1 Anna Kuczyńska - Cesarz EKO-EDUKACJA, WARSZAWA 1998 1
23 Bankowość i finanse Finanse 2 Ewa Jarocka Wydawnictwo EKO-EDUKACJA, Warszawa 1998 2
24 Bankowość i finanse Finanse banku komercyjnego Jerzy Świderski Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999 5
25 Bankowość i finanse Finanse firmy w spółkach i innych podmiotach gospodarczych Henryk Zalewski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998 2
26 Bankowość i finanse Finanse i prawo finansowe Alina Majchrzycka-Guzowska PWN, Warszawa 1999 2
27 Bankowość i finanse Finanse przedsiębiorstw Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999 1
28 Bankowość i finanse Finanse przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach Radosław Gasza, Sławomir Kalinowski, Jacek Mizerka Wydawnicwto AKADEMIA, Poznań 1997 2
29 Bankowość i finanse Finanse przedsiębiorstwa Danuta Krzemińska WSB, Poznań 2005 1
31 Bankowość i finanse Finanse publiczne a wzrost gospodarczy Jacek Tomkiewicz (red.) Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005 2
32 Bankowość i finanse Finanse publiczne Rzeczpospolitej Polskiej - zagadnienia prawne Andrzej Borodo Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000 2
33 Bankowość i finanse Finanse publiczne - teoria i zastosowanie Wiesława Ziółkowska WWSB, Poznań 2005 1
34 Bankowość i finanse Finanse publiczne w Polsce - przewodnik Wojciech Misiąg Presspublica, Warszawa 1996 2
35 Bankowość i finanse Finanse spółki akcyjnej Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko Wydawnictwo DIFIN 1
36 Bankowość i finanse Finanse w gospodarce rynkowej Alina Majchrzycka - Guzowska Wydwnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996 1
37 Bankowość i finanse Finanse, bankowość i rynki finansowe Edmund Pietrzak, Magdalena Markiewicz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 1
38 Bankowość i finanse Finanse, cz. 1 Marian Pietraszewski, Elżbieta Strzyżewska, Jerzy Wydwnictwo eMPi, Poznañ 1996 10
39 Bankowość i finanse Finanse, cz. II Ryszard Doll, Marian Pietraszewski eMPi, Poznań 2000 7
40 Bankowość i finanse Funkcjonowanie rynku pieniężnego w Polsce Grzegorz Zatryb Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997 1
41 Bankowość i finanse Giełdowe instrumenty pochodne Ewelina Wiśniewska CeDeWu, Warszawa 2007 1
42 Bankowość i finanse Globalny Rynek Finansowy Jerzy Nacewski, Kazimierz Zabielski Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2007 1
43 Bankowość i finanse Handel i finanse międzynarodowe Richard E., Jeffrey A. Frankel, Ronald W. Jones PWE, Warszawa 1998 1
44 Bankowość i finanse Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe Wojciech Grabowski Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998 2
45 Bankowość i finanse Instytucje rynku finansowego w Polsce Anna Szelągowska (red.) CeDeWu, Warszawa 2007 1
46 Bankowość i finanse Integracja Europejska, a krajowe banki komercyjne Jan Krzysztof Solarz, Dariusz Daniluk Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999 4
47 Bankowość i finanse Jak chronić swoje pieniądze Grzegorz Pisarski Verum, Warszawa 1994 1
48 Bankowość i finanse Kalkulacja oceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach Andrzej Bień, Witold Bień Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999 4
49 Bankowość i finanse Marketing bankowy-podręcznik Wojciech Grzegorczyk Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000 7
50 Bankowość i finanse Międzynarodowy system bankowy Solarz Jan Krzysztof Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001 1
51 Bankowość i finanse Międzynarodowy system finansowy Jan Krzysztof Solarz Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999 1
52 Bankowość i finanse Ocena efektywności finansowej spółek prawa handlowego Witold Bień Finans-Servis, Warszawa 1997 4
53 Bankowość i finanse Odsetki w banku Włodzimierz Wąsowski Biblioteka Menedżera i Bankowca 5
54 Bankowość i finanse Pieniądz elektroniczny na świecie Rafał Janowicz, Robert Klepacz Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002 1
55 Bankowość i finanse Podręcznik do nauki bankowości Zbigniew Krzyżkiewicz Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999 7
56 Bankowość i finanse Podstawy bankowości Zbigniew Dobosiewicz PWN, Warszawa 1998 2
57 Bankowość i finanse Polski rynek papierów wartościowych Wojciech Grzegorczyk Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993 3
58 Bankowość i finanse Polskie prawo bankowe Lesław Góral, Maria Karlikowska PWN, Warszawa 2000 3
60 Bankowość i finanse Poradnik inwestora budowlanego Wojciech Misiak Polskie Centrum Budownictwa, Warszawa 1998 3
61 Bankowość i finanse Pranie brudnych pieniędzy. Poradnik dla bankowców Krzysztof Wąsowski, Włodzimierz Wąsowski Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001 1
62 Bankowość i finanse Produkty bankowe. Rozwój i sprzedaż Wojciech Grzegorczyk Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001 1
63 Bankowość i finanse Propedeutyka finansów Lech Szyszko SGH, Warszawa 2004 1
64 Bankowość i finanse Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie Marian Walczak PWE, Warszawa 1998 1
65 Bankowość i finanse Przestępstwa na rynku kapitałowym. Papierowi kuglarze Mirosław Dusza Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003 1
66 Bankowość i finanse Rachunkowość bankowa Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000 6
1527 Bankowość i finanse Rachunkowość - zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowośi Kazimierz Sawicki red. 1
68 Bankowość i finanse Rachunkowość w banku komercyjnym Joanna Wielgórska-Leszczyńska Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, Wa-wa 1995 2
69 Bankowość i finanse Regulacja i nadzór bankowy w Polsce Dariusz Daniluk Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa1996 1
70 Bankowość i finanse Reklama i promocja usług bankowych Wojciech Grzegorczyk Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996 4
71 Bankowość i finanse Rol banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego Ryszard Kata Wydawnictwo Fosze, Rzeszów 2003 2
72 Bankowość i finanse Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe w krajowym systemie bankowym Ewa Szczygielska Wydawnictwo Kwantum, Warszawa 1998 1
73 Bankowość i finanse Rynek kapitałowy w Polsce Mirosław Dusza Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999 3
74 Bankowość i finanse Rynkowe instrumenty finansowe Andrzej Sopoćko PWN, Warszawa 2005 1
75 Bankowość i finanse Ryzyko ekologiczne w działalności banku Grażyna Borys Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000 2
76 Bankowość i finanse Sekurytyzacja aktywów Andrzej Kosiński Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997 2
77 Bankowość i finanse Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Alojzy Karczykowski, Maria Borkowska Finans - Servis, Warszawa 1996 1
78 Bankowość i finanse Skuteczność rozliczeń finansowych w handlu zagranicznym Monika Burżacka-Majcher SGH, Warszawa 2006 1
79 Bankowość i finanse Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie Piotr Rybicki Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003 1
80 Bankowość i finanse Sprawozdawczość finansowa bez tajemnic Stanisław Koc, Maria Borkowska Finans-Servis, Warszawa 1999 6
81 Bankowość i finanse Strategia konkurencji na rynku usług bankowych Agata Jonas Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002 1
82 Bankowość i finanse Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych Wojciech Grzegorczyk Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002 1
83 Bankowość i finanse Swapy finansowe Izabela Tymuła Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000 3
84 Bankowość i finanse System ubezpieczeń społecznych Dorota Bieniasz, Anna J. Szałek Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999 2
85 Bankowość i finanse Świat finansów u progu XXI wieku Michael Brett Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999 2
86 Bankowość i finanse Transfomacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Studium monograficzno-porównawcze Władysław Baka Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997 1
87 Bankowość i finanse Uprawnienia budowlane Mariola Berdysz, Paweł Ziemski Polskie Centrum Budownictwa, Warszawa 1999 1
88 Bankowość i finanse Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego Emilia Denek Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000 5
89 Bankowość i finanse Weksle-zeszyt do ćwiczeń Olgierd Juchnowicz Wydawnictwo Eko - Edukacja, Warszawa 1996 2
90 Bankowość i finanse Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem Jacek Grzywacz Wydawnictwo Difin, Warszawa 1996 1
91 Bankowość i finanse Wstęp do skarbowości Jan Głuchowski Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznañ1997 1
92 Bankowość i finanse Wycena i zarządzanie wartości firmy Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimski Poltext, Warszawa 2004 1
93 Bankowość i finanse Wymienialność złotego Edmund Pietrzak Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa1996 1
94 Bankowość i finanse Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości Dariusz Wawrzyniak Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002 1
95 Bankowość i finanse Zarządzanie długiem publicznym w krajach UE i w Polsce Kamilla Marchewka-Bartkowiak Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003 1
96 Bankowość i finanse Zarządzanie finansami ubezpieczeń Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorowski,Bogusław Hadyniak Poltext, Warszawa 1999 1
97 Bankowość i finanse Zarządzanie ryzykiem procentowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych Danuta Wolniak Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997 1
98 Bankowość i finanse Zasady polskiego prawa bankowego i dewizowego Jolanta Gliniecka, Jerzy Harasimowicz Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000 7
99 Bankowość i finanse Zrozumieć Wall-Stret Jefrey B. Littre, Lucien Rhodes Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994 2
100 Bankowość i finanse Prawo finansowe Wanda Wójtowicz Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2000 8
101 Bankowość i finanse Rachunkowość bankowa Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000 2
102 Bankowość i finanse Sprawozdawczość finansowa, zasady sporządzania i analizy Stanisław Koc, Maria Borkowska Finans-Servis, Warszawa 1995 2
103 Bankowość i Finanse Nowe ubezpieczenia-zbiór przepisów o ubezpieczeniach Studio STO, Bielsko-Bia³a 1999 2
104 Bankowość i Finanse Powszechne ubezpieczenia zdrowotne - tekst ustawy Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999 2
106 Ekonomia, Ekonomika Analiza ekonomiczno-finansowa firmy Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001 1
107 Ekonomia, Ekonomika Analiza i diagnostyka ekonomiczna Bolesław Wersty Wydawca Edukacja, Wrocław 2000 1
108 Ekonomia, Ekonomika Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska PWE, Warszawa 1999 5
109 Ekonomia, Ekonomika Aspekty nowej ekonomii społeczeństwa globalnego (koncepcje, systemy, metody) Tom I i II Kazimierz W. Krupa Ekonomicka Fakulta, Zilina 2008 2
110 Ekonomia, Ekonomika Atrakcyjność inwestycyjna regionu Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski WSFiZ, Białystok 2005 1
111 Ekonomia, Ekonomika Biznesplan w praktyce zarządzania firmą Aleksander Czepurko, Joanna Łukaszewicz WSHiP, Warszawa 2005 1
112 Ekonomia, Ekonomika Biznesplan w praktyce Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik CeDeWu, Warszawa 2007 1
113 Ekonomia, Ekonomika Biznesplan - zastosowania i przykłady Zbigniew Pawlak Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002 1
114 Ekonomia, Ekonomika Controlling od A do Z Hilmar J. Vollmuth Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995 1
115 Ekonomia, Ekonomika Ćwiczenia z mikroekonomii Theodore C. Bergstrom, Hal R. Varian PWN, Warszawa 2002 2
116 Ekonomia, Ekonomika Development, Competitiveness and Practice of Economic Policy Eliza Frejtag-Mika PWE, Warszawa 2006 1
117 Ekonomia, Ekonomika Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku Adam P. Balcerzak, Dorota Górecka Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1
118 Ekonomia, Ekonomika Edukacja ekonomistów i menedżerów - Zeszyt Naukowy SGH SGH Warszawa 1
119 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia 2 Samuelson Nordhaus PWN, Warszawa 1996 1
120 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia digitalnej ery Kazimierz W. Krupa Poprad 2007 1
121 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia dla inżynierów (makro i mikro) Stefan Marciniak (red.) PWN, Warszawa 1995 2
122 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia i Nauki Humanistyczne - Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej,Rzeszów 2007 1
123 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia-makroekonomia Elżbieta Popławska Eko-Edukacja, Warszawa 1998 1
124 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia-mikroekonomia Elżbieta Popławska Leliwa, Eko-Edukacja, Warszawa 1998 1
125 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia po polsku Dariusz Filar, Andrzej Rzońca, Grzegorz Wójtowicz CeDeWu, Warszawa 2007 1
126 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia-podstawowe problemy (makro i mikro) Stefan Marciniak (red.) PWN, Warszawa 1998 1
127 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia Środowiska i zasobów naturalnych Tomasz Żylicz PWE, Warszawa 2004 1
128 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia w przykładach Marcin Krawczyk, Dariusz Malinowski SGH, Warszawa 2004 2
129 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia - zarys wykładu Marian Żukowski (red.) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005 1
130 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch PWE, Warszawa 1994 1
131 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia Janusz Beksiak PWN, Warszawa 2001 1
132 Ekonomia, Ekonomika Ekonomia 1 Samuelson Nordhaus PWN, Warszawa 1995 1
133 Ekonomia, Ekonomika Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem a moralności Halina Jastrzębska-Smolaga Difin, Warszawa 2007 1
134 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika i organizacja firmy handlowej Halina Gramburg-Wiśniowolska, Jadwiga Waszkiel Wydawnictwo Adam, Warszawa 1997 1
135 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - ćwiczenia Stanisław Dębski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999 2
136 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. I i II Stanisław Dębski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997 8
137 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw Genowefa Sobczyk (red.) Difin, Warszawa 2004 2
138 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika przedsiębiorstw - zagadnienia wybrane Leszek Pawłowicz (red.) Wydawnictwo ODDK, Warszawa 2005 1
139 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika przedsiębiorstw, cz. II Marian Pietraszewski eMPi, Poznań 2000 2
140 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika przedsiębiorstw, cz. II Janina Mierzejewska-Majcherek Difin 2006 2
141 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika przedsiębiorstw, cz. III Krystyna Guzera Difin, Warszawa 2006 1
142 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika przedsiębiorstw Marian Pietraszewski eMPi, Poznań 2000 1
143 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika usług Anna Tokarz Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005 1
144 Ekonomia, Ekonomika Ekonomiści i systemy ekonomiczne Waldemar Grzywacz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2005 1
145 Ekonomia, Ekonomika Elementarne zagadnienia ekonomii Roman Milewski PWN, Warszawa 1999 4
146 Ekonomia, Ekonomika Elementy prawa dla ekonomistów Wojciech Siuda SCRIPTUM, Poznań 1996 1
147 Ekonomia, Ekonomika Giełda towarowa Dariusz Bliźniak, Leszek Gontarski Fundacja na rzecz giełdy zbożowo-paszowej,Wa-wa 96 1
148 Ekonomia, Ekonomika Historia myśli ekonomicznej Wacław Stankiewicz PWE, Warszawa 2000 2
149 Ekonomia, Ekonomika Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Adam Czudec (red.) Fosze, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007 3
150 Ekonomia, Ekonomika Integracja europejska - od jednolitego rynku do Unii Walutowej Krystyna Gawlikowska- Hueckel, Anna Zielińska-Głębocka Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004 1
151 Ekonomia, Ekonomika Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego Zbigniew Rykiel WSFiZ, Białystok 2001 1
152 Ekonomia, Ekonomika Makro i społeczne aspekty wsparcia logistycznego Mirosław Chaberek Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 1
153 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia - ćwiczenia David H. Papell PWN, Warszawa 2000 1
154 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia - ćwiczenia Mieczysław Kujda Wydwnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1995 4
155 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia dla zaawansowanych. Rozwiązywanie problemów Jeffrey Rohaly PWN, Warszawa 2001 1
156 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia dla zawansowanych David Romer PWN, Warszawa 2000 1
157 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia. Rynek w gospodarce (ćwiczenia i przykłady) Adam Baszyski, Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005 1
158 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia Bronisław Oyrzanowski Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998 7
159 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia Marian Noga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000 1
160 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia Mieczysław Kujda Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1995 2
161 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia Robert E. Hall, John B. Taylor PWN, Warszawa 2002 1
162 Ekonomia, Ekonomika Makroekonomia Władysław Balicki Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2006 1
163 Ekonomia, Ekonomika Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją Adam Glapiński SGH w Warszawie, Warszawa 2006 1
164 Ekonomia, Ekonomika Metody oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych Witold Kurek Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006 9
165 Ekonomia, Ekonomika Mikroekonomia - materiały do ćwiczeń Ryszard Barczyk (red.) Akademia, Poznań 2005 1
166 Ekonomia, Ekonomika Mikroekonomia w teorii i praktyce - materiały dla studentów K. Drela, A. Kiernożycka - Sobejko Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 2
167 Ekonomia, Ekonomika Mikroekonomia - wybrane problemy Stefan Link Edukacja, Wrocław 2005 2
168 Ekonomia, Ekonomika Mikroekonomia - zadania Ewa Jankowska, Piotr Siemiątkowski TNOiK, Toruń 2006 1
169 Ekonomia, Ekonomika Mikroekonomia Hal R. Varian PWN, Warszawa 2001 1
170 Ekonomia, Ekonomika Mikroekonomia Mieczysław Kujda Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1996 2
171 Ekonomia, Ekonomika Mikroekonomia Mieczysław Kujda Wydawnictwo Fosze, Rzeszów 1998 1
172 Ekonomia, Ekonomika Mikroekonomia Zofia Dach (red.) Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002 1
173 Ekonomia, Ekonomika Narzędzia tworzenia strategii organizacji Tomasz Białas, Mirosław Czapiewski Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2004 1
174 Ekonomia, Ekonomika Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego Tadeusz Teofil Kaczmarek Difin, Warszawa 2006 1
175 Ekonomia, Ekonomika Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie - uwarunkowania i perspektywy Paweł Wroński Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej 1
176 Ekonomia, Ekonomika Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych Zdzisław Bombera, Jerzy Telep Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004 1
177 Ekonomia, Ekonomika Podstawy Ekonomii - cz. 1 Piotr Urbaniak Wydawnictwo eMPi, Poznań 1999 1
178 Ekonomia, Ekonomika Podstawy Ekonomii - cz. 2 Piotr Urbaniak Wydawnictwo eMPi, Poznań 1999 7
179 Ekonomia, Ekonomika Podstawy Ekonomii - ćwiczenia, zadania, problemy Roman Milewski (red.) PWN, Warszawa 2002 2
180 Ekonomia, Ekonomika Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych Bogusław Fiedor C.H.Beck, Warszawa 2002 1
181 Ekonomia, Ekonomika Podstawy Ekonomii Bogusław Czarny (red.) PWE, Warszawa 2000 1
182 Ekonomia, Ekonomika Podstawy Ekonomii Mieczysław Kujda Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2
183 Ekonomia, Ekonomika Podstawy prawa dla ekonomistów Jolanta Jabłońska - Bonca PWN, Warszawa 2000 1
184 Ekonomia, Ekonomika Podstawy mikroekonomii Zofia Dach Wydawnictwo Naukowe Synaba, Kraków 2001 2
185 Ekonomia, Ekonomika Polityka ekonomiczna - fakty, tendencje, dylematy Ryszard Horodeński (red.) Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2004 1
186 Ekonomia, Ekonomika Polityka fiskalna Magdalena Dynus TNOiK, Toruń 2007 1
187 Ekonomia, Ekonomika Prawo gospodarcze dla ekonomistów Jan Kufel, Wojciech Siuda Scriptus, Poznań 1998 4
188 Ekonomia, Ekonomika Prawo handlowe dla ekonomistów Kazimierz Kruczalak PWE, 1998 1
189 Ekonomia, Ekonomika Problemy ekonomii i polityki rozwoju Janusz Stacewicz (red.) SGH, Warszawa 2005 1
190 Ekonomia, Ekonomika Przedsiębiorca po nowemu Ewa Grzegorzewska-Mischke Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004 1
191 Ekonomia, Ekonomika Społeczeństwo oparte na wiedzy w dobie globalizacji- wybrane zagadnienia Kazimierz Ślęczki WSZiM, Sosnowiec 2003 1
192 Ekonomia, Ekonomika Strategia konkurencji Michael E. Porter PWE, Warszawa1998 1
193 Ekonomia, Ekonomika Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce Grzegorz Kołodko (red.) Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004 1
194 Ekonomia, Ekonomika Strategiczna polityka handlu międzynarodowego Tomasz Rynarzewski PWE, Warszawa 2005 1
195 Ekonomia, Ekonomika Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej Ireneusz Janiuk Difin, Warszawa 2004 1
196 Ekonomia, Ekonomika Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu Mieczysław Kabaj Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004 1
197 Ekonomia, Ekonomika Strategie rozwoju przedsiębiorstwa - metody analizy - przykłady Stefania Jurek-Stępień SGH, Warszawa 2007 1
198 Ekonomia, Ekonomika System rynkowy - podstawy mikro i makroekonomii Mieczysław Nasiłowski Key Text, Warszawa 1996 2
199 Ekonomia, Ekonomika Szkice współczesnej teorii ekonomii Wojciech Pacho (red.) SGH, Warszawa 2005 1
200 Ekonomia, Ekonomika Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu Lena Kolarska-Bobińska (red.) Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 1
201 Ekonomia, Ekonomika Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania Eliza Frejtag-Mika (red.) Difin, Warszawa 2006 1
202 Ekonomia, Ekonomika Teoria zmian organizacyjnych przedsiêbiorstw ery informacji (wybrane aspekty i narzêdzia) Kazimierz Władysław Krupa Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006 1
203 Ekonomia, Ekonomika Towarowe rynki terminowe Dariusz Bliźniak, Leszek Gontarski Fundacja na rzecz Giełdy Paszowo-Zbożowej,Warszawa 1
204 Ekonomia, Ekonomika Unia gospodarczo-walutowa Katarzyna Ko³odziejczyk - Konarska Wydawnictwo-Sejmowe, Warszawa 2004 1
205 Ekonomia, Ekonomika Współczesne teorie ekonomiczne Marek Ratajczak (red.) Akademia Ekonomiczna, Poznañ 2005 1
206 Ekonomia, Ekonomika Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu Krystyna Naumowicz WSB w Pile, Pi³a 2003 2
207 Ekonomia, Ekonomika Wybrane zagadnienia z biznesu - cz. I Marian Pietraszewski Wydawnictwo eMPi, Poznań 1999 3
208 Ekonomia, Ekonomika Wybrane zaadnienia z biznesu cz. II Franciszek Kabat, Marian Pietraszewski Wydawnictwo eMPi, Poznañ 1999 3
209 Ekonomia, Ekonomika Wybrane zagadnienia z biznesu - cz. III Marian Pietraszewski Wydawnictwo eMPi, Poznań 2000 1
210 Ekonomia, Ekonomika Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego i cywilnego M. Borkowska, A. Karczykowski, S. Koc Finans-Servis, Warszawa 1999 1
211 Ekonomia, Ekonomika Zarys metod badania koniunktury gospodarczej Grzegorz Kowalewski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroc³aw 2005 1
212 Ekonomia, Ekonomika Zarys wiedzy o gospodarce Marian Pietraszewski Wydawnictwo eMPi, Poznañ 2000 7
213 Ekonomia, Ekonomika Zastosowanie E- Learingu w kształceniu ekonomistów Zeszyt Pokonferencyjny WSEiA w Kielcach 5
214 Ekonomia, Ekonomika Zbiór zadań z mikroekonomii Zofia Dach, Artur Pollok, Krystyna Przybylska Synaba, 2002 1
216 Ekonomia, Ekonomika Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa Barbara Fryzeł Toruń 2004 1
217 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika przedsiębiorstw, cz. I Krystyna Guzera, Janina Mierzejewska-Majcherek Difin, Warszawa, 2005 2
218 Ekonomia, Ekonomika Współczesne teorie ekonomiczne Marek Ratajczak Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005 1
219 Ekonomia, Ekonomika Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna Paweł Bożyk PWE, Warszawa 2004 1
220 Gospodarka żywnością Badania marketingowe na rynku żywności Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek SGGW, Warszawa 2002 1
221 Gospodarka żywnością Ekonomika gospodarki żywnościowej Stanisław Grabowski Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji,Warszawa1998 1
222 Gospodarka żywnością Gastronomia hotelowa Czesław Arkuszyński Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001 1
223 Gospodarka żywnością Gastronomia- słownik żywieniowo-gastronomiczny J.M. Hasik Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii,Poznań 200 1
224 Gospodarka żywnością Higiena produkcji żywności Danuta Kołożyn-Krajewska SGGW, Warszawa 2003 1
225 Gospodarka żywnością Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.) WSHiG, Poznań 2004 1
226 Gospodarka żywnością Jak przyjęć gości Zygmunt Demicki Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003 2
227 Gospodarka żywnością Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt Eugeniusz R. Greli Dzierdziówka-Lublin 2008 1
228 Gospodarka żywnością Marka na rynku produktów żywnościowych Hanna Górska-Warsewicz, Teresa Pałaszewska-Reindl SGGW, Warszawa 2002 1
229 Gospodarka żywnością Marketing w gastronomii Józef Sowa PWE, Warszawa 2004 2
230 Gospodarka żywnością Nieenergetyczne składniki pokarmowe Roman Dawid Tauber, Poznañ 2001 1
231 Gospodarka żywnością Od gospodarstwa do stołu Małgorzata Wiśniewska Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 1
232 Gospodarka żywnością Organizacja i technika usług gastronomicznych Ryszard Jargon Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne 1
233 Gospodarka żywnością Podstawy gastronomii, hotelarstwa, rekreacji i turystyki D.R. Tauber (red.) Wydawnictwo WSHiG, Poznań 2001 2
234 Gospodarka żywnością Podstawy żywienia człowieka-przewodnik do ćwiczeń Roman Cichoń, Lidia Wądołowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2002 1
235 Gospodarka żywnością Podstawy żywienia człowieka Krystyna Flis, Wanda Konaszewska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997 1
236 Gospodarka żywnością Podstawy żywienia człowieka Ewa Przysiężna Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002 1
237 Gospodarka żywnością Poradnik dla kelnera Helmut Leitner Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993 2
238 Gospodarka żywnością Potrawy Afryki i Kuby Roman Dawid Tauber Wydawnictwo WSHiG, Poznań 2002 1
239 Gospodarka żywnością Praktyka higieny żywienia i żywności - segregator 2
240 Gospodarka żywnością Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska SGGW, Warszawa 2003 1
241 Gospodarka żywnością Sekrety ziół Elżbieta Szot-Radziszewska Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005 1
242 Gospodarka żywnością Technologia gastronomiczna cz. I Wydawnictwo REA, Warszawa 1998 1
243 Gospodarka żywnością Technologia gastronomiczna cz. II Wydawnictwo REA, Warszawa 1998 1
244 Gospodarka żywnością Technologia gastronomiczna z obsługą gości cz. III Wydawnictwo REA, Warszawa 1999 1
245 Gospodarka żywnością Wybrane zagadnienia z dietetyki - ćwiczenia Lidia Wądołowska, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2002 3
246 Gospodarka żywnością Wymagania sanitarne w branży spożywczej Ewa Łukasiewicz, Iwona Rudnicka Wydawnictwo Michalczyk i Prokop, Łódź 1997 1
247 Gospodarka żywnością Zasady zbiorowego żywienia (z elementami technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta) Bożena Granecka Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1998 2
248 Gospodarka żywnością Żywienie, żywność, a zdrowie Jadwiga Biernat Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001 1
249 Geografia A to Polska właśnie ... Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa Andrzej Stasiak Wydawnictwo WSTiH w Łodzi, Łódź 2006 1
250 Geografia Atlas geograficzny świata Wydawnictwo Kartograficzne Beata Piętka, Katowice 1
251 Geografia Czasopismo geograficzne Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław 2
252 Geografia Encyklopedia szkolna - Geografia Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004 1
253 Geografia Europa; geografia turystyczna Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha Proksenia, Kraków 2003 8
254 Geografia Europa;zarys geografii turystycznej Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha Proksenia, Kraków 2002 4
255 Geografia Geografia atrakcji turystycznych Polski Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha Proksenia, Kraków 2001 1
256 Geografia Geografia ekonomiczna dla biznesu Zbyszko Pawlak Wydawnictwo Inter-Info, Poznań 2005 1
257 Geografia Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej Irena Fierla PWE, Warszawa 2007 1
258 Geografia Geografia ekonomiczna. Świat i Polska Ireneusz Michałków WSE, Warszawa 2002 2
259 Geografia Geografia ekonomiczna Kazimierz Kuciñski SGH w Warszawie, Warszawa 2002 1
260 Geografia Geografia ekonomiczna Władysław Skrzypczak Efekt, Warszawa 1998 1
261 Geografia Geografia gospodarcza Polski Irena Fierli (red.) PWE, Warszawa 2001 2
262 Geografia Geografia gospodarcza Polski Irena Fierli (red.) PWE, Warszawa 2004 1
263 Geografia Geografia gospodarcza Rosji A. Maryański, G. Mróz, Z. Szot, M. Troc PWE, Warszawa 1996 1
264 Geografia Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005 1
265 Geografia Geografia Polski - w kraju ojców Krystyna Harasimiuk, Jolanta Rodzoś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004 1
266 Geografia Geografia spo³eczno-gospodarcza Polski Henryk Rogacki PWN, Warszawa 2007 1
267 Geografia Geografia turystyczna Eugeniusz Mazur Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego 20 1
268 Geografia Geografia turystyczna Wiesław Kaprowski WSE, Warszawa, 2004 1
269 Geografia Geografia turystyki Polski T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski PWE, Warszawa 2002 5
270 Geografia Geografia turyzmu Andrzej Kowalczyk PWN, Warszawa, 2002 1
271 Geografia Geografia u progu XXI wieku Antoni Jackowski (red.) Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 2004 1
272 Geografia Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce T. Słomka (red.) Wydaw. AGH Kraków 2006 1
273 Geografia Kraje pozaeuropejskie-zarys geografii turystycznej Zygmunt Kruczek (red.) Proksenia, Kraków 2002 5
274 Geografia Ochrona krajobrazu Barbara ¯arska 1
275 Geografia Okolice Krakowa i Tatry-atlas Wydawnictwo Kartograficzne Beata Piętka, Katowice 1
276 Geografia Okręg Rybnicki i Górny Śląsk po Beskidy - atlas drogowy Wydawnictwo Kartograficzne Beata Piętka, Katowice 1
277 Geografia Polska-atlas drogowy Wydawnictwo Kartograficzne Beata Piêtka, Katowice 1
278 Geografia Polska-gdzie jeść-przewodnik po restauracjach, pizzeriach i zajazdach Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 1998 1
279 Geografia Polska-gdzie na narty-przewodnik Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 1998 1
280 Geografia Polska-geografia atrakcji turystycznych Zygmunt Kruczek Proksenia, Kraków 2006 2
281 Geografia Polska;geografia atrakcji turystycznych Zygmunt Kruczek Proksenia, Kraków 2002 4
282 Geografia Polskie Parki Narodowe - i nie tylko Tomasz Kowalik Europejskie Centrum Ekologiczne, Warszawa 1999 1
283 Geografia Poznań i okolice-atlas Wydawnictwo Kartograficzne Beata Pętka, Katowice 1
284 Geografia Praktyczny przewodnik: Beskidy 3, Beskid Wysypowy i Gorce Stanisław Figiel, Jarosław Swajdo Wydawnictwo Pascal, 1998 1
285 Geografia Praktyczny przewodnik; Bieszczady Marek Motak Pascal,1997 1
286 Geografia Przewodnik: Małopolska południowo-zachodnia A. Matuszczyk, N. Orliński, J. Zinkow Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1991 1
287 Geografia Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski PWN, Warszawa 2000 0
288 Geografia Słownik geografii turystycznej Sudetów A-Z, Pogórze Izerskie Marek Staff (red.) I-BiS, Wrocław 2003 1
289 Geografia Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pogórze Izerskie Marek Staff (red.) I-BiS, Wrocław 2003 1
290 Geografia Słownik geografii turystycznej Sudetów; Góry Kaczawskie Marek Staff (red.) I-BiS, Wrocław 2000 2
291 Geografia Słownik geografii turystycznej Sudetów; Kotlina Jeleniogórska Marek Staff (red.) I-BiS, Wrocław 1999 3
292 Geografia Słownik geografii turystycznej Sudetów; Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy Marek Staff (red.) I-BiS, Wrocław 1994 1
293 Geografia Słownik geografii turystycznej Sudetów; Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska Marek Staff (red.) I-BiS, Wrocław 2005 1
294 Geografia Słownik geografii turystycznej Sudetów; Pogórze Kaczawskie Marek Staff (red.) I-BiS, Wrocław 2002 1
295 Geografia Słownik geografii turystycznej Sudetów; Wzgórza Strzegomskie Marek Staff (red.) Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2004 1
296 Geografia Sudety. Przewodnik geoturystyczny Stefan Cwojdziński, Wiesław Kozdrój Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007 1
297 Geografia Systemy informacji geograficznej-zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP,SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda Helion, Gliwice 2005 1
298 Geografia Świat-atlas geograficzny Wydawnictwo Kartograficzne Beata Piętka, Katowice 1
299 Geografia Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska 1
300 Geografia Warszawa i okolice-atlas Wydawnictwo Kartograficzne Beata Piêtka, Katowice 1
301 Geografia Województwo podkarpackie-atlas drogowo-administracyjny Wydawnictwo Kartograficzne Beata Piętka, Katowice 1
302 Geografia Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej Stanisław Korenik Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006 1
303 Geografia Ziemia Dorota Makowska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998 1
304 Gospodarka światowa Biopolarny Rozwój Aglomeracji - kierunki rozwoju układów biopolarnych Zbigniew Zioło (red.) PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 1
305 Gospodarka światowa Co warto wiedzieæ o obywatelach Unii Europejskiej Jarosław Kamiński, Marcin Małecki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004 1
306 Gospodarka światowa Czynniki sukcesu Polskich przedsiębiorstw na rynkach UE Zdzisław Pierścionek, Stefania Jurek-Stępień; SGH SGH Warszawa 2006 1
307 Gospodarka światowa Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych Paweł Bożyk Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Wa-wa 2004 1
308 Gospodarka światowa Europa państw, czy państwo europejskie? Marta Baczewska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004 1
309 Gospodarka światowa Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm Anna Szymańska PLACET, Warszawa 2007 1
310 Gospodarka światowa Instytucje wspólnotowego prawa celnego w miêdzynarodowym obrocie towarowym Piotr Witkowski Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych, Chełm 08 1
311 Gospodarka światowa Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania Ewa Latoszek Książka i Wiedza, Warszawa 2007 1
312 Gospodarka światowa Integracja Europejska Antoni Marszałek PWE, Warszawa 2004 1
313 Gospodarka światowa Integracja Polski z Unią Europejską Arkadiusz Domagała Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 1
314 Gospodarka światowa Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Paweł Bożyk, Józef Misala, Mieczysław Puławski PWE, Warszawa 2002 1
315 Gospodarka światowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane zagadnienia Janusz Biernat Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003 2
316 Gospodarka światowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze-zarys teorii i polityki handlowej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001 1
317 Gospodarka światowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze Adam Budnikowski PWE, Warszawa 2003 1
318 Gospodarka światowa Obszary integracji Unii Europejskiej Elżbieta Sulima Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006 1
319 Gospodarka światowa Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego i miêdzynarodowego Janusz Merski, Jerzy Szmigrodzki Almamer, Warszawa 2007 1
320 Gospodarka światowa Parlament Europejski oraz Parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej Arnold Reiner (red.) SGH, Warszawa 2005 1
321 Gospodarka światowa Parlament Europejski. Prawo i Polityki Piotr Tosiek, Monika Wicha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007 2
322 Gospodarka światowa Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004 1
323 Gospodarka światowa Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej Edward Haliżak (red.) Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004 1
324 Gospodarka światowa Problemy transformacji struktur przemysłowych Zbigniew Zioło (red.) PTG, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2002 1
325 Gospodarka światowa Proces integracji gospodarczej Polski z krajami członkowskimi Unii Europejskiej Józef Misala (red.) Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1
326 Gospodarka światowa Przedsiębiorczość, a współczesne wyzwania cywilizacyjne Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwa³ (red.) ZPiGP IG AP w Krakowie, Kraków 2005 1
327 Gospodarka światowa Regionalne uwarunkowania rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy Fosze, Rzeszów 2003 2
328 Gospodarka światowa Rolnictwo w departamencie Aube - rozwój i perspektywy Władysław Fircowicz (red.) Progress, Dzierdziówka-Kraków 2006 1
329 Gospodarka światowa Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego Joanna Marszałek-Kawa Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruñ 2003 2
330 Gospodarka światowa Unia Europejska-akcesja Polski do UE Barbara Bidzińska-Jakubowska Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004 1
332 Gospodarka światowa Unia Europejska w gospodarce światowej-nowe uwarunkowania Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska SGH, Warszawa 2007 1
333 Gospodarka światowa Unia Europejska w zarysie Katarzyna Kołodziejczyk-Konarska Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003 2
334 Gospodarka światowa Unia Europejska. Integracja, Konkurencyjność, Rozwój Kazimierz A. Kłosiński Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 1
336 Gospodarka światowa Współczesna gospodarka światowa-główne centra gospodarcze Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005 1
337 Gospodarka światowa Współczesne systemy polityczne-zarys teorii i praktyka w wybranych pañstwach świata Waldemar Żebrowski Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2005 1
338 Gospodarka Światowa Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna PWE, Warszawa 2004 1
339 Gospodarka światowa Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych Janusz Świerkocki PWE, Warszawa 2004 1
340 Gospodarka światowa Zarządzanie jakością projektu w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej El¿bieta Weiss I-BiS, Wrocław 2006 1
341 Gospodarka światowa Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej Marta Witkowska Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 1
342 Historia Bitwa na przedpolach Warszawy- o wolność i niepodległość Lech Wyszczelski Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 3
343 Historia Churchill Christopher Dobson (red) Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999 2
344 Historia Dzieje Kościoła i Polskiej Diaspory w Tobolsku na Syberii 1838- 1922 Władysław Masiarz Wydawnictwo Władysław Masiarz, Kraków 1999 1
345 Historia Fuhrer Allan Prior Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 4
346 Historia Historia cywilizacji Żydowskiej Lavinia Cohn- Sherbok Dom Wydawniczy Belona, Warszawa 1999 1
347 Historia Historia myśli wojskowej Lech Wyszczelski Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 2
348 Historia Historia wojskowości- starożytność- średniowiecze R. Ernest Dupuy, Trevor N. Dupuy Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999 4
349 Historia Hitler i Stalin Alan Bullock Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1991 2
350 Historia Ilustrowana historia XX wieku Anna Kędziorek (red) Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 5
351 Historia Jeńcy wojenni: studium prawno- historyczne Marian Flemming Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 2
352 Historia Józef Stalin Christopher Dobson (red) Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 2
353 Historia Kijów 1920 Lech Wyszczelski Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999 2
354 Historia Kościół w Bliznem Mariusz Czuba Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 5
355 Historia Kościół w Jasienicy Rosielnej Mariusz Czuba Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 5
356 Historia Kronika 1939 roku Andrzej Sowa Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 5
357 Historia Kulturgrenzraum Tadeusz Budziński tekst w języku niemieckim 1
358 Historia Kursk 1943 Zbigniew Lalak Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 4
359 Historia Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku- mapy Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Rzeszów 1997 1
360 Historia Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku Anna Marek (red) Regionalny O¶rodek Studiów i Ochrony ¦rodowiska 1
361 Historia MI-6 Nigel West Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 5
362 Historia ORP Garland- okrêty Rzeczypospolitej Zbigniew Damski Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999 2
363 Historia Piotrków 1939 Wojciech Zalewski Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 2
364 Historia Powszechna historia gospodarcza Dariusz Wojnarski POLTEXT, Warszawa 2004 1
365 Historia Rosyjska korespondencja handlowa Leon Świrepo Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 2
366 Historia Samoloty lotnictwa cywilnego od 1920-1964 David Donald Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa2000 1
367 Historia Stracone zwycięstwa- wspomnienia 1939- 1944 Erich Von Manstein Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1993 4
368 Historia Tajne bronie III rzeszy Roger Ford Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 5
369 Historia Zamek- więźniowie polityczni rzeszowskiego zamku w latach 1939- 1944 Stanisław Zabierowski Impresariat Promocyjno- Artystyczny INTERSHOW 1
370 Historia Żołnierze Mussoliniego Rex Trye Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000 2
376 Hotelarstwo Dzieje krajowego hotelarstwa Zenon Błądek, Tadeusz Tulibacki Palladium, Poznań 2003 3
377 Hotelarstwo Ekonomiczno- finansowe aspekty prowadzenia małych i średnich zakładów hotelarskich Zdzisław Ziomek Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 9
375 Hotelsrstwo Działalność biura recepcji- fachowa obsługa gości Anna Thunhurst Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996 2
374 Hotelarstwo Bezpieczny hotel Janusz Turakiewicz Polskie Zrzeszenie Hoteli 2
378 Hotelarstwo Hotelarstwo- elementy marketingu Marek Turkowski Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993 2
379 Hotelarstwo Hotelarstwo- międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce-cz. II Czesław Witkowski Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003 2
380 Hotelarstwo Hotelarstwo- podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa 1
381 Hotelarstwo Hotelarstwo w Polsce- stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej Janusz Merski, Czesław Witkowski Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004 1
382 Hotelarstwo Hotelarstwo, cz.III- Hotelarstwo w gospodarce turystycznej Czesław Witkowski Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005 1
383 Hotelarstwo Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk PWE, Warszawa 2009 1
384 Hotelarstwo Hotele bez barier Zenon Błądek Palladium Architekci Błądek Manikowski, Poznań 200 2
385 Hotelarstwo Hotele- programowanie, projektowanie, wyposażenie Zenon Błądek Palladium Architekci Błądek Manikowski, Poznań 200 4
386 Hotelarstwo Innowacje w hotelarstwie 97 Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 1997 2
387 Hotelarstwo Innowacje w hotelarstwie` 98/99 Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 1999 2
388 Hotelarstwo Jak być hotelarzem Jakub Adamowicz, Grzegorz Wolak Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004 1
389 Hotelarstwo Jak kierować hotelami i innymi obiektami noclegowymi Wiesław Gworys, Aleksander Stefan Kornak WSHiT, Częstochowa 2003 2
390 Hotelarstwo Jak zadowolić gości- fachowa obsługa gości Roy Apps Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996 3
391 Hotelarstwo Jakość i efektywność usług hotelarskich Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył PWN, Warszawa 2007 1
392 Hotelarstwo Kalkulacje cenowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji Władyław Biczysko, Roman Dawid Tauber Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 1
393 Hotelarstwo Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim Czesław Witkowski Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1998 3
394 Hotelarstwo Makrootoczenie hotelarstwa Marian Nowakowski Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000 2
395 Hotelarstwo Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003 10
396 Hotelarstwo Marketing w hotelach Wacław Kwiatkowski Ośrodek Doskonalenia Kadr ORBIS, Warszawa 1997 1
397 Hotelarstwo Marketing w hotelarstwie Jacek Piasta Wydawnictwo: Jacek Piasta- Doradztwo, Warszawa2007 1
398 Hotelarstwo Międzynarodowe systemy hotelowe Tadeusz Tulibacki WSHiGT, Warszawa 2003 1
399 Hotelarstwo Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo Marian Nowakowski Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000 2
400 Hotelarstwo Oficjalny informator hotelowy Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 1998 1
401 Hotelarstwo Omówienie wybranych aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie hotelarstwa Andrzej Jóźwik Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 5
402 Hotelarstwo Opis stanowisk w obiektach hotelarskich Pląder Dorota Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki- Warszawa 1999 2
403 Hotelarstwo Organizacja pracy w hotelarstwie Dorota Pląder (red) Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2001 7
404 Hotelarstwo Organizacja pracy w hotelarstwie Tadeusz Szczęsny (red) Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki- Warszawa 1999 7
405 Hotelarstwo Podstawy hotelarstwa Czesław Witkowski DrukTur, Warszawa 1999 4
406 Hotelarstwo Podstawy hotelarstwa Daniel Szostak Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 1
407 Hotelarstwo Poradnik ekonomiczny dla hotelarzy Stanisław Koman, Marian Kubicki Polskie Hotele, Warszawa 1996 1
408 Hotelarstwo Poradnik- podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży hotelarskiej Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych 1
409 Hotelarstwo Prawo w turystyce i hotelarstwie Jerzy Gospodarek Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000 8
410 Hotelarstwo System zapewnienia jakości wg norm serii ISO 9000; Racjonalna organizacja stanowisk pracy" Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 1999 1
411 Hotelarstwo Udostępnianie obiektów hotelarskich dla osób niepełnosprawnych Zenon Błądek, Andrzej E. Gałkowski Urz±d Kultury Fizycznej i Turystyki- Warszawa 1997 3
412 Hotelarstwo Usługi hotelarskie w ośrodkach transportu Kubicki Marian Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2000 2
413 Hotelarstwo Vademecum hotelarza- poradnik dla rozpoczynających działalność Jerzy Raciborski Zrzeszenie Polskich Hoteli, Warszawa 1994 3
414 Hotelarstwo Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii,Poznań 200 1
415 Hotelarstwo Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii,Poznañ2006 1
416 Hotelarstwo Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowości w hotelarstwie, gastronomii, turystyce Władysław Biczysko, Roman Dawid Tauber Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii,Poznañ 1
417 Hotelarstwo Wyposażenie obiektów hotelarskich Zenon Błądek Wydawnictwo Zrzeszenia Polskich Hoteli Warszawa199 3
418 Hotelarstwo Zarzązanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach William B. Martin Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 1
419 Informatyka Microsoft Internet Explorer5- wersja polska Stephen L. Nelson Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1999 5
420 Informatyka ABC internetu Krzysztof Pikoń Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 1
421 Informatyka ABC komputera Piotr Wróblewski Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 1
422 Informatyka ABC Power Pointa Krzysztof Kuciński Wydawnictwo EDITION, Kraków 1998 2
423 Informatyka ABC Visual Basic 6 Bogdan Czogalik Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 5
424 Informatyka ABC... Internet Explorer 5.0 Michał Czajkowski Wydawnictwo EDITION 2000, Kraków 2000 2
425 Informatyka ABC... internetu 2000 Bartłomiej Leń Wydawnictwo EDITION 2000, Kraków 2000 1
426 Informatyka ABC...HTML Adam Błaszczyk Wydawnictwo EDITION 2000, Kraków 2000 5
427 Informatyka Algorytmy i struktury danych stosowane w Delphi 3,4,5 z przyk³adami Rod Stephens Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 1
428 Informatyka Algorytmy- struktury danych i techniki programowania Piotr Wróblewski Wydawnictwo HELION, Gliwice 1997 4
429 Informatyka Auto CAD 2000 PL Andrzej Pikoń Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 2
430 Informatyka Auto CAD 2000 PL Janusz Graf Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000 2
431 Informatyka Bryce 4 R. Shamms Mortier Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 1
432 Informatyka CANON 0
433 Informatyka CDN klasyka- program KH; księga handlowa Wydawnictwo CDN, Kraków 1
434 Informatyka CDN klasyka- program PI Płace CDN Compact Disc Novelty S.A. 2
435 Informatyka CGI/Perl Craig Patchett, Matthew Wright Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 2
436 Informatyka CGI Rafe Colburn Wydawnictwo HELION, Gliwice 1998 5
437 Informatyka Controlling; Instrumenty od A do Z Hilmar J. Vollmuth 1
438 Informatyka Corel DRAW 9 PL Phyllis Davis Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 2
439 Informatyka Ćwiczenia z Excel 97 Iwona Szymacha Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000 1
440 Informatyka Ćwiczenia z... Corel DRAW 9 PL Beata Łazęcka Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000 1
441 Informatyka Ćwiczenia z... systemu DOS Mirosława Kopertowska Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000 5
442 Informatyka Ćwiczenia z...- tworzenie stron WWW Bartosz Czyżkowski Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2001 3
443 Informatyka Delphi 5- vademecum profesjonalisty Steve Teixeira, Xavier Pacheco Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 1
444 Informatyka DHTML- dynamic HTML Jason Cranford Teague Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 5
445 Informatyka Dynamic HTML Bruce Campbell, Rick Darnell Wydawnictwo HELION, Gliwice 1998 2
446 Informatyka Elementy wiedzy informatycznej Gerard Zieliński Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1999 5
447 Informatyka Excel 2000 PL- ćwiczenia praktyczne Grzegorz Kowalczyk Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 1
448 Informatyka Excel 2000 PL Maria Langer Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 3
449 Informatyka Excel w praktyce Krzysztof Masłowski Wydawnictwo EDITION 2000, Kraków 2000 5
450 Informatyka Flash 4 w praktyce: rysowanie, animacja, interakcja Daniel Bargieł Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 2
451 Informatyka Flash 4 Katherine Ulrich Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 4
452 Informatyka HTML 4- Ćwiczenia praktyczne Bartosz Danowski Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 3
453 Informatyka HTML 4- vademecum profesjonalisty Laura Lemay Wydawnictwo HELION, Gliwice 1998 2
454 Informatyka HTML i Java Script Wojciech Romowicz Wydawnictwo HELION, Gliwice 1998 2
455 Informatyka Informatyka dla szkół Stanisław Jachimek Wydawnictwo Helion, Gliwice 1997 5
456 Informatyka Informatyka ekonomiczna- aspekty naukowe i dydaktyczne Adam Nowicki, Dorota Jelonek, Jan Goliński Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004 1
457 Informatyka Informatyka- terminologia znormalizowana i wykaz norm Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006 1
458 Informatyka Informatyka w turystyce i rekreacji- materiały do zajęć z wykorzystaniem programu MICROSOFT EXCEL Jerzy Berdychowski Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER 1
459 Informatyka Internet- ćwiczenia praktyczne Piotr Rajca Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 4
460 Informatyka Internet- ćwiczenia Agnieszka Michałowska, Sławomir Michałowski Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000 4
461 Informatyka Internet- nowa strategia firmy Tomasz Szapiro, Robert Ciemniak Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1999 5
462 Informatyka Internet od A do Z Magdalena Trusiewicz Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1998 3
463 Informatyka Internet w szkole David Clark Wydawnictwo EXIT, Warszawa 1995 1
464 Informatyka Internet w turystyce i hotelarstwie- informatyka w hotelarstwie M. Nalazek, J. Moskała 1
465 Informatyka Java Script- księga eksperta Danny Goodman Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 2
466 Informatyka Komputer PC dla ka¿dego Stanis³aw Jachimek Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 3
467 Informatyka Komputer- zbiór zadañ Piotr Szymanek Wydawnictwo KALMEX, Warszawa 1994 1
468 Informatyka Kupujemy komputer PC Preston Gralla Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 5
469 Informatyka Marketing wirtualny Andrzej Sznajder Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002 1
470 Informatyka Media, komunikacja, biznes elektroniczny Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2001 1
471 Informatyka Microsoft Windows wersja 3.1 OPTIMUS S.A. 3
472 Informatyka Microsoft Word 2000 - wersja polska Stephen L. Nelson Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1999 5
473 Informatyka MS-DOS MICROSOFT CORPORATION 1994 1
474 Informatyka Narzędzia skutecznej promocji w internecie Tomasz Maciejowski Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 1
475 Informatyka NT Workstation 4 Ed Tittel, Kurt Hudson, James Michael Stewart Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 4
476 Informatyka Oblicza internetu Marek Sokołowski (red) Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ, Elbl±g 2004 1
477 Informatyka Obsługa komputera...- krok po kroku Krzysztof Kuciński Wydawnictwo EDITION 2000, Kraków 2000 1
478 Informatyka Optimus podręcznik użytkownika OPTIMUS S.A., Nowy Sącz 1994 1
479 Informatyka Page Maker 6.5 PL- ćwiczenia praktyczne Tomasz L. Czarnecki Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 3
480 Informatyka Perl dla każdego Laura Lemay Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 2
481 Informatyka Photoshop- zastosowania w Internecie Mikkel Aaland HELION, Hliwice 2000 2
482 Informatyka Podstawy kalkulacji komputerowych Piotr Wesołowski, Roman Dawid Tauber Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii,Poznań 200 1
483 Informatyka Podstawy prezentacji komputerowych w turystyce i rekreacji Piotr Wesołowski, Roman Dawid Tauber Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 1
484 Informatyka Podstawy użytkowania komputera Mirosław Dębowski, Antoni Lemanczyk Wydawnictwo eMPi, Poznań 2000 8
485 Informatyka Power Point 2000/98 Rebecca Bridges Altman Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 2
486 Informatyka Power Point dla Windows 95/NT Rebecca Bridges Altman Wydawnictwo HELION, Gliwice 1997 3
487 Informatyka Poznaj Access 2000 PL Susan Sales Harkins, Ken Hansen, Tom Gerhart 2
488 Informatyka Poznaj Microsoft Excel 2000 PL Julia Kelly Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000 2
489 Informatyka Praktyczne projekty Marek Binkowski (tłum.) Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 2
490 Informatyka Programowanie w Windows- dla praktyków Piotr Wróblewski 1
491 Informatyka Programowanie w Windows dla praktyków Piotr Wróblewski Wydawnictwo HELION, Gliwice 1997 5
492 Informatyka Quattro Pro 5.0 for DOS Piotr Kotecki Wydawnictwo EXIT, Warszawa 1
493 Informatyka Red Hat Linux 6- księga eksperta David Pitts, Bill Ball Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 1
494 Informatyka Red Hat Linux 6 Harold Davis Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 3
495 Informatyka Słownik skrótów informatycznych Adam Faudrowicz, Witold Sikorski Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1999 5
496 Informatyka Star Office 5 Nicholas Wells Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 2
497 Informatyka TAG i TIG- dobrana para Krzysztof Świerkosz Wydawnictwo CROMA, Wrocław 1994 1
498 Informatyka TAG Program na miarę Twoich potrzeb Piotr Linde Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2
499 Informatyka Technika biurowa Elżbieta Mitura DIFIN, Warszawa 2007 1
500 Informatyka Tworzenie stron WWW- ćwiczenia praktyczne Maria Sokół Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 5
501 Informatyka Unix dla każdego James C. Armstrong, Dave Taylor Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999 5
502 Informatyka Urządzenia techniki komputerowej Andrzej Kaławaj Małopolskie Centrum Edukacji, Rzeszów 10
503 Informatyka Usługi telekomunikacyjne w marketingowej koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego Daniel Szostak Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2004 1
504 Informatyka Visual Basic 6- ćwiczenia praktyczne Bogdan Czogalik Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 3
505 Informatyka Visual Basic 6 Harold Davis Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 4
506 Informatyka Visual C++6- vademecum profesjonalisty Richard C. Leinecker, Tom Archer Wydawnictwo HELION; Gliwice 2000 1
507 Informatyka Windows 98- wersja polska Michael Hart, Paul Cssel Wydawnictwo HELION, Gliwice 1998 1
508 Informatyka Windows NT4 PL Marcin Pancewicz Wydawnictwo HELION, Gliwice 1997 4
509 Informatyka WORD 2.0 do WINDOWS Mariusz Kaleta, Marek Zieliński Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1992 1
510 Informatyka Word 2000 PL Maria Langer Wydawnictwo HELION, Gliwice 2000 5
511 Informatyka Word w praktyce Krzysztof Masłowski Wydawnictwo EDITION 2000, Kraków 2000 3
512 Informatyka Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów Andrzej Bąk Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004 1
513 Informatyka Wprowadzenie do informatyki- poradnik dla ucznia i nauczyciela Andrzej Kisielewicz Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005 1
514 Informatyka Wstęp do internetu Jalanta Kowal Edukacja, Wrocław 2000 1
515 Informatyka Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych Radosław Mącik Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej 1
516 Języki obce Berufssprache Deutsch- Szenen aus dem Büro Renate Luscher und Roland Schäpers Verlag für Deutsch 1
517 Języki obce Bite- Sized Matters Around Winter Time, cz.I- zeszyt ćwiczeń Agnieszka Petlak WSE, Warszawa 2003 2
518 Języki obce Bite- Sized Matters Around Winter Time, cz.II- zeszyt ćwiczeñ Agnieszka Petlak WSE, Warszawa 2003 2
519 Języki obce Bite- Sized Matters Around Winter Time, cz.III- zeszyt æwiczeñ Agnieszka Petlak WSE, Warszawa 2003 1
520 Języki obce Deutsch im Hotel- Lehrerhandreichungen zu Teil 1 und Teil 2 Paola Barberis, Elena Bruno HUEBER 4
521 Języki obce Deutsch im Hotel-1 Paola Barberis, Elena Bruno HUEBER 1
522 Języki obce Deutsch im Hotel-2 Paola Barberis, Elena Bruno HUEBER 2
523 Języki obce Deutsch in Küche+ Restaurant Franz Eppert Hueber 1
524 Informatyka Deutsch Leetexte 1 Ewa Maria Rostek, Lilianna Kłobuchowska Wagros, Poznań 1995 1
525 Języki obce Deutsch Leetexte 2 Ewa Maria Rostek Wagros, Poznań 1995 1
526 Języki obce Deutsche Handelskorrespondenz; Der Briefwechsel in Export und Import Rudolf Sachs HUEBER 3
527 Języki obce Dialog Beruf- Starter Arbeitsbuch Becker Braunert HUEBER 1
528 Języki obce Dialog Beruf- Starter Becker Braunert HUEBER 1
529 Języki obce Einfacher als gedacht Stanisław Dzida, Frauke Peters Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996 1
530 Języki obce Eurolingua Deutsch 1 Hermann Funk i Michael Koenig Cornelson 4
531 Języki obce Headway Student`s Book Liz end John Soars Oxford University Press 5
532 Języki obce Headway Workbook Elementary Liz end John Soars Oxford University Press 1
533 Języki obce Herzlich willkommen Ulrike Cohen und Karl-Heinz Osterloh LANGENSCHEIDT 1
534 Języki obce Infos Aus Deutschland- Landeskundliche Informationen und Sprachkurs 2
535 Języki obce Infos Aus Deutschland- Landeskundliche Informationen und Sprachkurs 1
536 Języki obce Język rosyjski w turystyce Iwona Obłąkowska- Galanciak, Beata Jegliñska Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 1
537 Języki obce Language to go Simon Greenall Longman 1
538 Języki obce Lexical Compendium- TOURISM. English for Special Purposes Krystyna A. Luto, Maciej Ganczar Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2007 1
539 Języki obce New Headway English Course Liz end John Soars Oxford 1
540 Języki obce Tangram 2A- Deutsch als Fremdsprache Camilla Badstübner- Kizik, Danuta Olszewska HUEBER 1
541 Języki obce Wirtschaftsdeutsch für Anfänger; Autfbaustufe; Lehr- und Arbeitsbuch 2 Dominique Macaire und Gerd Nicola Stuttgart 2003 2
542 Języki obce Wirtschaftsdeutsch für Anfänger- Grundstufe; Lehr- und Arbeitsbuch 1 Dominique Macaire und Gerd Nicola Stuttgart 2003 1
543 Języki obce Zerifikat Deutsch- Schriftliche Prüfung I Łukasz Kuciński, Adam Sitarek LITBLOCKIN, Łódź 2000 1
544 Języki obce Zerifikat Deutsch- Schriftliche Prüfung II Łukasz Kuciński, Adam Sitarek LITBLOCKIN, Łódź 2000 1
545 Języki obce Zimmer frei Deutsch im Hotel- Arbeitsbuch Nicoletta Grandi Langenscheidt, Munchen 2000 1
546 Języki obce Zimmer frei Deutsch im Hotel- Lehrbuch Ulrike Cohen Langenscheidt 1
547 Logistyka Integracja marketingu i logistyki- wybrane problemy Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk, Tadeusz Pokusa Politechnika Opolska, Opole 2005 1
548 Logistyka Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji Zbigniew Spyra Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007 1
549 Logistyka Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych Marian Sołtysiak (red) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1
550 Logistyka Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania Cezary Mańkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 1
551 Logika Logika praktyczna Zygmunt Ziembiński PWN, Warszawa 1997 1
552 Logistyka Logistka Piotr Blaik Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 1
553 Logistyka Logistyka- ćwiczenia Anna Baraniecka, Bartłomiej Rodawski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005 1
554 Logistyka Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki Krzysztof Rutkowski (red) Szkoła Główna Handlowa, Warszawa2005 1
555 Logistyka Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu procesów internacjonalizacji i globalizacji Maciej Szymczak (red) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007 1
557 Logistyka Logistyka stosowana- metody, techniki, analizy - cz I Józef Bendkowski, Marzena Kramarz Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006 1
558 Logistyka Logistyka stosowana- metody, techniki, analizy- cz. II Józef Bendkowski, Marzena Kramarz Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006 1
559 Logistyka Logistyka w biznesie Marek Ciesielski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 1
560 Logistyka Logistyka w handlu i przemyśle Hans G. Tonndorf Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 8
561 Logistyka Logistyka w przedsiębiorstwie Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz- Wolski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 1
562 Logistyka Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Józef Bendkowski, Grażyna Radziejowska Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005 1
563 Logistyka Logistyka zaopatrzenia Krystyna Kowalska Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005 1
564 Logistyka Logistyka Piotr Blaik PWE, Warszawa 1997 1
565 Logistyka Mierniki i wskaźniki logistyczne Jan Twaróg Biblioteka Logistyka, Poznań 2005 1
566 Logistyka Planowanie i organizacja projektów logistycznych Marek Kasperek Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006 1
567 Logistyka Podstawowe problemy logistyki Globalnej, Międzynarodowej, Eurologistyki Elżbieta Gołembska Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej,Łódź 1
568 Logistyka Podstawy logistyki miejskiej Jacek Szołtysek Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007 1
569 Logistyka Podstawy logistyki w dystrybucji Józef Bendkowski, Marzena Pietrucha- Pacut Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003 1
570 Logistyka Podstawy logistyki Elżbieta Gołembska Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej,Łódź 1
571 Logistyka Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie Danuta Kisperska- Moroń Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002 1
572 Logistyka Podstawy zarządzania magazynem w przykładach Marek Gubała, Jan Popielas Biblioteka Logistyka, Poznań 2005 1
573 Logistyka Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach Marek Fertsch Biblioteka Logistyka, Poznań 2003 1
574 Logistyka Podstawy zarządzania transportem w przykładach Izabela Dembińska- Cyran, Marek Gubała Biblioteka Logistyka, Poznań 2005 1
575 Logistyka Podstawy zarządzania zapasami w przykładach Stanisław Krzyżaniak Biblioteka Logistyka, Poznań 2005 1
576 Logistyka Projektowanie rachunku kosztów działań Robert Piechota DIFIN, Warszawa 2005 1
577 Logistyka Rynek usług logistycznych Marek Ciesielski (red) DIFIN, Warszawa 2005 1
578 Logistyka Sieci logistyczne. Teorie; modele; badania Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006 1
579 Logistyka Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania Anna Łupicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006 1
580 Logistyka Słownik terminologii logistycznej Biblioteka Logistyka, Poznań 2006 1
581 Logistyka Tendencja rozwojowe logistyki Sławomir Owczarski Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej,Łódź 1
582 Logistyka Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw Cecil Bozarth, Robert B. Handfield HELION, Gliwice 2007 1
583 Logistyka Zarys logistyki przedsiębiorstwa Lech Dwiliński Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,2006 1
584 Logistyka Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych Danuta Kisperska- Moroń, Ewa Płaczek Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003 1
585 Logistyka Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich Izabela Dembińska- Cyran DIFIN, Warszawa 2004 1
586 Logistyka Zarządzanie logistyczne Marian Sołtysik Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003 1
587 Marketing Akcje promocyjne i reklamowe- konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych Karolina Stawowska, Dorota Walerjan Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2004 1
588 Marketing Badania marketingowe- poznajemy rynek Jana Stavkowa, Jana Turcinkova Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania,Wrocław 200 1
589 Marketing Badania marketingowe. Od teorii do praktyki Dominika Maison, Artur Noga- Bogomilski Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 1
590 Marketing Biznes Plan. Standardy i praktyka Marlena Ciechan- Kujawa TNOiK, Toruń 2007 1
591 Marketing Co trzeba wiedzieć o reklamie Bogusław Kwarciak Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 9
592 Marketing Estetyka w marketingu Bernd Schmitt, Alex Simonson Wydawnictwo Profesjonalnej Szko³y Biznesu, Kraków 4
593 Marketing Etyczne i psychospołeczne aspekty badań rynkowych Jolanta Kowal, Krystyna Węgłowska- Rzepa Wydawca EDUKACJA, Wrocław 2002 1
594 Marketing Kontrowersje wokół marketingu w Polsce- tożsamość, etyka, przyszłość Lechosław Garbarski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 1
595 Marketing Marketing - zagadnienia podstawowe Sobotkiewicz Dariusz, Waniowski Paweł Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2005 1
596 Marketing Marketing B2B w praktyce gospodarczej Artur Olczak, Maciej Urbaniak Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2006 1
597 Marketing Marketing bankowy Wojciech Grzegorczyk Warszawa 1999 1
598 Marketing Marketing ekologiczny Sabina Zaremba (red) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004 1
599 Marketing Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje Elżbieta Duliniec Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007 1
600 Marketing Marketing na rynku prodków produkcji Tadeusz Wojciechowski PWE, Warszawa 2005 1
601 Marketing Marketing od A do Z Tim Ambler Wydawnictwo Profesjonalnej Szko³y Biznesu, Kraków1 2
602 Marketing Marketing organizacji non profit Marian Huczek Wy¿sza Szko³a Zarz±dzania i marketingu, Sosnowiec 1
603 Marketing Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy Agnieszka Izabela Baruk Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2006 1
604 Marketing Marketing- podstawy i kontrowersje Wojciech Żurawik Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 1
605 Marketing Marketing- przewodnik do ćwiczeń Agnieszka Smalec, Grażyna Rosa, Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005 1
606 Marketing Marketing- przewodnik Lechosław Garbarski (red) Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004 1
607 Marketing Marketing relacji- teoria i praktyka Maciej Mitręga Wydawnoctwo CeDeWu, Warszawa 2005 1
608 Marketing Marketing skierowany do kobiet Martha Barletta CeDeWu, Warszawa 2006 1
609 Marketing Marketing sukcesu- partnering Jacek Stanisław ławicki Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2005 1
610 Marketing Marketing terytorialny Tadeusz Markowski(red) PAN, Warszawa 2006 2
611 Marketing Marketing turystyczny regionu Stanisław Kuśmierski Wydział Zarządzania i Administracji, Kielece 2003 1
612 Marketing Marketing turystyczny Cezary Marcinkiewicz Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 1
613 Marketing Marketing usług ubezpieczeniowych Beata Nowatorska- Romaniak Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996 4
614 Marketing Marketing usług Adrian Payne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996 2
615 Marketing Marketing- uwarunkowania i instrumenty Henryk Mruk, Bogna Pilarczyk, Halina Szulce Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005 1
616 Marketing Marketing w małej firmie Dave Patten Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 4
617 Marketing Marketing w praktyce- budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych Maciej Ślużyński HELION, Gliwice 2004 1
618 Marketing Marketing w przedsiębiorstwie S. Kaczmarczyk, R. Pałgan ODPK, Gdańsk 2005 1
619 Marketing Marketing w sektorze publicznym- mapa drogowa wyższej efektywności Philip Kotler, Nancy Lee Warszawa 1
620 Marketing Marketing w turystyce J. Christopher Holloway, Chris Robinson Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 2
621 Marketing Marketing w turystyce Jerzy Altkorn PWN, Warszawa 2002 5
622 Marketing Marketing w turystyce Susan Briggs PWE, Warszawa 2003 5
623 Marketing Marketing w turystyce Victor T. C. Middleton Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996 4
624 Marketing Marketing- zagadnienia podstawowe Dariusz Sobotkiewicz, Paweł Waniowski Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2006 1
625 Marketing Marketing. Strategiczne reorientacja firmy Nigel Piercy FELBERG SJA, Warszawa 2003 1
626 Marketing Marketing Klemens P. Białecki Wydawnictwo Prawno- Ekonomiczne, Warszawa 1998 2
627 Marketing Marketing Przybyłowski, Hartley,Kerin, Rudelius Dom Wydawniczy ABC 1
628 Marketing Menedżer wszechstronny- jak przełamać bariery i zarządzać całą firmą Charles Coates Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2
629 Marketing Negocjacje w działalności marketingowej przedsiębiorstw Jacek Kamiński Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1
630 Marketing Nowoczesna reklama na współczesnym rynku Marian Strużycki, Tomasz Heryszek DIFIN, Warszawa 2007 1
631 Marketing Plan marketingowy John Westwood FOSZE, Rzeszów 1998 1
632 Marketing Planowanie marketingowe w przedsiêbiorstwie turystycznym Ludwik Mazurkiewicz PWE, Warszawa 2002 2
633 Marketing Podstawy marketingu terytorialnego Magdalena Florek Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznañ 2006 1
634 Marketing Podstawy marketingu Jan Pindakiewicz  (red) Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997 1
635 Marketing Promocja sprzedaży Julian Cummins, Roddy Mullin Exclusive, Gliwice 2002 2
636 Marketing Psychologia handlu Joanna Moczydłowska Wyzsza Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 1
637 Marketing Psychologia konsumenta i reklamy Anna Jachnis, Jan F. Terelak Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998 9
638 Marketing Reklama internetowa Agnieszka Leśniewska Helion, Gliwice 2006 1
639 Marketing Reklama- techniki skutecznej perswazji Wojciech Budzyñski Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001 1
640 Marketing Reklama J. Thomas Russell, W. Ronald Lane FELBERG SJA 2000 1
641 Marketing Reklama Robert Nowacki Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2005 1
642 Marketing Reprezentacja, reklama i promocja- zagadnienia podatkowe Karolina Stawowska, Katarzyna Szafrañska- Blank Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2003 1
643 Marketing Rynek i nowy marketing Henryk Bronakowski WSFiZ, Białystok 2003 1
644 Marketing Skuteczna reklama John Caples Dom Wydawniczy ABC , Kraków 2001 1
645 Marketing Strategia marketingowa w procesie zmian Aniela Styś Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 1
646 Marketing Strategia sukcesu firmy Krzysztof Obłój Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 1
647 Marketing Strategiczne planowanie marketingowe Ryszard Kłeczek, Witold Kowal, Jarosław Woźniczka Polskie Wydawnictwo Kkonomiczne, Warszawa 1997 1
648 Marketing Strategie biznesu i marketingu Ilona Penc- Pietrzak Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 7
649 Marketing Strategie marketingowe banków Wojciech Grzegorczyk Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 1
650 Marketing Techniki sprzedaży osobistej Beata Zatwarnicka- Madura CeDeWu, Warszawa 2004 1
651 Marketing Zachowania konsumentów- teoria i praktyka Jerzy Woś, Joanna Rachocka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004 1
652 Marketing Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji- aspekty marketingowe Genowefa Sobczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej 1
653 Marketing Zarządzanie i planowanie marketingowe- wybrane problemy Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005 1
654 Marketing Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem Lechosław Garbarski red.) Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1999 1
655 Marketing Zastosowania badań marketingowych- zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa Stanisław Kaczmarczyk Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 1
656 Matematyka, Ekonometria Arytmetyka gospodarcza Iza Sobocińska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994 1
657 Matematyka, Ekonometria Arytmetyka gospodarcza- zeszyt æwiczeñ Olgierd Juchnowicz Wydawnictwo Eko Edukacja, Warszawa 1998 1
658 Matematyka, Ekonometria Ekonometria Aleksander Welfe Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 1
659 Matematyka, Ekonometria Matematyka finansowa Magdalena Dynus, Piotr Prewysz- Kwinto Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania 1
660 Matematyka, Ekonometria Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych Piszczała Janusz Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008 1
661 Matematyka, Ekonometria Metodyczne opracowanie rozwiązań zadań z matematyki- przewodnik po zbiorze zadań Helena Kazieko, Lucyna Kazieko Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006 1
662 Matematyka, Ekonometria Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach Piotr Jaworski, Jacek Micał POLTEXT, Warszawa 2005 1
663 Matematyka, Ekonometria Podstawy ekonometrii Guzik Bogusław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008 1
664 Matematyka, Ekonometria Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieñstwa-cz.I,podstawy teoretyczne Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawi 1
665 Matematyka, Ekonometria Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa- cz. II- zadania Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawi 1
666 Matematyka, Ekonometria Zadania z matematyki dla studiów zaocznych i wieczorowych Józef Laszuk Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa2005 2
667 Matematyka, Ekonometria Zarys metod ekonometrii Edward Nowak PWN Warszawa 2002 1
668 Matematyka, Ekonometria Zastosowanie matematyki w ekonomii Tadeusz Stanisz Wydawnictwo TRAPEZ, Kraków 10
669 Ochrona środowiska Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie Marek Pietraś Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej 1
670 Ochrona środowiska Ekologia krajobrazu i ekorozwój Aleksandra Kowalczyk (red.) Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001 1
671 Ochrona środowiska Ekologia w turystyce Zygmunt Wilczek Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza, Warszawa 1
672 Ochrona środowiska Ekologia wyrobów Wacław Adamczyk Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2004 1
673 Ochrona środowiska Ekologia, krajobraz, energia Zofia Fischer, Magomedrasuł Magomedow Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004 2
674 Ochrona środowiska Ekologia, ochrona i kształtowanie krajobrazu Halina Ratyńska, Sławomir Kaczmarek Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2002 2
675 Ochrona środowiska Ekologiczne problemy środowiska przyrodniczego Jolanta Pakulska WSE,  Nisko 2000 1
676 Ochrona środowiska Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych Artur Bałtromiuk Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2
677 Ochrona środowiska Europejska współpraca ekologiczna Małgorzata Muszyńska- Kurnik Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003 1
678 Ochrona środowiska Innowacja ekologiczna w rozwoju społeczno- gospodarczym Leszek Woźniak, Jan Krupa, Joanna Grzesik (red) WSIZ, Rzeszów 2006 2
679 Ochrona środowiska Jakość, środowisko, i bhp w systemach zarządzania Piotr Grudowski AJG Bydgoszcz 2003 1
680 Ochrona środowiska Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii Zbigniew Haber, Piotr Urbański Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2005 1
681 Ochrona środowiska Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, Tom I Matthias Kramer, Maria Urbaniec, Andrzej Kryński C.H.BECK, Warszawa 2004 1
682 Ochrona środowiska Modelowanie elementów krajobrazu I. Kozak, V.V. Menshutkin, R. Z. Klekowski Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003 1
683 Ochrona środowiska Nakłady na ochronę środowiska- metodyka i wyniki badań Elżbieta Bronowicz, Bazyli Poskrobko Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok 2003 1
684 Ochrona środowiska Ochrona przyrody- studium prawno-międzynarodowe Anna Przyborowska- Klimczak UMCS, Lublin 2004 1
685 Ochrona środowiska Ochrona środowiska- prawo i zrównoważony rozwój Jacek Machowski; Wydawnictwo "Żak", Warszawa 2003 1
686 Ochrona środowiska Ochrona środowiska w transporcie lądowym Jan Gronowicz Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1
687 Ochrona środowiska Ochrona środowiska- zarys wykładu Paczuski Ryszard BRANTA, Bydgoszcz 2008 1
688 Ochrona środowiska Ochrona środowiska: Unia Europejska- Polska Stefan Kozłowski; Komitet Prognoz Warszawa 2000 3
689 Ochrona środowiska Ochrona środowiska Radecki Wojciech PWE Warszawa 3
690 Ochrona środowiska Podstawy ekologii Waldemar Podgórski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003 1
691 Ochrona środowiska Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej Magdalena Sitek Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 1
692 Ochrona środowiska Polska czerwona księga zwierząt- bezkręgowce Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków/Poznań 2004 1
693 Ochrona środowiska Prawo ochrony środowiska Ryszard Paczuski Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2000 4
694 Ochrona środowiska Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego- zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych Polska Akademia Nauk. Cz. I- III Polska Akademia Nauk- Wydział Nauk Rolniczych 3
695 Ochrona środowiska Przyrodnicze kryteria gospodarki przestrzennej Stefan Kozłowski Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997 1
696 Ochrona środowiska Ptaki Jasła- liczebność, rozmieszczenie i ochrona Marian Stój, Jerzy Dyczkowski Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2002 1
697 Ochrona środowiska System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unii Europejską Józefa Famielec Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005 1
698 Ochrona środowiska System finansowania ochrony środowiska w Polsce Józefa Famielec Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005 1
699 Ochrona środowiska Turystyka a świadomość ekologiczna Paulina Bohdanowicz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005 1
700 Ochrona środowiska Ustawa o ochronie przyrody- komentarz Wojciech Radecki Difin, Warszawa 2006 1
701 Ochrona środowiska Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska- Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2003 1
702 Ochrona środowiska Wybrane zagadnienia ekologiczne Jolanta Stawicka, Małgorzata Szymczak- Piątek Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004 1
703 Ochrona środowiska Zarys problemów ekonomiki środowiska Henryk Manteuffel Szoege Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000 1
704 Polityka Administracja Rządowa w Polsce Eugeniusz Zieliński Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001 1
705 Polityka Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Wydawnictwo Halina Zięba- Załucka, Maciej Kijowski Polańczyk 2001 1
706 Polityka Dobre Państwo Witold Kieżun,  Jerzy Kubin (red.) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 1
707 Polityka Dotacja i co dalej? Edyta Martini, Mieczysław Bąk Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa 2005 1
708 Polityka Elementy etyki gospodarki rynkowej Barbara Pogonowska (red.) Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000 1
709 Polityka Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia Anna Horodecka PWN, Warszawa 2008 1
710 Polityka Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance Krzysztof Marcinek Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006 1
711 Polityka Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Butowski Leszek Wydawnictwo Akademickie WSS-P, Lublin 2005 2
712 Polityka Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa- przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki Renata Przygodzka Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1
713 Polityka Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego- zarys Waldemar A. Gorzym- Wilkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej 1
714 Polityka Integracja Europejska Jan Barcz, El¿bieta Kawecka- Wyrzykowska Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2007 1
715 Polityka Interwencjonizm Państwowy w warunkach rynkowych Marek Smoleń, Ewelina Górniak FOSZE, Rzeszów 2007 1
716 Polityka Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Marian Kallas Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich,Warszawa 8
717 Polityka Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywistość Furmańska- Maruszak Agnieszka TNOiK Toruń 2008 1
718 Polityka Krytyka i afirmacja polityki społecznej Ryszard Szarfenberg IPS UW Warszawa 2006 1
719 Polityka Metody oceny projektów gospodarczych na przykładzie przedsiębiorstw sektora morskiego Adam Salomon Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańkiego, Gdańsk 2004 1
720 Polityka Metody oceny projektów z dofinansowaniem UE Grzeszczyk Tadeusz Łódź 2006 1
721 Polityka Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską Marcin Sakowicz SGH, Warszawa 2007 1
722 Polityka Nauka o Państwie i polityce Eugeniusz Zieliński Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001 1
724 Polityka Nauka o Państwie Paweł Kaczorowski (red) Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006 1
725 Polityka Ochrona interesu pracodawcy w Polskim prawie pracy Marta Mikołajewska- Boning Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2007 1
726 Polityka Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości Henryk Gawron Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006 1
727 Polityka Podstawy wiedzy o państwie J. Kuciński Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2003 1
728 Polityka Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej Zięba Stanisław, Mazurkiewicz Eugeniusz ALMAMER, Warszawa 2007 1
729 Polityka Polityka gospodarcza. Wstêp do teorii Kaja Jan SGH, Warszawa 2007 1
730 Polityka Polityka gospodarcza Bolesław Winiarski PWN, Warszawa 2006 2
731 Polityka Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej Grzegorz Rydlewski ELIPSA Warszawa 2006 1
732 Polityka Polityka spójności społeczno- gospodarczej Unii Europejskiej Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005 1
733 Prawo Dokumentacja zatrudnienia w firmie Andrzej Roza- Michalski FRAMAX, Skierniewice 1997 1
734 Prawo Elementy Prawa Ryszard Sajdel Wydawnictwo eMPi, Poznań 2000 1
735 Prawo Elementy prawa Wojciech Kocot (red) Difin, Warszawa 2004 1
736 Prawo Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego Romuald Romański Placet Warszawa 2007 1
737 Prawo Franchising Leopold Stecki TNOiK, Toruń 1994 1
738 Prawo Fundusze emerytalne filar II i III Jan Olszewski INFOR, Warszawa 1999 1
739 Prawo Gospodarka- wybór aktów prawnych do nauki prawa gospodarczego Cezary Banasiński, Piotr Przybysz Wydawnictwo LIBER, Warszawa 1997 1
740 Prawo Historia doktryn politycznych i prawnych Andrzej Sylwestrzak Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000 4
741 Prawo Historia prawa Katarzyna Sójka- Zielińska Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000 5
742 Prawo Jak reklamować się zgodnie z prawem Andrzej Karpowicz Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997 1
743 Prawo Jak zaoszczędzić na VAT Mirosław Barszcz, Małgorzata Sobońska Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 1998 1
744 Prawo Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy - teksty ustaw Wydawnictwo PARK, Kraków 1999 1
745 Prawo Kodeks cywilny - tekst ustawy Wydawnictwo INFO TRADE, Gdańsk 1999 1
746 Prawo Kodeks handlowy (ze skorowidzem) - tekst ustawy Wydawnictwo GRANIT, Gdañsk 1997 1
747 Prawo Kodeks karny skarbowy - tekst ustawy Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000 5
748 Prawo Kodeks postępowania administracyjnego - teksty ustaw Wydawnictwo PARK, Kraków 2000 4
749 Prawo Kodeks postępowania administracyjnego Janusz Borkowski C.H.BECK, Warszawa 2000 4
750 Prawo Kodeks postępowania cywilnego Tadeusz Ereciński Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001 8
751 Prawo Kodeks postępowania cywilnego Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak Wydawnictwo PARK, Kraków 1996 1
752 Prawo Kodeks postępowania karnego Beata T. Bieńkowska Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000 3
753 Prawo Kodeks pracy- komentarz Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Jacek Skocz Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000 3
754 Prawo Kodeks pracy- komentarz Zbigniew Salwa Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2000 1
755 Prawo Kodeks pracy po nowelizacji z 2 lutego 1996 r. Krzysztof Rączka Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996 1
756 Prawo Kodeks Pracy- stan prawny 24 kwietnia 1998 r. Tadeusz Fijałkowski Wydawnictwo HANKA, Warszawa 1999 1
757 Prawo Kodeks pracy z komentarzem Grażyna Zdziennicka- Kaczocha Wydawnictwo SIGMA, Skierniewice 1997 1
758 Prawo Kodeks pracy Michał Seweryński, Zbigniew Hajn Wydawnictwo PARK, 1995 1
759 Prawo Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne przepisy prawne dotyczące rodziny Kazimierz Piasecki Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz- Warszawa2000 4
760 Prawo Kodeks spółek handlowych (z przepisami okołokodeksowymi) Andrzej Wiśniewski Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001 2
761 Prawo Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Włodzimierz Nykiel Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999 4
762 Prawo Krajowy rejestr sadowy i postêpowanie rejestrowe Emil Norek 5
763 Prawo Leasing Michał Gołda Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2003 1
764 Prawo Mały leksykon prawniczy Marek Gąsicki Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1997 3
765 Prawo Materialne prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady Małgorzata Stahl (red.) Wydawnictwo DIFIN, Warszawa2005 1
766 Prawo Narodziny firmy Zygmunt Mietlewski (red.) Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1997 1
767 Prawo Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę Zbigniew Salwa Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2000 4
768 Prawo Nowe ubezpieczenia- ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne,fundusze emerytalne-teksty usta 1
769 Prawo Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa Lucyna Kowalczyk Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1999 2
770 Prawo Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika Jacek Szczot SeZaM, Warszawa 1996 1
771 Prawo Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego Zbigniew Kmieciak Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000 7
1479 Prawo Prawo turystyczne Mirosław Nesterowicz Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 1999 10
773 Prawo Podatek dochodowy od osób fizycznych - tekst ustawy Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999 10
774 Prawo Podatek dochodowy od osób prawnych (wraz z aktami wykonawczymi Adam Mariański C.H.BECK, Warszawa 2000 8
1491 Logistyka Kody kreskowe Maria Jerczyńska ILiM, Poznań, 2000 2
776 Prawo Podatki państwowe podatki dochodowe, VAT i akcyza, podatki od gier, ustawy z aktami wykonawczymi Wanda Wójtowicz C.H.BECK, Warszawa 2000 1
777 Prawo Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej- poradnik nie tylko dla początkujących Artur Zimny 1
778 Prawo Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego- poradnik metodyczny Tadeusz Grzeszczyk Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997 1
779 Prawo Podstawy prawa cywilnego Ewelina Milan, Małgorzata Sekuła Wy¿sza Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2006 1
780 Prawo Podstawy prawa pracy Janusz Żołyński, Lucyna Szot Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Legnica 2002 1
781 Prawo Polityka gospodarcza Janusz Stacewicz Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998 1
782 Prawo Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Barbara Adamiak, Janusz Borkowski Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997 1
783 Prawo Polskie prawo podatkowe Jan Głuchowski Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 1
784 Prawo Polskie publiczne prawo gospodarcze Cezary Kosikowski Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 1
785 Prawo Poradnik agenta ubezpieczeń Krystyna Szymańska Poltext, Warszawa 1999 1
786 Prawo Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych (w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy Grażyna Zdziennicka- Kaczocha Wydawnictwo SIGMA, Skierniewice 1997 1
787 Prawo Postêpowanie administracyjne podatkowe egzekucyjne s±dowoadministracyjne Tomasz Brzezicki (red.) Wydawnictwo DOM ORGANIZATORA, Toruñ 2003 1
788 Prawo Postêpowanie administracyjne Eugeniusz Bojanowski, Jacek Lang Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999 1
789 Prawo Postępowanie administracyjne Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 1998 1
790 Prawo Postępowanie podatkowe i administracyjne organów wykonawczych samorządu gminnego Andrzej Baczyński Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1999 4
791 Prawo Powszechna historia państwa i prawa Michał Sczaniecki Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000 5
792 Prawo Powszechne ubezpieczenie zdrowotne - tekst ustawy Wyd. Prawnicze 1999 7
793 Prawo Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - zatrudnienie, wynagrodzenie, urlopy, świadczenia Grażyna Aniszewska DIFIN, Warszawa 2007 1
794 Prawo Prawo administracyjne- pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie Zofia Duniewska i inni Difin, Warszawa 2004 1
795 Prawo Prawo administracyjne E. Ura 1
796 Prawo Prawo administracyjne Eugeniusz Ochendowski Wydawnictwo DOM ORGANIZATORA, Toruń 1998 1
797 Prawo Prawo administracyjne J. Borkowski Wydawnictwo KOLONIA LIMITED, Wrocław 1998 1
798 Prawo Prawo administracyjne Zbigniew Cieślak (red.) PWN, Warszawa 1997 1
799 Prawo Prawo cywilne- cz. ogólna Zbigniew Radwański C.H.BECK, Warszawa 1997 1
800 Prawo Prawo cywilne- kazusy Jerzy Ciszewski Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1999 2
801 Prawo Prawo cywilne- zarys części ogólnej Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998 1
802 Prawo Prawo cywilne- zbiór przepisów podstawowych Sowiński Roman (red.) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu BINGO, Piła1998 1
803 Prawo Prawo działalności gospodarczej (komentarz) Cezary Kosikowski Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000 3
804 Prawo Prawo działalności gospodarczej Jerzy Sommer, Krystyna Stoga, Radosław Potrzeszcz TWIGGER, Warszawa 2001 2
805 Prawo Prawo gospodarcze i handlowe Jan Pakosiewicz Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2005 1
806 Prawo Prawo gospodarcze- kompendium Jan Olszewski C.H.BECK, Warszawa 1999 1
807 Prawo Prawo gospodarcze Rzeczypospolitej zbiór przepisów prawnych) Roman Sowiński Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 1998 1
808 Prawo Prawo gospodarcze- zagadnienia administracyjnoprawne Cezary Banasiński (red.) Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 1
809 Prawo Prawo gospodarcze- zestaw pomocy poglądowych Zbigniew Tomasz Nowicki Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004 2
810 Prawo Prawo gospodarcze Ewa Grzegorzewska- Mischka WSHiT, Gdańsk 2001 1
812 Prawo Prawo karne procesowe- dynamika postępowania Tadeusz Nowak, Stanisław Stachowiak Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1999 4
813 Prawo Prawo karne procesowe- zagadnienia ogólne Wieław Daszkiewicz; Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2000 3
814 Prawo Prawo konstytucyjne Piotr Tuleja C.H.BECK, Warszawa 1997 1
815 Prawo Prawo konstytucyjne Zbigniew Witkowski (red) TNOiK, Toruń 1998 1
816 Prawo Prawo podatkowe red. Wanda Wójtowicz Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2000 2
817 Prawo Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Zbigniew Salwa Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1995 1
818 Prawo Prawo pracy w praktyce i teorii Przemysław Banasik Wydawnictwo Scientific Publishing Group,Gdańsk 200 1
819 Prawo Prawo pracy Teresa Liszcz INFO- TRADE, Gdańsk 1996 1
820 Prawo Prawo przedsiębiorcy Ewa Grzegorzewska- Mischka Wydawnictwo Scientific Publishing Group, Gdańsk 20 1
821 Prawo Prawo rzeczowe Jerzy Ignatowicz Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2007 1
823 Prawo Prawo rzymskie Kazimierz Kolańczyk Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000 5
824 Prawo Prawo spółek - zarys Andrzej Jakubecki (red.) Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997 1
825 Prawo Prawo spółek Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, Ireneusz Weiss Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1999 3
826 Prawo Prawo ubezpieczeń gospodarczych Barbara Kęszycka Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999 1
827 Prawo Prawo w turystyce i rekreacji Jerzy Gospodarek DIFIN, Warszawa 2007 1
828 Prawo Prawo wekslowe i prawo czekowe (komentarz) Kazimierz Piasecki Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999 3
829 Prawo Prawo własności i inne prawa rzeczowe Jan Brol Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993 1
830 Prawo Regulamin Pracy Jan Pióro Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1999 3
831 Prawo Spadki i darowizny- opłata skarbowa - teksty ustaw DRĄGOWSKI, Warszawa 2000 2
832 Prawo Spółka cywilna jako podmiot gospodarczy Grażyna Zdziennicka - Kaczocha Wydawnictwo SIGMA, Skierniewice 1996 1
833 Prawo Spółki handlowe Kazimierz Kruczalak Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 6
834 Prawo System oświaty - tekst ustawy 2
835 Prawo System ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne i system emerytalny po reformie Dorota Bieniasz, Anna J. Szarek 1
836 Prawo System ubezpieczeń społecznych - tekst ustawy 10
837 Prawo Ubezpieczenia gospodarcze- zbiór przepisów prawnych Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1996 1
838 Prawo Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej Andrzej Wąsiewicz (red) Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1997 1
839 Prawo Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych Dariusz Czepielik, Tomasz Kolanowski Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1999 8
840 Prawo Ustrój administracji publicznej Ryszard Balicki (red.) Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000 7
841 Prawo Wstęp do prawoznawstwa Andrzej Redelbach Wydawnictwo DOM ORGANIZATORA, Toruń 2002 1
842 Prawo Wybrane przepisy prawa administracyjnego ustrojowego i procesowego Gerard Kowalewski, Marek Pogonowski Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 1992 1
843 Prawo Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej Adam Szpunar Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2000 4
844 Prawo Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej pañstwa Edward Radziszewski Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000 4
845 Prawo Zamówienia publiczne w Polsce Grzegorz Herc, Edward Komorowski, Przemysław Szust Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2005 1
846 Prawo Zanim podpiszesz umowę leasingu Dariusz Załupka, Maciej Żyniewicz Zakład szkoleniowo - usługowy, Wrocław 1995 1
847 Prawo Zarys prawa administracyjnego Zbigniew Leoński Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000 1
848 Prawo Zarys Prawa Stefan Korycki (red.) Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001 1
849 Prawo Zarządzanie finansami ubezpieczeń Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorkiewicz, Bogusław  Hady 4
850 Prawo Zasady Polskiego prawa budżetowego Jolanta Gliniecka, Jerzy Harasimowicz Oficyna Wydawnicza BRANTA, Gdańsk 2000 4
851 Prawo Zatrudnianie obywateli polskich za granicą i cudzoziemców w Polsce Katarzyna Głąbicka Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1999 1
852 Prawo Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę Tadeusz Libera Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1998 5
853 Prawo Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa. Prawo Europejskie, a prawo krajowe Bogdan Dolnicki Branta, Bydgoszcz -Katowice 2005 1
854 Prawo Zobowiązania Witold Czachórski Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 1
856 Psychologia, Pedagogika Anoreksja, bulimia, otyłość Martha M. Jablow Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 2
857 Psychologia, Pedagogika Biomedyczne podstawy aktywnego wypoczynku Kamila Gworys, Przemysław Gworys Wydawnictwo Wyższej szkoły Hotelarstwa i Turystyki 4
858 Psychologia, Pedagogika Ciąża - od poczęcia do narodzin June Thompson Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 1998 4
859 Psychologia, Pedagogika Co pragnie Ci powiedzieć Twoje dziecko Heidi Keller, Arnold Lohaus Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 1998 2
860 Psychologia, Pedagogika Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych Amadeusz Krause Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005 1
861 Psychologia, Pedagogika Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003 1
862 Psychologia, Pedagogika Działalność naukowa i informacyjna Bibliotek uczelnianych- teoria i praktyka Maria Czyżewska (red) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 1
863 Psychologia, Pedagogika Dzieci, alkohol, narkotyki Ruth Maxwell Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 2
864 Psychologia, Pedagogika Dziecko niepełnosprawne. Rozwój i wychowanie Elżbieta M. Minczakiewicz (red.) Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003 1
865 Psychologia, Pedagogika Dziecko- pierwszy rok życia Monika Weber Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2000 5
866 Psychologia, Pedagogika Hipnoterapia- twórcze podejście Marlene E. Hunter Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 4
867 Psychologia, Pedagogika Hipnoza- sprawdzone techniki Josie Hadley, Carol Staudacher Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001 5
868 Psychologia, Pedagogika Kiedy jedno chce odejść - terapia związków małżeńskich John F. Crosby Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998 5
869 Psychologia, Pedagogika Kiedy życie boli Michael Yapko Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 1
870 Psychologia, Pedagogika Księga życia kobiety. Ciało - psychika - duchowość Joan Borysenko Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 5
871 Psychologia, Pedagogika Metodyka pisania pracy dyplomowej Zdzisław Szkutnik Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005 1
872 Psychologia, Pedagogika Metodyka przygotowania prac licencjackich i magisterskich Jan Roszczypała Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003 1
873 Psychologia, Pedagogika Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego Janusz Bielski Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005 1
874 Psychologia, Pedagogika Niepełnosprawni w środowisku społecznym Lucyna Frąckiewicz Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999 1
875 Psychologia, Pedagogika Niezwykła terapia Jay Haley Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 5
876 Psychologia, Pedagogika Od gniewu do przebaczenia Ernie Larsen Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 3
877 Psychologia, Pedagogika Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka, cz. 2 Doris Brett Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 3
878 Psychologia, Pedagogika Opowiadania dla Twojego dziecka cz. 1 Doris Brett Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 3
879 Psychologia, Pedagogika Pierwsza pomoc - poradnik Prószyński i s-ka, Warszawa 1998 1
880 Psychologia, Pedagogika Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską Krystyna Wójcik PLACET, Warszawa 2005 3
881 Psychologia, Pedagogika Podpatrywanie umysłu Hans & Michael Eysenck Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 3
882 Psychologia, Pedagogika Podstawowe problemy rehabilitacji i etyka Grażyna Cywińska- Wasilewska Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego ,Poznań 1
883 Psychologia, Pedagogika Podstawy hipnozy - zasady i pojęcia Michael D. Yako Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 5
884 Psychologia, Pedagogika Podstawy terapii grupowej Harold S. Bernard, K. Roy MacKenzi Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 4
885 Psychologia, Pedagogika Praktyczny przewodnik po internecie dla Bibliotekarzy Bożena Boryczka Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz- Warszawa 200 1
886 Psychologia, Pedagogika Praktyka i teoria promocji zdrowia- wybrane zagadnienia Jerzy B. Karski CeDeWu, Warszawa 2003 1
887 Psychologia, Pedagogika Przemoc - uraz psychiczny i powrót do równowagi Judih Lewis Herman Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 5
888 Psychologia, Pedagogika Psychologia - jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej Jan Strelau Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 4
889 Psychologia, Pedagogika Psychologia menedżera Jan F. Terelak Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 1999 3
890 Psychologia, Pedagogika Psychologia miłości- intymność, namiêtność, zaangażowanie Bogdan Wojciszke Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994 2
891 Psychologia, Pedagogika Psychologia organizacji i zarządzania Jan F. Terelak Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2005 1
892 Psychologia, Pedagogika Psychologia - podstawy psychologii T. I Jan Strelau (red.) Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 4
893 Psychologia, Pedagogika Psychologia - psychologia ogólna T. II Jan Strelau (red) Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 4
894 Psychologia, Pedagogika Psychologia w rekreacji i turystyce Jacek Gracz, Tadeusz Sankowski Wydawnictwo AWF, Poznań 2001 1
895 Psychologia, Pedagogika Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji Tadeusz Tyszka Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 8
896 Psychologia, Pedagogika Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Anna Strumińska (red) PWRiL Warszawa 2003 1
897 Psychologia, Pedagogika Rodzina - tu powstaje człowiek Virginia Satir Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 5
898 Psychologia, Pedagogika Rozwiązywanie problemów Michael Stevens Dom Wydawniczy BELONA, Warszawa 2000 2
899 Psychologia, Pedagogika Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, cz. 1 Frances L. Iig, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 1
900 Psychologia, Pedagogika Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 14 lat, cz.2 Frances L. Iig, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998 2
901 Psychologia, Pedagogika Rysunek w psychoterapii Gerald D.Oster, Patricia Gould Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 1
902 Psychologia, Pedagogika Seks w jesieni życia Zbigniew Lew- Starowicz Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2000 4
903 Psychologia, Pedagogika Seks, miłość, przemoc - psychoterapia sprawców i ofiar Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 1
904 Psychologia, Pedagogika Sen w psychoterapii Clara E. Hill Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 4
905 Psychologia, Pedagogika Studia- praca. Jak zarządzać swoją karierą Leszek Cichobłaziński Częstochowa 2004 1
906 Psychologia, Pedagogika Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania Witold Półtorak Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007 1
907 Psychologia, Pedagogika Wprowadzenie do psychologii Gerd Mietzel Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 1
908 Psychologia, Pedagogika Współczesna psychoanaliza Peter Kutter Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 5
909 Psychologia, Pedagogika Zasady sporządzania prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich Arnold Pabian, Wiesław Gworys Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 1
910 Psychologia, Pedagogika Zastosowanie psychologii w organizacjach Kazimierz Migdał Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1998 2
911 Psychologia, Pedagogika Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem Helena Wrona- Polańska Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krako 1
912 Psychologia, Pedagogika Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia Eugenia Murawska- Ciałowicz, Marek Zatonia (red) Wydawnictwo AWF, Wrocław 2005 1
913 Rachunkowość ABC handlu detalicznego Hans G. Tondorf Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 6
914 Rachunkowość ABC rachunkowości dla menedżera- podatek dochodowy Gertruda Świderska, Joanna Kaźmierczak Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 1996 1
915 Rachunkowość ABC rachunkowości dla menedżera Gertruda Krystyna Świderska POLTEXT, Warszawa 2000 1
916 Rachunkowość Autokary w gospodarce biur podróży Wiesław Gworys Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 1
917 Rachunkowość Cash Flow oraz Break Even Point w praktycznym zastosowaniu Jacek Pyka Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995 1
1492 Transport Sterowanie ruchem drogowym Mieczysław Leśko WPS, Śląsk, 2000 2
919 Rachunkowość Czytanie bilansu przedsiębiorstwa Witold Bień Finans- Servis, Warszawa 1999 5
920 Rachunkowość Elementy bilansoznawstwa Czesław Paczuła DIFIN, Warszawa 1998 6
921 Rachunkowość Elementy rachunkowości- przewodnik dla niewtajemniczonych Piotr Rybicki POLTEXT, Warszawa 2004 1
922 Rachunkowość Elementy rachunkowości- zasady rachunkowości Anna Kuczyńska- Cesarz, Tadeusz Cesarz DIFIN, Warszawa 2005 1
923 Rachunkowość Ewidencja księgowa w przedsiębiorstwie Bożena Skorupska DIFIN, Warszawa 2001 1
924 Rachunkowość Formy ewidencji podatkowej Teresa Martyniuk ODDK, Gdańsk 2005 1
925 Rachunkowość Inwentaryzacja składników majątkowych jednostki gospodarczej Czesław Paczuła DIFIN, Warszawa 1997 4
926 Rachunkowość Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i ksiêgi rachunkowe Kazimiera Winiarska DIFIN, Warszawa 2006 1
927 Rachunkowość Kalkulacja obrotów wyrobami gotowymi, obrót towarowy- skrypt Bożena Padurek, Joanna Piecyk, Małgorzata Szpleter Wydawnictwo JOANNA PIECYK, Wrocław 2001 2
928 Rachunkowość Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji obowiązującymi w 2007 roku - załącznik Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1
929 Rachunkowość Rachunek kosztów Edward Nowak Wydawnictwo EXPERT, Wrocław 1999 1
930 Rachunkowość Rachunek kosztów Jan Matuszewicz Finans- servis, Warszawa 1999 3
931 Rachunkowość Rachunek zysków i strat- teoria i praktyka Irena Kondratowicz Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006 1
932 Rachunkowość Rachunkowość w hotelarstwie i gastronomii Ryszard Kotaś, Sławomir Sojak PWN, Warszawa 1999 1
933 Rachunkowość Rachunkowość bankowa Kazimierz Baliński, Kira Jankowska WSiP, Warszawa 1996 1
934 Rachunkowość Rachunkowość banków komercyjnych Alicja Jarugowa, Jerzy Marcinkowski, Monika Marcin Wydawnictwo OLYMPUS, Warszawa 1994 1
935 Rachunkowość Rachunkowość budżetowa Krzysztof Potoczny Wydawnictwo eMPi, Poznań 1999 1
936 Rachunkowość Rachunkowość budżetowa Krzysztof Potoczny Wydawnictwo eMPi, Poznañ 1997 5
937 Rachunkowość Rachunkowość budżetowa Wydawnictwo EKO EDUKACJA, Warszawa 1996 4
938 Rachunkowość Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw Kazimierz Sawicki (red) Wydawnictwo EKSPERT, Wrocław 1995 1
939 Rachunkowość Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw Kazimierz Sawicki red) Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 1
940 Rachunkowość Rachunkowość  handlowa Irena Frymark Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998 2
941 Rachunkowość Rachunkowość i podatki- komentarz do ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów podatkowych Krzysztof G. Szymański DIFIN, Warszawa 2000 2
943 Rachunkowość Rachunkowość jednostek samorządowych Ewa Hellich DIFIN, Warszawa 2000 3
944 Rachunkowość Rachunkowość jednostek Kazimierz Sawicki, Teresa Kiziukiewicz,Marian Pałka Wydawnictwo EXPERT, Wrocław 1999 1
945 Rachunkowość Księgowość w małej i średniej firmie- uproszczone formy ewidencji Grażyna Voss, Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski CeDeWu, Warszawa 2007 1
946 Rachunkowość Leksykon VAT 1996 Janusz Zubrzycki Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 1996 0
947 Rachunkowość Miêdzynarodowe regulacje rachunkowości - wpływ na rozwiązania krajowe Alicja A. Jaruga (red.) Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2002 1
948 Rachunkowość Międzynarodowe standardy rachunkowości Ewa Walinska Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 1
949 Rachunkowość Nowoczesny sklep Jacek Chwałek Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995 1
950 Rachunkowość Organizacja i zasady gospodarki kasowej Andrzej Roza- Michalski FRAMAX, Łódź 1
951 Rachunkowość Organizacja ksiąg rachunkowych Waldemar Gos DIFIN, Warszawa 2000 3
952 Rachunkowość Podatek od towarów i usług Anna Suska DIFIN, Warszawa 1999 2
953 Rachunkowość Podatek VAT w rachunkowości Agnieszka Cicha DIFIN, Warszawa 2005 1
954 Rachunkowość Podatkowa księga przychodów i rozchodów- zasady prowadzenia w roku `96 Bogusław Michalczyk Wydawnictwo Michalczyk i Prokop, Łódź 1996 1
955 Rachunkowość Podstawy handlu zagranicznego Hanna Treder Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 1
956 Rachunkowość Podstawy rachunkowości- zbiór zadań Kazimierz Sawicki (red.) Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 4
957 Rachunkowość Podstawy rachunkowości Danuta Misińska PWN, Warszawa- Wrocław 1997 3
958 Rachunkowość Podstawy rachunkowości Kazimierz Sawicki (red.) Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 1
959 Rachunkowość Program nauczania- technik ekonomista MEN, Warszawa 1998 2
961 Rachunkowość Rachunek kosztów i wyników Jan Turyna, Beata Pułaska- Turyna Finans- Servis, Warszawa 1999 6
962 Rachunkowość Rachunkowość od podstaw Dorota Dobija (red.) Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004 1
963 Rachunkowość Rachunkowość od podstaw Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz Finans- servis, Warszawa 1999 2
964 Rachunkowość Rachunkowość po polsku Antoni Kożuch, Artur J. Kożuch, Monika Wakuła CeDeWu, Warszawa 2007 1
965 Rachunkowość Rachunkowość podmiotów gospodarczych cz. I i II Anna Kuczyńska- Cesarz Wydawnictwo EKO-EDUKACJA, Warszawa 7
966 Rachunkowość Rachunkowość podmiotów gospodarczych-cz. I Anna Kuczyńska- Cesarz Wydawnictwo EKO-EDUKACJA, Warszawa 1998 1
967 Rachunkowość Rachunkowość podmiotów gospodarczych-cz. II Anna Kuczyńska- Cesarz Wydawnictwo EKO-EDUKACJA, Warszawa 1998 1
968 Rachunkowość Rachunkowość przedsiębiorstw gastronomiczno - hotelarskich Stefan Janiszewski, Zdzisław Kołaczyk Wydawnictwo eMPi, Poznań 2000 10
969 Rachunkowość Rachunkowość przedsiębiorstw Zdzisław Kołaczyk Wydawnictwo eMPi, Poznań 1999 2
970 Rachunkowość Rachunkowość przedsiębiorstw Zdzisław Kołaczyk Wydawnictwo eMPi, Poznań 1997 2
971 Rachunkowość Rachunkowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Telesfor Żyznowski DIFIN, Warszawa 1999 1
972 Rachunkowość Rachunkowość ubezpieczeniowa Stanisław Nowak Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznañ 1998 1
973 Rachunkowość Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych Teresa Kiziukiewicz (red.) Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2006 1
974 Rachunkowość Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii Ryszard Kotaś, Sławomir Sojak PWN, Warszawa 1999 1
975 Rachunkowość Rachunkowość zarządcza Mieczysław Dobija Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997 1
976 Rachunkowość Rachunkowość zarządcza Teresa Kiziukiewicz (red.) Wydawnictwo EKSPERT, Wrocław 2001 1
977 Rachunkowość Rachunkowość zarządcza Wiktor Gabrusewicz, Aldona Kamela- Sowińska Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 1
978 Rachunkowość Rachunkowość- zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości Kazimierz Sawicki (red.) Wydawnictwo EKSPERT, Wrocław 2002 1
979 Rachunkowość Rachunkowość - zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych Teresa Kiziukiewicz (red.) Wydawnictwo EKSPERT, Wrocław 1998 1
980 Rachunkowość Rachunkowość - zbiór zadań z rozwiązaniami Anna Kuczyńska- Cesarz, Tadeusz Cesarz DIFIN, Warszawa 2004 1
981 Rachunkowość Rachunkowość Anna Kuczyńska- Cesarz DIFIN, Warszawa 2002 1
982 Rachunkowość Rachunkowość- tekst ustawy Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999 10
983 Rachunkowość Rozwiązania zadań do podręcznika Rachunek kosztów Finans Servis, Warszawa 1998 10
984 Rachunkowość Samochód w działalności gospodarczej- nowe zasady w roku `97 Artur Zimny Wydawnictwo Michalczyk i Prokop, Łódź 1997 1
985 Rachunkowość Samochód w działalności gospodarczej Paweł Małecki, Halina Lubińska ODDK, Gdańsk 2005 1
986 Rachunkowość Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń Andrzej Fesnak Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 1998 1
987 Rachunkowość Technika biurowa Mirosława Wiśniewska Wydawnictwo eMPi, Poznañ 1999 4
988 Rachunkowość Transport samochodowy w firmie Alojzy Karczykowski Finans- Servis, Warszawa 1996 1
989 Rachunkowość Ubezpieczenia gospodarcze Antoni Banasiński Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 1997 1
990 Rachunkowość Wartość i jej szacowanie Tadeusz Iwanek Wydawnictwo EDUKACJA, Wrocław 2003 1
991 Rachunkowość Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej- zbiór zadań Roman Nilidziński Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1995 2
992 Rachunkowość Wycena przedsiębiorstwa-przesłanki, procedury, metody Andrzej Jaki; Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 1
993 Rachunkowość Zakładanie ksiąg handlowych Alojzy Karczykowski Finans- Servis, Warszawa 1997 1
994 Rachunkowość Zasady kalkulacji kosztów Tadeusz Naumiuk INFOR, Warszawa 1998 1
995 Rachunkowość Zasady obiegu i kontroli dowodów księowych Ksawery Haski Wydawnictwo SIGMA, Skierniewice 1996 1
996 Rachunkowość Zasady pracy kadrowej oraz obowiązki podatnika w prywatnej firmie Tadeusz Zajm SeZaM, Warszawa 1992 1
1494 Zarządzanie Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie Aleksander S. Kornak AE, Wrocław, 2001 1
998 Rachunkowość Zasady rachunkowości- teoria, przykłady i zadania Piotr Szczypa Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 1
999 Rachunkowość Zasady rachunkowości- zbiór zadań Anna Kuczyńska- Cesarz EKO- EDUKACJA, Warszawa 1998 1
1000 Rachunkowość Zasady rachunkowości Anna Kuczyńska- Cesarz Wydawnictwo EKO-Edukacja, Warszawa 1998 5
1001 Rachunkowość Zasady rachunkowości Bożena Padurek, Joanna Piecyk Wydawnictwo JOANNA PIECYK, Wrocław 2002 1
1002 Rachunkowość Zasady rachunkowości Zdzisław Kołaczyk Wydawnictwo eMPi, Poznań 1999 3
1003 Rachunkowość Zbiór i rozwiązania zadań do opracowania: rachunek kosztów i wyników Jan Turyna, Beata Pułaska- Turyna Finans- Servis, Warszawa 1999 6
1004 Rachunkowość Zbiór zadań do podręcznika rachunkowość od podstaw Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz Finans- Servis, Warszawa 1999 1
1005 Rachunkowość Zbiór zadań do podręcznika rachunek kosztów Jan Matuszewicz Finans- Servis, Warszawa 1999 1
1006 Rachunkowość Zbiór zadań do rachunkowości, cz. II L. Jakubiszyn, T. Krzyżanowska, B. Piotrowska Wrocław 1996 10
1007 Rachunkowość Zbiór zadań z rachunkowości przedsiębiorstw Ryszard Orpel, Zdzisław Kołaczyk Wydawnictwo eMPi, Poznań 1999 2
1008 Rachunkowość Zbiór zadań z rachunkowości Maria Niewiadoma Wydawca EDUKACJA, Wrocław 2000 1
1009 Socjologia, Komunikacja społeczna Antropologia kultury Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa200 1
1010 Socjologia, Komunikacja społeczna Asertywność- czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym Gael Lindenfield Wydawnictwo RAVI, Łódź 1995 1
1011 Socjologia, Komunikacja społeczna Asertywność manedżera Maria Król- Fijewska, Piotr Fijewski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000 2
1012 Socjologia, Komunikacja społeczna Badania rynkowe w praktyce Paul Hague, Nick Hague, Carol-Ann Morgan HELION, Gliwice 2004 1
1013 Socjologia, Komunikacja społeczna Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje Stanisław Galata DIFIN, Warszawa 2007 1
1014 Socjologia, Komunikacja społeczna Biznesmen i menedżer- problemy bohaterów naszych czasów Jerzy Jarco (red.) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 20 1
1015 Socjologia, Komunikacja społeczna Broń chemiczna i biologiczna- raport dla obywatela Eric Croddy, Clarisa Perez- Armendariz, John Hartm Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2003 1
1016 Socjologia, Komunikacja społeczna Coaching Julie Starr Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005 1
1017 Socjologia, Komunikacja społeczna Człowiek a turystyka- zarys socjologii turystyki Krzysztof Przecławski Wydawnictwo ALBIS, Kraków 2004 2
1018 Socjologia, Komunikacja społeczna Dylematy etyczne gospodarki rynkowej w Polsce Zdzisław Bombera, Grzegorz Sołtysiak Almamer, Warszawa 2007 1
1019 Socjologia, Komunikacja społeczna Empatia- o umiejętności współodczuwania Mark H. Davis Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 1
1020 Socjologia, Komunikacja społeczna Etykieta w biznesie David Robinson Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996 3
1021 Socjologia, Komunikacja społeczna Ewolucja pożądania- jak ludzie dobierają się w pary David M. Buss Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 1
1022 Socjologia, Komunikacja społeczna Globalny świat metropolii Bohdan Jałowiecki SCHOLAR, Warszawa 2007 1
1023 Socjologia, Komunikacja społeczna Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? Magdalena Polczyk ABC WOLTERS Kluwer business, Warszawa 2007 1
1024 Socjologia, Komunikacja społeczna Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Luiza Kulczycka ABC WOLTERS Kluwer business, Warszawa 2007 1
1025 Socjologia, Komunikacja społeczna Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców Baruk Agnieszka Izabela TNOiK, Toruń 2006 1
1026 Socjologia, Komunikacja społeczna Jak skutecznie studiować Andrzej Ładyżyński, Ewa Walejewska Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 20 2
1027 Socjologia, Komunikacja społeczna Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? Mateusz Ciesielski ABC WOLTERS Kluwer business, Warszawa 2007 1
1028 Socjologia, Komunikacja społeczna Język kobiet, język mężczyzn- jak porozumieć się w miejscu pracy Katrin Oppermann,   Erika Weber Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 3
1029 Socjologia, Komunikacja społeczna Kierowanie kadrami- pozyskiwanie i rozwój pracowników Beata Jamka Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997 1
1030 Socjologia, Komunikacja społeczna Klasyczna socjologia Polska i jej współczesna recepcja Janusz Mucha, Włodzimierz Wincławski Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1
1031 Socjologia, Komunikacja społeczna Komunikacja i kultura biznesu w Europie- wybrane zagadnienia Monika Neymann (red.) Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005 1
1032 Socjologia, Komunikacja społeczna Komunikacja niewerbalna w interakcjach miêdzyludzkich Mark L. Knapp, Judith A. Hall Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2000 1
1033 Socjologia, Komunikacja społeczna Komunikowanie interpersonalne Peter Hartley Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2006 1
1034 Socjologia, Komunikacja społeczna Komunikowanie się w organizacji Janina Stankiewicz Wydawnictwo ASTRUM 1999 1
1035 Socjologia, Komunikacja społeczna Kreowanie wiedzy w organizacji Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2000 1
1036 Socjologia, Komunikacja społeczna Kultura zawodu Albin Rosołek Wydawnictwo EKO EDUKACJA, Warszawa 1995 3
1037 Socjologia, Komunikacja społeczna Mam już pracę! Prawo w pracy Magdalena Stojek- Siwinska ABC WOLTERS Kluwer business, Warszawa 2007 1
1038 Socjologia, Komunikacja społeczna Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów Wyższych Szkół Zawodowych Kazimierz M. Czarnecki Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketing 1
1039 Socjologia, Komunikacja społeczna Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci Sadra Lipsitz Bem Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 3
1040 Socjologia, Komunikacja społeczna Mobbing- rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie Hans Jurgen Kratz HELION, Gliwice 2007 1
1041 Socjologia, Komunikacja społeczna Natura emocji Paula Ekmana, Richarda J. Davidson Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 3
1043 Socjologia, Komunikacja społeczna Negocjacje w biznesie Zbigniew Nęcki Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1
1044 Socjologia, Komunikacja społeczna Negocjacje. Jednostka- organizacja- kultura Anna Winch, Sławomir Winch Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2005 1
1045 Socjologia, Komunikacja społeczna Negocjowanie- techniki rozwiązywania konfliktów Jacek Kamiński Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2003 1
1357 Reklama Język Public Relations Anna Murdach Poltext, Warszawa 2000 1
1047 Socjologia, Komunikacja społeczna Nowoczesność- Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej cz. I Sławomir Partycki Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 1
1048 Socjologia, Komunikacja społeczna Nowoczesność- Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej cz. II Sławomir Partycki Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 1
1049 Socjologia, Komunikacja społeczna Podstawy psychologii i socjologii pracy Ilona Kaznowska Wydawnictwo EKO EDUKACJA, Warszawa 1995 1
1052 Socjologia, Komunikacja społeczna Podstawy socjologii- mikrostruktury społeczne Halina Mielicka Wydawnictwo STACHURSKI, Kielce 2002 1
1053 Socjologia, Komunikacja społeczna Podstawy socjologii Henryk Januszak, Jan Sikora Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznañ 2003 1
1054 Socjologia, Komunikacja społeczna Praca - szukam, zmieniam, wybieram Magdalena Mrozek ABC WOLTERS Kluwer business, Warszawa 2007 1
1055 Socjologia, Komunikacja społeczna Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta Tomasz Orłowski Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2 1
1056 Socjologia, Komunikacja społeczna Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów Wacław Smid Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketing 1
1057 Socjologia, Komunikacja społeczna Public Relations a kształtowanie wizerunku menedżera Krzysztof Bakalarski SPG Gdańsk 2004 1
1058 Socjologia, Komunikacja społeczna Public relations - czy to się sprawdzi? Ewa Hope SPG, Gdańsk 2004 2
1059 Socjologia, Komunikacja społeczna Public relations w praktyce Fraser P. Seitel Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2003 1
1060 Socjologia, Komunikacja społeczna Public Relations w procesie opiniotwórczym Stanisław Kuśmierski ALMAMER, Warszawa 2006 1
1061 Socjologia, Komunikacja społeczna Public Relations- zarządzanie reputacją firmy Wojciech Budzyński Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2003 0
1062 Socjologia, Komunikacja społeczna Public Relations Leszek Kupiec, Anna Augustyn WSFiZ, Białystok 2004 1
1063 Socjologia, Komunikacja społeczna Rekrutacja i selekcja personelu Marek Suchar Wydawnictwo C*H*BECK, Warszawa 2005 1
1064 Socjologia, Komunikacja społeczna Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata Kocik Lucjan Oficyna wydawnicza AFM, Kraków 2006 2
1065 Socjologia, Komunikacja społeczna Sekretariat czyli centrum informacyjne firmy Halina Fuchsel Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2002 1
1066 Socjologia, Komunikacja społeczna Słownik pojęć socjologicznych Maksymilian Pacholski, Andrzej Słaboń Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001 1
1067 Socjologia, Komunikacja społeczna Słowo o manipulacji czyli krótki podręcznik samoobrony Wojciech Warecki, Marek Warecki Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005 2
1069 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia gospodarki Juliusz Gardawski, Leszek Gilejko,Jacenty Siewierski DIFIN, Warszawa 2006 1
1070 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia i komunikacja społeczna- wykłady Jerzy Jarco Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA 1
1071 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia ogólna - wybrane problemy Jolanta Polakowska- Kujawy SGH, Warszawa 2005 1
1072 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia transportu w zarysie Franciszek Krzykała Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004 1
1073 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia transportu w zarysie Franciszek Krzykała Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004 1
1074 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia turystyki Jerzy Suprewicz Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza w Lublinie 1
1075 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia, Społeczeństwo Obywatelskie i Pañstwo Stanisław Kozyr- Kowalski Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004 1
1076 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia. Wczoraj, dziś, jutro Ryszard Adam Podgórski FOSZE, Rzeszów 2006 1
1077 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia Henryk Białyszewski, Adolf Dobieszewski Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003 1
1078 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia Zygmunt Bauman ZYSK i s-ka, Poznań 1990 2
1079 Socjologia, Komunikacja społeczna Społeczeństwo a gospodarka- socjologia ekonomiczna Leszek Gilejko Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005 1
1080 Socjologia, Komunikacja społeczna Społeczeństwo informacyjne- problemy rozwoju Agnieszka Szewczyk DIFIN, Warszawa 2007 1
1081 Socjologia, Komunikacja społeczna Społeczeństwo w procesie zmian- zarys socjologii ogólnej Ryszard Dyoniziak, Krystyna Iwanicka Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999 1
1082 Socjologia, Komunikacja społeczna Stereotypy i uprzedzenia C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 5
1083 Socjologia, Komunikacja społeczna Sztuka aktywności - czyli jak zostać kobietę sukcesu Grażyna Białopiotrowicz Poltext, Warszawa 2004 2
1084 Socjologia, Komunikacja społeczna Sztuka prezentacji - czyli jak przemawiaæ obrazem Elżbieta Żurek Poltext, Warszawa 2004 1
1085 Socjologia, Komunikacja społeczna Sztuka wystąpień - czyli jak mówić by osiągnąć cel Elżbieta Turek Poltext, Warszawa 2003 1
1086 Socjologia, Komunikacja społeczna Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, Agnieszka Żbikowska Difin, Warszawa 2003 1
1087 Socjologia, Komunikacja społeczna Teoria komunikowania publicznego i politycznego- wprowadzenie Bogusława Dobek- Ostrowska, Robert Wiszniowski Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2002 1
1088 Socjologia, Komunikacja społeczna Wprowadzenie do socjologii Barbara Szacka Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 1
1089 Socjologia, Komunikacja społeczna Wprowadzenie do socjologii Wojciech Modzelewski Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1
1090 Socjologia, Komunikacja społeczna Wybrane problemy socjologii Anna Adamus- Matuszyńska Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002 1
1091 Socjologia, Komunikacja społeczna Wykłady z etyki biznesu Wojciech Gasparski Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004 1
1092 Socjologia, Komunikacja społeczna Wywieranie wpływu na ludzi- teoria i praktyka Robert Cialdini Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 5
1093 Socjologia, Komunikacja społeczna Wywieranie wrażenia na innych- o sztuce autoprezentacji Mark Leary Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 6
1094 Socjologia, Komunikacja społeczna Zachowania organizacyjne Arkadiusz Potocki (red.) Difin, Warszawa 2005 1
1095 Socjologia, Komunikacja społeczna Zarys etyki gospodarczej i zawodowej Grzegorz Myśliwiec ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007 1
1524 Socjologia, Komunikacja społeczna Zastosowanie E-Learingu w kształceniu ekonomistów Z. Kuleszyński, Z. Szczepańczyk (red.) 1
1097 Statystyka, Prognozowanie Analiza i prognozowanie szeregów czasowych Karol Kolenda, Maria Kolenda Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1999 1
1098 Statystyka, Prognozowanie Baza gastronomiczna w Polsce i jej struktura w 2001 roku- zeszyt statystyczny Kazimierz Klementowski Instytut Turystyki, Warszawa 2002 2
1099 Statystyka, Prognozowanie Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2001 roku- zeszyt statystyczny Kazimierz Klementowski, Zbigniew T. Werner Instytut Turystyki, Warszawa 2002 1
1100 Statystyka, Prognozowanie Edukacja i wychowanie w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005 Urz±d Statystyczny w Rzeszowie Rzeszów 2005 1
1101 Statystyka, Prognozowanie Elementy statystyki Piotr Pusz, Lech Zaręba FOSZE, Rzeszów 2006 3
1102 Statystyka, Prognozowanie Metody prognozowania- zbiór zadań Barbara Radzikowska (red.) Wydawnictwo   Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004 3
1103 Statystyka, Prognozowanie Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką Maria Pociecha Wydawnictwo AL. BIS, Kraków 2002 2
1104 Statystyka, Prognozowanie Modele prognozowania i symulacji gospodarczych Krzysztof Barteczko, Andrzej F. Bocian Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006 1
1105 Statystyka, Prognozowanie Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji Wiesław Wagner Wydawnictwo AWF, Poznań 2002 2
1106 Statystyka, Prognozowanie Podstawy statystyki Wacława Starzyńska (red.) DIFIN, Warszawa 2004 2
1107 Statystyka, Prognozowanie Prognozowanie ekonomiczne - teoria, przykłady, zadania Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław PWN Warszawa 2004 1
1108 Statystyka, Prognozowanie Prognozowanie gospodarcze- metody i zastosowania Cieślak Maria (red.) PWN Warszawa 2004 1
1109 Statystyka, Prognozowanie Prognozowanie i symulacje gospodarcze- ćwiczenia Andrzej F. Bocian Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2002 1
1110 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005 1
1111 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2000 Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2000 1
1112 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2001 Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2001 2
1113 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2004 Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2004 1
1114 Statystyka, Prognozowanie Statystyka- ćwiczenia Andrzej Komosa Wydawnictwo EKONOMIK, Warszawa 1995 3
1115 Statystyka, Prognozowanie Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2006 1
1116 Statystyka, Prognozowanie Statystyka dla studiów licencjackich Jarosław Podgórski PWE, Warszawa 2005 1
1117 Statystyka, Prognozowanie Statystyka nie jest trudna- cz. II Andrzej Luszniewicz Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 1
1118 Statystyka, Prognozowanie Statystyka nie jest trudna-cz. I Helena Kassyk- Rokicka PWE, Warszawa 2001 1
1119 Statystyka, Prognozowanie Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 2
1120 Statystyka, Prognozowanie Statystyka społeczna- wybrane zagadnienia Tomasz Pank, Adam Szulc Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004 1
1121 Statystyka, Prognozowanie Statystyka społeczna Tomasz Panek PWE, Warszawa 2007 1
1122 Statystyka, Prognozowanie Statystyka turystyki Teresa Słaby Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa Gastronomii 1
1123 Statystyka, Prognozowanie Statystyka w biznesie i ekonomii- teoria i praktyka Anna Bielecka Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005 1
1124 Statystyka, Prognozowanie Statystyka w przykładach i zadaniach Elżbieta Sojka Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tych 1
1125 Statystyka, Prognozowanie Statystyka w zarządzaniu - opis statystyczny Anna Bielecka Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2001 1
1126 Statystyka, Prognozowanie Statystyka- zbiór zadań Tomasz Michalski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997 3
1127 Statystyka, Prognozowanie Statystyka, ekonometria, prognozowanie Snarska Agnieszka Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2005 2
1128 Statystyka, Prognozowanie Statystyka. Wzory i tablice Piotr Kuszewski, Jarosław Podgórski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005 2
1129 Statystyka, Prognozowanie Statystyka Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz Wydawnictwo EKONOMIK, Warszawa 1996 2
1130 Statystyka, Prognozowanie Statystyka Jan Paradysz (red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznañ 2005 1
1131 Statystyka, Prognozowanie Statystyka Mieczysław Sobczyk PWN, Warszawa 1999 1
1132 Statystyka, Prognozowanie Statystyka Ryszard Seidel Wydawnictwo eMPi, Poznañ2000 10
1133 Statystyka, Prognozowanie Statystyka Tomasz Michalski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998 2
1134 Statystyka, Prognozowanie Statystyka Zygmunt Peuker Wydawnictwo LELIWA, Warszawa 1998 4
1135 Statystyka, Prognozowanie Turystyka w województwie podkarpackim w 2004 roku - zeszyt statystyczny Instytut Turystyki, Warszawa 2002 1
1136 Statystyka, Prognozowanie Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2001 roku - zeszyt statystyczny Jerzy Łaciak Instytut Turystyki, Warszawa 2002 1
1137 Statystyka, Prognozowanie Województwo podkarpackie 2004 - podregiony, powiaty, gminy Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2004 1
1138 Statystyka, Prognozowanie Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w roku 2001- zeszyt statystyczny Witol Bartoszewicz, Teresa Skalska Instytut Turystyki, Warszawa 2002 1
1139 Technika Rysunek techniczny maszynowy Tadeusz Dobrzański Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2004 1
1140 Towaroznawstwo Ogólne wiadomości z towaroznawstwa Halina Rawdanowicz Warszawa 1999 1
1141 Towaroznawstwo Towaroznawstwo wybranych produktów spożywczych Ewa Flaczyk, Józef Korczak Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2004 1
1142 Towaroznawstwo Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych Piotr Miller, Halina Rawdanowicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1
1143 Towaroznawstwo Towaroznawstwo żywności przetworzonej Franciszek Świderski (red.) Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003 1
1144 Towaroznawstwo Towaroznawstwo Danuta Kołożyn- Krajewska, Tadeusz Sikora WSiP, Warszawa 1999 1
1145 Transport Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w transporcie lotniczym Wiesław Pamuła Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006 1
1146 Transport i logistyka Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza Koźlak Aleksandra Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 1
1147 Transport i logistyka Eksploatacja samochodów Michał Hebda Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji 1
1148 Transport i logistyka Gospodarowanie w transporcie samochodowym - wybrane zagadnienia Andrzej Letkiewicz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 1
1149 Transport i logistyka Handel zagraniczny- organizacja i technika Jan Rymarczyk (red.) Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002 1
1150 Transport i logistyka Infrastruktura transportu samochodowego Kazimierz Towpik, Andrzej Gołaszewski Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wars 1
1151 Transport i logistyka Infrastruktura transportu Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1
1152 Transport i logistyka Konsolidacja przedsiębiorstw transportowych Sławomir Krzemiński SGH, Warszawa 2005 1
1153 Transport i logistyka Międzynarodowy przewóz drogowy towarów Robert Walczak C.H.BECK, Warszawa 2006 1
1154 Transport i logistyka Polityka transportowa Waldemar Grzywacz, Krystyna Wojewódzka- Król Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 1
1155 Transport i logistyka Problemy transportu i logistyki Nr 4 Franciszek Gronowski Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego 1
1156 Transport i logistyka Przewodnik do studiowania polityki transportowej Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 1
1157 Transport i logistyka Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno - gospodarczego Jacek Brdulak Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005 1
1158 Transport i logistyka System transportowy- kształtowanie wartości dla interesariusza Wojciech Downar Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 1
1159 Transport i logistyka Transport multimodalny w Europie Neider, Danuta Marciniak- Neider Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 1
1160 Transport i logistyka Transport w handlu międzynarodowym Janusz Neider Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 1
1161 Transport i logistyka Usługi transportowe. Rynek - konkurencja- marketing Grażyna Rosa Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 1
1162 Transport i logistyka Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych Rucińska Danuta, Ruciński Andrzej Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 1
1163 Transport i logistyka Zeszyt Naukowy Podkarpackiej Szkoły Wyższej; Wydanie Specjalne - zeszyt pokonferencyjny Jasło 2009 1
1164 Turystyka Agrobiznes- podstawowe zagadnienia z elementami marketingu Kazimierz Niewiadomski Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 20 1
1165 Turystyka Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu Eugeniusz Gurgul WWZPCz, Częstochowa 2005 1
1166 Turystyka Agroturystyka Dêbniewska Maria, Tkaczuk Maria POLTEXT, Warszawa 1997 1
1167 Turystyka Agroturystyka Krzysztof Młynarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 1
1168 Turystyka Aktywność fizyczna potrzeby twórczego życia Janusz Czerwiński Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2004 1
1169 Turystyka Badania rynku turystycznego Anna Tokarz, Agnieszka Lewandowska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1
1170 Turystyka Bieszczady - praktyczny przewodnik Pascal, Bielsko- Biała 1997 1
1171 Turystyka Biometeorologia turystyki i rekreacji Jerzy Bogucki Wydawnictwo AWF, Poznań 1999 1
1172 Turystyka Biura podróży- na rynku turystycznym Anna Konieczna- Domańska PWN, Warszawa 2008 1
1173 Turystyka Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej Stanisław Andrzej Byk DIFIN, Warszawa 2007 1
1174 Turystyka Ekonomiczne podstawy turystyki Aleksander Panasiuk Szczecin 2004 1
1175 Turystyka Ekonomiczne problemy turystyki Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego 2
1176 Turystyka Ekonomika i organizacja biur podróży Aleksander Stefan Kornak WSHiT, Częstochowa 2003 1
1177 Turystyka Ekonomika turystyki Roman Łazarek Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001 4
1178 Turystyka Ekonomika turystyki Roman Łazarek Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004 2
1179 Turystyka Etyczne podstawy turystyki Krzysztof Przecławski ALBIS, Kraków 1997 1
1180 Turystyka Folia touristica Zeszyt Naukowy AWF w Krakowie 1
1181 Turystyka Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne Grzegorz Białuński (red.) Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa, Giżycko 2003 1
1182 Turystyka Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne Grzegorz Biaułski (red.) 1
1183 Turystyka Geneza i przemiany turystyki Krzysztof R. Mazurski Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA 1
1184 Turystyka Geografia atrakcji turystycznych Polski Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha Proksenia, Kraków, 1997 1
1185 Turystyka Gospodarka turystyczna w XXI w. Szanse i bariery rozwoju integracji miêdzynarodowej Stefan Bosiacki, Janusz Grella Wydawnictwo AWF, Poznań 2004 1
1186 Turystyka Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju Stefan Bosiacki (red.) Wydawnictwo AWF, Poznań 2002 2
1187 Turystyka Gospodarka turystyczna Aleksander Panasiuk PWN, Warszawa 2008 1
1188 Turystyka Gospodarka turystyczna Marianna i Roman Łazarkowie Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002 2
1189 Turystyka Informacja turystyczna w Polsce Merski Janusz Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002 1
1190 Turystyka ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym Magdalena Kachniewska Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2004 1
1191 Turystyka Jak odnieść sukces w turystyce- kultura jakości Magdalena Kachniewska EUROSYSTEM, Warszawa 2002 1
1192 Turystyka Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic Antoni Jackowski Kuria Metropolitalna, Częstochowa 2005 2
1193 Turystyka Kompendium pilota wycieczek Zygmunt Kruczek (red.) Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków 2005 2
1194 Turystyka Kompendium wiedzy o turystyce Grzegorz Gołembski (red.) PWN, 2002 2
1195 Turystyka Krajoznawstwo i jego związki z turystyką Grzegorz Bieńczyk 1
1196 Turystyka Krajoznawstwo i turystyka szkolna Ignacy Janowski Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003 1
1197 Turystyka Krajoznawstwo i turystyka w szkole - poradnik Zarząd Główny PTTK, Warszawa 2003 1
1198 Turystyka Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce Diana Dryglas Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków20 1
1199 Turystyka Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim Ryszard Blacha, Wojciech Bigiel (red.) Wydawnictwo AWF, Wrocław 2003 1
1200 Turystyka Kultura i turystyka- razem czy oddzielnie? Stasiak Andrzej WSTH, Łódź 2007 1
1201 Turystyka Leksykon turystyki i krajoznawstwa Eugeniusz Mazur Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000 2
1202 Turystyka Łemkowie- w kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 20 1
1204 Turystyka Marketing usług turystycznych Adam Oleksiuk DIFIN, Warszawa 2007 1
1205 Turystyka Marketing usług turystycznych Cezary Marcinkiewicz Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 4
1206 Turystyka Marketing usług turystycznych Danuta Dudkiewicz (red.) ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007 1
1207 Turystyka Marketing w gospodarce turystycznej Stanisław Andrzej Bąk 4
1209 Turystyka Marketing w turystyce J. Christopher Holloway, Chris Robinson 1
1211 Turystyka Marketing w turystyce Susan Briggs Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003 1
1213 Turystyka Masovia 6/2003- pismo poświęcone dziejom Mazur PWSZ Giżycko 2003 1
1214 Turystyka Medyczne aspekty turystyki i rekreacji Katarzyna Żukowska- Kowalska, Paweł Jóźków Wydawnictwo AWF, Wrocław 2005 1
1215 Turystyka Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym Grzegorz Gołembski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002 1
1216 Turystyka Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego Stefan Bosiacki, Joanna Śniadek (red.) AWF, Poznań 2004 2
1217 Turystyka Metodyka i technika pracy pilota- rezydenta Zygmunt Kruczek, Małgorzata Wajdzik Proksenia, Kraków 2006 1
1218 Turystyka Międzynarodowe organizacje turystyczne Alejziak Wiesław, Marciniec Tomasz ALBIS Kraków 2003 1
1219 Turystyka Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej Karolina Julia Helnarska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004 2
1220 Turystyka Nowe zasady świadczenia usług turystycznych Hanna Zawistowska Warszawa 2005 1
1221 Turystyka Nowoczesny biznes turystyczny Irena Jędrzejczyk Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 2
1222 Turystyka O turystyce i rekreacji- studia i szkice Zbigniew Krawczyk ALMAMER, Warszawa 2007 1
1223 Turystyka Obozy wędrowne Jacek Grobelny Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1
1224 Turystyka Obsługa ruchu turystycznego Zygmunt Kruczek Krakowska Szkoła Hotelarska, Wydawnictwo PROKSENIA 10
1225 Turystyka Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Jan Strugarek Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 1
1226 Turystyka Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce Bożena Alejziak Wydawnictwo ALBIS, Kraków 2002 1
1227 Turystyka Organizacja imprez turystycznych Edward Turkiewicz Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 1997 2
1228 Turystyka Organizacja turystyki młodzieży szkolnej Janusz Wojtycza Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 1
1229 Turystyka Organizacja turystyki w Polsce Leszek Butowski Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej 1
1230 Turystyka Organizacja wycieczek szkolnych obozów stałych i wędrownych Stanisław Paterka, Andrzej Wieczorek AWF, Poznań 2000 1
1231 Turystyka Pałace - przewodnik Tadeusz S. Jaroszewski Wydawnictwo Sportu i Turystyka MUZA, Warszawa 2000 1
1232 Turystyka Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce; fakty, intencje, potrzeby rozwoju Romana Przybyszewska, Marek Grabiszewski (red.) Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 1
1233 Turystyka Pielgrzymki jako element kultury religijnej Antoni Jackowski, Izabela Sołjan Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001 1
1234 Turystyka Pielgrzymowanie Antoni Jackowski 2
1235 Turystyka Pilotaż wycieczek turystycznych Andrzej Stasiak, Robert Wiluś WSTH, Łódź 2003 4
1236 Turystyka Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym Ludwik Mazurkiewicz Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002 2
1237 Turystyka Podstawy Agroturystyki Maciej Drzewiecki Oficyna Wydawnicza Bydgoszcz 2002 1
1238 Turystyka Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych Jerzy Kuciński, Zenon Trzciński, Jerzy Zaborowski WSE, Warszawa 2002 1
1239 Turystyka Podstawy turystyki J. Christopher Holloway Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996 10
1240 Turystyka Podstawy turystyki Tadeusz Łobożewicz, Grzegorz Bieńczyk Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001 2
1241 Turystyka Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki-materiały pokonferencyjne Mirosław Boruszczak (red.) Gdańsk 2000 1
1242 Turystyka Polityka turystyczna państwa Jacek Borzyszkowski Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 1
1243 Turystyka Polityka turystyczna Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Szczecin- Kopenhaga 2005 1
1244 Turystyka Popyt turystyczny Niezgoda Agnieszka, Zmyślony Piotr Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1
1245 Turystyka Prace Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi Wydawnictwo WSTH Łódź 2005 1
1247 Turystyka Prawo turystyczne w zarysie Jerzy Gospodarek Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Warszawa 200 2
1248 Turystyka Prawo turystyczne Mirosław Nesterowicz Zakamycze, Kraków, 2003 1
1249 Turystyka Prawo w turystyce i hotelarstwie Jerzy Gospodarek 1
1251 Turystyka Prawo w turystyce Jerzy Gospodarek DIFIN, Warszawa 2006 1
1252 Turystyka Prawo w turystyce Zuzanna Grabowska, Jerzy Raciborski Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2001 5
1253 Turystyka Problemy rozwoju turystyki na Wileńszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, Wołyniu i Podolu Zygmunt Józef Przychodzeń (red.) Wydawnictwo WSTiJO i Wydawnictwo SGGW, Warszawa 20 1
1254 Turystyka Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki Krystyna Mazurek- Łopacińska (red.) 1
1255 Turystyka Promocja i informacja turystyczna Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków 2004 1
1256 Turystyka Promocja produktu turystycznego Pawlicz Adam DIFIN, Warszawa 2008 1
1257 Turystyka Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej Andrzej Rapacz (red.) Wydwnictwo AE, 2001 5
1258 Turystyka Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne Marlena Bednarska, Grzegorz Gołembski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 1
1259 Turystyka Przekaz informacji o turystyce Głowacki Marian WSHiT, Częstochowa 2003 1
1261 Turystyka Regional Tourism versus European Integration and Globalization Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005 1
1262 Turystyka Regionalizacja turystyczna Polski - regiony turystyczne Krystyna Naumowicz Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Piła 2002 1
1263 Turystyka Regionalizacja turystyczna Polski- rejony turystyczne Krystyna Naumowicz Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Piła 2001 1
1264 Turystyka Regiony Polski- Rzeszowskie Jerzy Wrona Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996 1
1265 Turystyka Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej - zeszyt 71/1993 Kraków 1995 1
1266 Turystyka Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich i leśnych Mieczysław Sirko, Janusz Bek (red.) Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Stalowa Wola 2006 1
1267 Turystyka Rynek usług turystycznych w Polsce i na Słowacji - Władysław Kandefer (red.) Władysław Kandefer WSE, Warszawa 2001 1
1268 Turystyka Rys historii turystyki w Polsce Jerzy Gaj WSE, Warszawa 2003 2
1269 Turystyka Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym Aleksander Panasiuk (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1
1270 Turystyka Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki Milan Duricek, Kazimierz Obodyński Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 20 1
1271 Turystyka Śladami historii turystyki Marianna i Roman Łazarkowie Drukarnia Akademicka, Lublin 2005 1
1272 Turystyka Teoria agrobiznesu - ćwiczenia Franciszek Kapusta Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003 1
1273 Turystyka Teoria agrobiznesu Franciszek Kapusta Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003 1
1274 Turystyka Teoria i metodyka rekreacji Iwona Kiełbasiewicz - Drozdowska, Wiesław Siwiński AWF, Poznań 2001 1
1275 Turystyka Testy i pytania z zakresu turystyki Zygmunt Kruczek, Edward Jarosz PROKSENIA, Kraków 2005 1
1276 Turystyka Turystyczny poradnik ubezpieczeniowy Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005 1
1278 Turystyka Turystyka a zjawiska paranormalne Marianna i Roman Łazarkowie Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER 1
1279 Turystyka Turystyka aktywna w Euroregionie Karpackim Jerzy Rut Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 20 3
1280 Turystyka Turystyka biznesowa Rob Davidson, Beulah Cope Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003 1
1281 Turystyka Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej Biliński Jacek, Sawaryn Daria WSIZ, Rzeszów 2003 2
1282 Turystyka Turystyka i Hotelarstwo 5(2004) - Zeszyt Naukowy WSTiH w Łodzi Wydawnictwo WSTH Łódź 2004 1
1283 Turystyka Turystyka i Hotelarstwo 6(2004) - Zeszyt Naukowy WSTiH w Łodzi Wydawnictwo WSTH Łódź 2004 1
1284 Turystyka Turystyka i Hotelarstwo 7(2005) - Zeszyt Naukowy WSTiH w Łodzi Wydawnictwo WSTH Łódź 2005 1
1285 Turystyka Turystyka i Hotelarstwo 8(2005) - Zeszyt Naukowy WSTiH w Łodzi Wydawnictwo WSTH Łódź 2005 1
1286 Turystyka Turystyka i hotelarstwo- zbiór przepisów prawnych Wydawnictwo Prawnicze LEGES, Kutno 2006 1
1287 Turystyka Turystyka i Hotelarstwo 1 (2002) Stasiak Andrzej (red.) Wydawnictwo WSTH, Łódź 2002 3
1288 Turystyka Turystyka i Hotelarstwo [2/2002] Stasiak Andrzej (red.) WSTH, Łódź 2002 3
1289 Turystyka Turystyka i Hotelarstwo [3/2003] Stasiak Andrzej (red.) WSTH, Łódź 2003 3
1290 Turystyka Turystyka i Hotelarstwo [4/2003] Stasiak Andrzej (red.) Wydawnictwo WSTH, Łódź 2003 2
1291 Turystyka Turystyka i odkrywanie wartości małej ojczyzny Lucjan Turos WSP, Warszawa 2004 1
1292 Turystyka Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych Tadeusz Łobożewicz (red.) Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2000 3
1293 Turystyka Turystyka i rekreacja - wymiary teoretyczne i praktyczne Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 20 1
1294 Turystyka Turystyka jako dialog kultur Zbigniew Krawczyk, Ewa Lewandowska- Tarasiuk 1
1295 Turystyka Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni Beata Meyer Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 2
1296 Turystyka Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach1950 Grzegorz Bieńczyk Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER 1
1297 Turystyka Turystyka kwalifikowana Janusz Merski Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 20 2
1298 Turystyka Turystyka międzynarodowa Roman Dawid Tauber Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko, Lwó 1
1299 Turystyka Turystyka międzynarodowa w procesie integracji Europy Anna Nowakowska WSPiM, Chrzanów, 2004 1
1300 Turystyka Turystyka morska Maria Chomka WSTiH, Gdańsk 2000 2
1301 Turystyka Turystyka na Dolnym Śląsku - stan i kierunki rozwoju Jerzy Wyrzykowski (red.) AWF, Wrocław 2004 1
1302 Turystyka Turystyka - Rolnictwo- Leśnictwo Andrzej Anszperger, Andrzej Kaleta (red.) Wszechnica Mazurska, Olecko 1992 2
1303 Turystyka Turystyka szansą rozwoju kraju- materiały pokongresowe Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1996 1
1304 Turystyka Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju Tadeusz Iwanek EDUKACJA - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania 1
1305 Turystyka Turystyka w badaniach naukowych - prace ekonomiczne Nowakowska Anna, Przydział Marta Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2 1
1306 Turystyka Turystyka w badaniach naukowych - prace przyrodnicze i humanistyczne Krupa Jan, Biliński Jacek Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2 1
1307 Turystyka Turystyka w gminie i powiecie Andrzej Gordon (red.) Polska Organizacja Turystyczna; Warszawa 2003 1
1308 Turystyka Turystyka w humanistycznej perspektywie Marek Kazimierczak (red.) AWF, Poznań 2004 1
1309 Turystyka Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku Wiesław Alejziak Albis 2000 4
1310 Turystyka Turystyka w Polsce w warunkach integracji Europejskiej i globalizacji rynku światowego Irena Jędrzejczyk, Władysław Mynarski AWF, Katowice 2003 1
1311 Turystyka Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski Urszula Szubert- Zarzeczny Wydawca EDUKACJA, Wyższa Szkoła Zarządzania, 2001 1
1312 Turystyka Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej Lesław Kołwina Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA 1
1313 Turystyka Turystyka- zarys wykładu Aleksander Panasiuk 1
1314 Turystyka Turystyka Rob Davidson Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996 9
1315 Turystyka Turystyka Władysław W. Gaworecki PWE, Warszawa 2003 3
1316 Turystyka Turystyka Włodzimierz Kurek PWN, Warszawa 2008 1
1317 Turystyka Twierdza Przemyśl - informator regionalny Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 2
1318 Turystyka Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie Jerzy Ziółkowski Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2004 1
1319 Turystyka Usługi turystyczne i hotelarskie Monika Jagielska, Mariusz Jagielski GWSH, Katowice, 2002 1
1320 Turystyka Usługi turystyczne- przepisy i komentarz Jerzy Raciborski Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999 6
1321 Turystyka Uwarunkowania rozwoju turystyki Karpat Wschodnich Roman Fedan, Zbigniew Makieła Urząd Miasta Przeworska, Przeworsk 2006 1
1322 Turystyka Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych Grabowski Jakub, Milewska Mariola, Stasiak Andrzej WSTH, Łódź 2007 1
1323 Turystyka Vademecum pilota grup turystycznych Grzegorz Gołembski, Hanna Janicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005 1
1324 Turystyka Vademecum pilota grup turystycznych Grzegorz Gołembski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003 1
1325 Turystyka Vademecum strategii i działań operacyjnych w turystyce i uzdrowiskach Aleksander Kornak Edukacja, Wrocław 2002 1
1326 Turystyka Wpływ procesu harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej na prawo turystyczne Jolanta Jarmul, Joanna Wrona, Hanna Zawistowska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003 2
1327 Turystyka Wpływ turystyki na rozwój regionalny kraju i jego rola w integracji europejskiej Janusz Merski Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 20 1
1328 Turystyka Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji Jerzy Wyrzykowski, Kazimierz Klementowski Wydawnictwo AWF, Wrocław 2004 1
1329 Turystyka Współpraca i integracja w turystyce i euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w UE Andrzej Rapacz Wydawnictwo   Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004 1
1330 Turystyka Wybrane aspekty kultury i turystyki południowej Polski Janusz L. Dobesz (red.) Politechnika Opolska, Opole 2005 1
1331 Turystyka Wybrane problemy turystyki alternatywnej Witold Niemiec Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2006 1
1332 Turystyka Wybrane problemy turystyki alternatywnej Witold Niemiec Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2006 1
1333 Turystyka Wybrane zagadnienia turystyki Urszula Szubert- Zarzeczny (red.) Edukacja, Wrocław 1999 1
1334 Turystyka Wybrane zagadnienia z turystyki i rekreacji Władysław Mynarski (red.) Politechnika Opolska, Opole 2005 1
1335 Turystyka Wychowanie poprzez sport Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski (red.) MENiS, Warszawa 2003 1
1336 Turystyka Zarys dziejów turystyki w Polsce Małgorzata Lewan Proksenia, Kraków, 2004 1
1337 Turystyka Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku Jerzy Gaj Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003 2
1338 Turystyka Zarys wiedzy o turystyce Paweł Różycki Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków 2006 1
1339 Turystyka Zarządzanie jakością usług turystycznych Magdalena Kachniewska DIFIN, Warszawa 2002 3
1340 Turystyka Zarządzanie obiektami turystycznymi H.A. Rogers, J. A. Slinn 5
1379 Samorząd terytorialny Samorząd terytorialny w Polsce Eugeniusz Zieliński Elipsa, Warszawa, 2004 1
1490 Rachunkowość Rachunkowość zbiór zadań z rozwiązaniami Anna K. Cesarz Difin, Warszawa, 2004 1
1342 Hotelarstwo Hotelarstwo. Cz.I. Podstawy Hotelarstwa Witkowski Cz. WSE, Warszawa 2002 1
1343 Języki obce Deutsch Lesetexte 3 Rostek E. Wagros, Poznań 1995 1
1344 Rachunkowość Rachunkowość w Banku Komercyjnym Wielgórska-Leszczyńska Joanna Kwantum, Warszawa 1995 2
1345 Rachunkowość Rachunkowość podmiotów gospodarczych 1 Kuczyńska-Cesarz A. Eko Edukacja, Warszawa 1998 3
1346 Rachunkowość Rachunkowość podmiotów gospodarczych 2 Kuczyńska-Cesarz A. Eko Edukacja, Warszawa 1998 3
1348 Rachunkowość Rozwiązanie zadań do podręcznika rachunek kosztów Matuszewicz J. Finans-Servis, Warszawa 1999 2
1349 Rachunkowość Rozwiązanie zadań do podręcznika rachunkowość od podstaw Matuszewicz J., P Finans-Servis, Warszawa 1999 4
1350 Rachunkowość Zbiór i rozwiązania zadañ do opracowania rachunek kosztów i wyników Turyna J. Finans-Servis, Warszawa 1999 3
1351 Słowniki Słownik Angielsko-Polski i Polsko-Angielski Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1
1352 Socjologia, Komunikacja społeczna Sztuka komunikowania się Eicher J., Ravi, Łódź 1995 1
1353 Prawo Zarys polskiego ustroju konstytucyjnego Wawrzyniak J., Branta, Bydgoszcz 1999 7
1354 Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Lesku Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2003 7
1355 Reklama Prezentacje i wystąpienia w public relations Anna Murdach Poltext, Warszawa 2002 1
1356 Reklama Badanie reputacji firmy Piotr Andrzejewski, Wiesław Kot Poltext, Warszawa 2003 1
1358 Turystyka Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski Urszula Szubert-Zarzeczny Wydawnictwo Edukacja, Wroc³aw 2002 1
1359 Rachunkowość Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski Edukacja, Wrocław 2003 1
1360 Zarządzanie Konsulting w Zarządzaniu Zbigniew Chrościcki Poltext, Warszawa 1999 1
1361 Zarządzanie ABC Zarządzania Izabela Kołodziejczyk-Olczak, Artur Olczak Łódź 2003 1
1362 Zarządzanie Podstawy analizy decyzyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bolesław Wersty Edukacja, Wrocław 2001 1
1363 Zarządzanie Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem Maciej Łuczak Warszawa 2003 1
1364 Zarządzanie Organizacja przedsiębiorstwa Włodzimierz Świetlik Warszawa 2004 1
1365 Gospodarka światowa Europejska współpraca ekologiczna Małgorzata Muszyńska-Kurnik Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003 1
1366 Zarządzanie Zarządzanie nowym produktem Alicja Sosnowska Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000 1
1367 Samorząd terytorialny Samorząd terytorialny - zagadnienia prawne i administracyjne A. Piekary, Z. Niewiadomski Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998 1
1368 Samorząd terytorialny Samorząd gminny Tadeusz Milczarek Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne, Warszawa 1999 3
1369 Samorząd terytorialny Samorząd powiatowy Tadeusz Milczarek Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne, Warszawa 1999 3
1370 Samorząd terytorialny Samorząd województwa Stanisław Trociuk Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne, Warszawa 1999 4
1488 Rachunkowość Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym Genowefa Sobczyk red. PWE, Warszawa, 2010 1
1489 Rachunkowość Sztuka sprzedaży David Mc Corman Astrum, Wrocław, 2007 2
1371 Turystyka Zarządzanie turystyką Kornak Aleksander Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 4
1372 Bankowość i finanse Finanse publiczne Emilia Denek, Janusz Wierzbicki, Jan Sobiech Wydawnictwo Naukowe PWN 2
1373 Bankowość i Finanse Podstawy finansów publicznych Podstawka Marian SGGW, Warszawa 2001 2
1499 Przedsiębiorstwo Człowiek w organizacji Jan Misztal WPS, Gliwice, 2006 1
1374 Rachunkowość Finanse-podręcznik 1 A. Kuczyńska-Cesarz Wydawnictwo Leliwa, Warszawa 1998 2
1375 Rachunkowość Finanse-podręcznik 1 A. Kuczyńska-Cesarz Wydawnictwo Leliwa, Warszawa 1998 1
1376 Marketing Marketing usług ubezpieczeniowych Beata Nowotarska-Romaniak PWE, Warszawa 1996 1
1377 Reklama Reklama wg Ottona Kleppnera J. Thomas Rusell, W. Ronald Lane Felberg SJA, Warszawa 2000 1
1493 Rachunkowość Metody i narzędzia badania oceny działalności przedsiębiorstwa Jacek Ochman Edukacja WSZ, Wrocław, 2001 1
1414 Logika Logika - podstawy - język - uzasadnianie Edward Nieznański C.H. Beck, Warszawa, 2000 5
1380 Zarządzanie Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych A. Chudyński, M. Huczek, I. Socha Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 2002 1
1381 Zarządzanie Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy Andrzej Chodyński WSZiM, Sosnowiec, 2003 1
1382 Zarządzanie Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości Marta Juchnowicz Poltext, Warszawa, 2004 1
1383 Zarządzanie Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Marta Juchnowicz Poltex, Warszawa, 2004 1
1384 Materiał pokonferencyjny Polskie hotelarstwo i gastronomia w UE WSTiH, Gdańsk, 2004 1
1385 Turystyka Promocja i kierowanie turystycznego wizerunku Polski Jerzy Wolask Warszawa, 2005 1
1386 Zarządzanie Terenowe organy administracji rządowej Stanisław Trociuk INFOR 1
1387 Matematyka, Ekonometria Arytmetyka gospodarcza Olgierd Juchnowicz EKO Edukacja, Warszawa, 1997 1
1388 Turystyka Turystyka Władysław W. Gaworecki PWE, Warszawa, 1998 1
1389 Rachunkowość Rozwiązania zadań do podręcznika "r-k kosztów" Jan Matuszewicz Finanse-Service, Warszawa, 1998 2
1390 Rachunkowość Rozwiązania zadań do podręcznika "r-k kosztów" Jan Matuszewicz Finanse-Service, Warszawa, 1998 2
1391 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Stanisław Dębski WSiP 1
1392 Marketing Marketing w Turystyce Jerzy Altkorn PWN, Warszawa, 1995 1
1393 Rachunkowość Rachunkowość podmiotów gospodarczych Anna Kuczyńska-Cesarz ECO-Edukacja, Warszawa, 1998 3
1394 Hotelarstwo Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski PWE, Warszawa, 1997 3
1395 Hotelarstwo Organizacja pracy w hotelarstwie Nukej Polskie Zrzeszenie hoteli, Warszawa, 1999 1
1397 Hotelarstwo Wyposażenie obiektów hotelarskich Zenon Błądek UKFiT 1
1398 Turystyka Turystyka Władysław W. Gawecki PWE, Warszawa, 1998 1
1399 Informatyka Microsoft Windows Microsoft Corporation 2
1400 Języki obce Herzlich willkommen Langenscheidt 1
1401 Zarządzanie Zarządzanie hotelarstwem i gastronomii Tim Knowles PWE, Warszawa, 2001 1
1402 Marketing Marketing w przedsiebiorstwie Stanisław Kaczmarczyk ODPK, Gdańsk, 2005 1
1403 Tyrystyka Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego Beata Meyer Szczecin, 2004 1
1404 Rachunkowość Rachunkowość od podstaw Jan Matuszewicz Finans-Service 1
1405 Zarządzanie Zarządzanie jakością warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstwa Janusz B. Berdowski WSM SIG, Warszawa, 2004 1
1406 Turystyka Europa - geografia turystyczna Zygmunt Kruczek Prokremia, Kraków, 2005 1
1407 Geografia Kraje pozaeuropejskie Zygmunt Kruczek Proksenia, Kraków, 2005 1
1408 Ekonomia Projekty współfinansowane ze środków UE Praca zbiorowa Twigger, Warszawa, 2005 1
1409 Geografia Polska - geografia atrakcji turystycznych Zygmunt Kruczek Proksenia, Kraków, 2005 1
1410 Hotelarstwo Hotelarstwo cz. I Czesław Witkowski WSE, Warszawa, 2002 1
1411 Hotelarstwo Hotelarstwo cz. III Czesław Witkowski WSE, Warszawa, 2003 1
1412 Geografia Geografia ekonomiczna Kazimierz Kuciński SGH, Warszawa, 2004 1
1413 Prawo Prawo pracy w praktyce i teorii Przemysław Banasik SPG, Gdańsk, 2005 1
1415 Statystyka, prognozowanie Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2006 Urząd Statystyczny w Rzeszowie Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2006 1
1416 Zeszyt Naukowy Rocznik Naukowy, Tom 5 Roman Dawid Tauber WSHiG, Poznań, 2002 1
1417 Zeszyt Naukowy Rocznik Naukowy, Tom 3 Roman Dawid Tauber WSHiG, Poznań, 2000 1
1418 Zeszyt Naukowy Rocznik Naukowy, Tom 1 Roman Dawid Tauber WSHiG, Poznań, 1998 1
1419 Zeszyt Naukowy Rocznik naukowy T. 6 Ewa Mucha Szajer, Wiesław Siwiński WSHiG, Poznań, 2004 1
1559 Statystyka, Prognozowanie Województwo Podkarpackie 2010. Podregiony. Powiaty. Gminy Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2004 1
1421 Socjologia Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa Lena Kolarska-Bobińska ISP, Warszaa, 2007 1
1422 Socjologia Socjologia Piotr Sztompka Znak, 2003 1
1423 Gospodarka światowa Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku Mieczysław Stolarczyk Adam Marszałek, Toruń, 2006 1
1424 Ekonomia Integracja europejska Konstanty A. Wojtaszczyk WAiP, Warszawa, 2006 1
1425 Statystyka, programowanie Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy Andrzej F. Bocian red. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2002 1
1426 Zarządzanie Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie Jacek Kopeć WAE, Kraków, 2004 3
1427 Praca Rynek pracy w jednoczącej się europie Katarzyna Głębicka WSP TWP, Warszawa, 2005 0
1428 Praca Współdziałanie zmierzch rywalizacji pracowników? Anna Lipka Difin, Warszawa, 2004 1
1429 Praca Rola doradcy zawodowego w procesie promowania przedsiêbiorczo¶ci i samozatrudnienia S³awomir Solecki red. PWSZ w Przemyslu, Rzeszów, 2005 0
1430 Hotelarstwo Zarz±dzanie zasobami ludzkimi Gerard Bieniek Polskie Zrzeszenie Hoteli 2
1431 Praca Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy Iwona Kukulak-Dolata IPiSS, warszawa, 2007 1
1432 Gospodarka światowa Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej Aleksander Noworól Wydawnictwo UJ, Kraków, 2007 1
1433 Ekonomia, Ekonomika Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na planowanie rozwoju województw Konrad Głębocki red. WWZPCz, Częstochowa, 2005 1
1434 Polityka Benchmarking regionalnej polityki naukowej i innowacyjnej Jacek Szlachta red. SGHwW, Warszawa, 2008 1
1435 Turystyka Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami Janusz Fudaliński PWSZ, Nowy Sącz, 2003 1
1436 Gospodarka światowa Rola przedsiębiorstw w aktywizacji gospodarczej Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwała red. Nowa Era, Warszawa, 2007 3
1437 Ekonomia, Ekonomika Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej w strukturach subregionalnych Marek Reichel PWSZ, Nowy Sącz, 2006 1
1438 Bankowość i finanse Sprawozdanie z działalności Komisji nadzoru finansowego w 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego 1
1439 Bankowość i finanse Rynek kapitałowy i terminowy Stanisław Thiel Cedur, Warszawa, 2010 2
1440 Bankowość i finanse Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga KPW, Warszawa, 1997 6
1441 Bankowość i finanse Vademecum członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym Tadeusz Dąbrowski Cedur, Warszawa, 2010 2
1442 Bankowość i finanse ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Cedur, Warszawa, 2010 3
1443 Bankowość i finanse Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Cedur, Warszawa, 2009 1
1444 Bankowość i finanse Instrumenty Pochodne Krzysztof Jajuga Cedur, Warszawa, 2009 1
1445 Bankowość i finanse Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Piotr Biernacki Cedur, Warszawa, 2009 1
1446 Bankowość i finanse Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Cedur, Warszawa, 2009 1
1447 Bankowość i finanse Obligacje i akcje Krzysztof Jajuga Cedur, Warszawa, 2009 1
1448 Bankowość i finanse Zrozumieć Wall-Street - Poradnik gracza giełdowego Jeffry B. Little, Lucien Rhodes Biblioteka Menadżera i Bankowca 5
1449 Polityka Wspólna polityka rolna oraz rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej - Skrypt Stanisław Szumski Warszawa, 2005 1
1450 Turystyka Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych Bazyl Poskrobka red. WSE, Białystok, 2005 1
1451 Agroturystyka Agroturystyka Michał Sznajder PWE, Warszawa, 2006 1
1452 Polityka Stosowana polityka gospodarcza Antonin Slany Edukacja, Wrocław, 2004 1
1453 Transport Transport w turystyce Krystyna B. Senator WSG, Bydgoszcz, 2008 1
1454 Turystyka Polski transport w europejskiej przestrzeni gospodarczej Alina L. Słota Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2005 1
1455 Turystyka Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Janusz Sarnowski Alma Mer, Warszawa, 2007 1
1456 Turystyka Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne Lech Milian PC, Częstochowa, 2000 1
1457 Turystyka Produkt turystyczny Jacek Kaczmarek PWE, Warszawa, 2005 1
1458 Geografia Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia Nr. 13 i 14 Zbigniew Zioło red. UP, Warszawa, 2009 1
1459 Marketing Jakościowe badania marketingowe Anna M. Nikodemska-Wołowik PWE, Warszawa, 1999 1
1460 Marketing Badania marketingowe Robert J. Kaden PWE, Warszawa, 2008 1
1461 Marketing Marketing produktów żywnościowych Tomasz Domański PWE, Warszawa, 2010 1
1462 Marketing Merchandising w małych i dużych firmach handlowych Lucyna Witek C.H. Beck, Warszawa, 2007 2
1463 Marketing Skuteczne zarządzanie sprzedaż Grant Stewart WPSB, Kraków, 1994 5
1464 Marketing Marketing Philip Kotler Felberg SJA, Warszawa, 1999 1
1465 Marketing Międzynarodowe stosunki gospodarcze Marian Guzek WSB, Poznań, 2001 0
1466 Marketing Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi Przemysław Łukasik UMCS, Lublin 2008 2
1467 Gospodarka światowa Unia Europejska - współzależności i efekty jej polityki Ewa Matuszyńska WAE, Poznań, 2003 1
1468 Gospodarka światowa Teoria i praktyka wykorzystania funduszy strukturalnych. Studium wykonalności projektu Maria N. Skowron WWZPCz, Częstochowa, 2004 2
1469 Marketing Handel wewnętrzny B. Pokorska IRWiK, Warszawa, 2006 3
1470 Gospodarka światowa Unia Europejska. Wybrane aspekty, ustroje Jan W. Tkaczyński WDO, Toruń, 2007 1
1471 Polityka Wstęp do nauki o państwie i prawie Grzegorz L. Seidler Morpol, lublin, 1996 1
1472 Marketing Podstawy marketingu - podręcznik Aldona Nowacka Difin, Warszawa, 2004 1
1473 Ochrona środowiska Ochrona środowiska Kazimierz Górka PWE, Warszawa, 2001 1
1474 Prawo Podstawy prawa Unii Europejskiej Jan Galster red. Dom Organizatora, Toruń, 2006 1
1475 Samorząd terytorialny Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej po reformie ustrojowej Halina Zięba - Załucka red. Fosze, Rzeszów 1999 1
1476 Prawo Wstęp do prawa Unii Europejskiej J.D. Rochere Scholar, Warszawa, 2004 1
1478 Prawo Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński C.H. Beck, Warszawa, 2002 1
1480 Ochrona środowiska Zagrożenia spowodowane niewłaściwą gospodarka odpadami i technologie zagospodarowania odpadów Alima-Gerber, Rzeszów, 1996 1
1481 Rachunkowość Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Barbara Gierusz ODiDK, Gdańsk, 2011 2
1482 Rachunkowość Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania Barbara Gierusz ODiDK, Gdańsk, 2011 1
1483 Rachunkowość Rachunkowość zarządcza - podręcznik ze zbiorem przykładów Janina Wermut ODiOK, Gdańsk, 2011 1
1484 Rachunkowość Narzędzia wspierające kształtowanie regoonalnej polityki stymulowania rozwoju małych przedsiębiorstw Józef Bućko ITE, Radom, 2004 1
1485 Rachunkowość Metody zarządzania Alain Chauvet Poltext, Warszawa, 1997 1
1486 Rachunkowość Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw Sławomir Antkiewicz OWIF, Warszawa, 2002 2
1487 Gospodarka światowa Problematyka XXIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zbigniew Zioło Warszawa, 2008 1
1495 Biznes Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie Marek Brzeziński Difin, Warszawa, 2007 1
1496 Transport i logistyka Gospodarka zapasami i magazynem Katarzyna Grzybowska Difin, Warszawa, 2009 2
1497 Zarządzanie Strategie w działalności przedsiębiorstwa Maciej Łuczak WSE, Warszawa, 2003 1
1498 Zarządzanie Podstawy zarządzania Stephen P. Robbins PWE, Warszawa, 2002 1
1500 Zarządzanie Organizacja i zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem transportowym Stanisław Gemra PWSZ, Jarosław, 2010 1
1501 Ekonomia, Ekonomika Ekonomika handlu cz. 1, 2, 3. Andrzej Komosa Ekonomik, Warszawa, 2009 3
1502 Bankowość i finanse Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem Paweł Dittmann Oficyna, Kraków, 2009 1
1503 Socjologia, Komunikacja społeczna Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją Stanisław Galata Difin, Warszawa, 2007 1
1504 Logistyka Prace komisji geografii komunikacji PTG T. XIII - XVI, Fosze, Warszawa, 2009 0
1505 Logistyka Systemy logistyczne Marek Matulewski WSL, Poznań, 2008 1
1506 Logistyka Infrastruktura logistyczna w transporcie Sylwester Markusik WPS, Gliwice, 2009 1
1507 Transport, Komunikacja Zapasy i magazynowanie Stanisław Krzyżaniak WILiM, Poznań, 2008 1
1508 Bankowość i finanse Podejmowanie decyzji menedżerskich Henryk Bieniok AK, Katowice, 2006 1
1509 Transport Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych Wławdysław Lenkiewicz, Jan F. Szybka red. PNTTE, Warszawa, 2010 5
1510 Ekonomia, Ekonomika Zarządzanie zespołami pracowniczymi Adam Szałkowski WAE, Kraków, 2005 1
1511 Ekonomia, Ekonomika Zarządzanie public relations Zdzisław Knecht Edukacja, Wrocław, 2002 1
1512 Transport Innowacje w Transporcie. Organizacja i Zarządzanie (red.) P. Niedzielski i Robert Tomanka Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010 1
1513 Transport Innowacje w Transporcie. Technologie i procesy (red.) E. Załoga, A. Grzelakowski. Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010 2
1514 Transport Problemy Transportu i Logistyki Nr 8 Krzysztof Szałucki Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 1
1515 Logistyka Logistyka w Polsce – Raport 2009 I. Fechner, G. Szyszka Biblioteka Logistyka, Poznań 2010 1
1516 Logistyka Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom 1. Środki transportu S. Markusik Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010 1
1517 Logistyka Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom 2.Infrastruktura punktowa-magazyny, centra logistyczne S. Markusik Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011 1
1518 Logistyka Usługi logistyczne W. Rydzkowski Wydawnictwo ILiM, Poznań 2011 1
1519 Transport Transport i spedycja. Wydanie 2 M. Stajniak (red.) Wydawnictwo IliM, Poznań 2008 1
1520 Logistyka Logistyka produkcji. Teoria i praktyka M. Fertach (red.) Biblioteka Logistyka, Poznań 2010 1
1521 Logistyka Kody kreskowe. Rodzaje. Standardy. Sprzęt. Zastosowania E. Hałas Biblioteka Logistyka, Poznań 2010 1
1522 Logistyka Logistyka. Teoria i praktyka Cz.1 Stanisław Krawczyk (red.) Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2011 1
1523 Logistyka Logistyka. Teoria i praktyka Cz.2 Stanisław Krawczyk (red.) Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2011 1
1525 Socjologia, Komunikacja społeczna Socjologia i przestrzeń miejska Andrzej Majer 0
1526 Rachunkowość i finanse Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji obowiązującymi w 2007 roku – załącznik E. Góra, R. Szulc 0
1528 Rachunkowość i Finanse Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania B. Gierusz 2
1529 Rachunkowość i Finanse Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów J. Wermut 1
1530 Rachunkowość Rachunkowość finansowa Anna Kuzior 2
1531 Rachunkowość Rachunkowość finansowa Jan Turyna Finans- Servis 2
1532 Rachunkowość Rachunkowość finansowa od podstaw Józef Aleszczyk 2
1533 Rachunkowość Inwentaryzacja od A do Z Danuta Małkowska 2
1534 Rachunkowość Finanse publiczne Leszek Patrzałek 2
1535 Rachunkowość Finanse publiczne Tadeusz Juja 2
1536 Rachunkowość Budżet a finanse publiczne Teresa Lubińska 2
1537 Rachunkowość Rynki finansowe wczoraj i dziś Ewa Tokajuk 2
1538 Rachunkowość Audyt wewnętrzny w praktyce Konrad Kneder 2
1539 Rachunkowość Audyt wewnętrzny Krzysztof Czerwiński 1
1540 Rachunkowość Nowoczesny audyt wewnętrzny Robert Moeller 1
1541 Rachunkowość Regulamin kontroli wewnętrznej Irena Majsterkiewicz 2
1542 Rachunkowość Audyt wewnętrzny Artur Piaszczyk 2
1543 Ekonomia, Ekonomika Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak 1
1544 Ekonomia, Ekonomika Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie M. Jerzemowska 1
1545 Rachunkowość Rachunkowość finansowa A. Kuzior, M. Rówińska 2
1546 Polityka Polityka gospodarcza Polski w pierwszych dekadach XXI wieku Waldemar Michna 1
1547 Zarządzanie Zarządzanie jakością-podstawy, systemy, narzędzia Sławomir Wawak 2
1548 Zarządzanie Zarządzanie jakością z przykładami Adam Hamrol 2
1549 Zarządzanie Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka Adam Hamrol, Władysław Mantura 2
1550 Zarządzanie Zarządzanie personelem Adam Szalkowski 2
1551 Zarządzanie Współczesna koncepcje i metody zarządzania Kazimierz Ziemniewicz 1
1552 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województw 2008 Główny Urząd Statystyczny 1
1553 Statystyka, Prognozowanie Województwo Podkarpackie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2008 GUS 1
1554 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009 Zakład Wydawnictw Statystycznych 1
1555 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województw 2009 Główny Urząd Statystyczny 1
1556 Statystyka, Prognozowanie Województwo Podkarpackie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2009 Urząd Statystyczny 1
1557 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województw 2010 Główny Urząd Statystyczny 1
1558 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Zakład Wydawnictw Statystycznych 1
1560 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2010 Urząd Statystyczny 1
1561 Statystyka, Prognozowanie Podkarpackie w liczbach 2011 Urząd Statystyczny 1
1562 Statystyka, Prognozowanie Województwo Podkarpackie na tle Regionów Unii Europejskiej Urząd Statystyczny 1
1563 Statystyka, Prognozowanie Przemiany demograficzne w Województwie Podkarpackim w latach 2000-2007 Urząd Statystyczny 1
1564 Statystyka, Prognozowanie Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicyUnii Europejskiej na terenie ... Główny Urząd Statystyczny 1
1565 Statystyka, Prognozowanie Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Podkarpackiego w latach 1999-2008 Urząd Statystyczny 1
1566 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007 Zakład Wydawnictw Statystycznych 1
1567 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województw 2007 Główny Urząd Statystyczny 1
1568 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008 Zakład Wydawnictw Statystycznych 1
1569 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2008 Urząd Statystyczny 1
1570 Statystyka, Prognozowanie Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2009 Urząd Statystyczny 1
1571 Statystyka, Prognozowanie Rynek Pracy w Województwie Podkarpackim w latach 2005-2009 Urząd Statystyczny 1
1572 Statystyka, Prognozowanie Ochrona środowiska w Województwie Podkarpackim w latach 2007-2009 Urząd Statystyczny 1
1573 Statystyka, Prognozowanie Rolnictwo w Województwie Podkarpackim w 2008r. Urząd Statystyczny 1
1574 Statystyka, Prognozowanie Rolnictwo w Województwie Podkarpackim w 2009r Urząd Statystyczny 1
1575 Statytystyka, Prognozowanie Raport z wyników Województwa Podkarpackiego 2011 www Urząd Statystyczny 1
1576 Statystyka, Prognozowanie Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2007 Urząd Statystyczny 1
1577 Statystyka, Prognozowanie Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2009 Urząd Statystyczny 1
1578 Statystyka, Prognozowanie Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2010 Urząd Statystyczny 1