Studia ekonomiczne

Ekonomia uważana jest w dzisiejszych czasach za jedną z najciekawszych nauk. Badając ją, możemy pełniej pojąć skomplikowane procesy zachodzące wokół nas. Jest również odpowiedzią na istotne problemy i wyzwania, z jakimi spotyka się współczesny świat. Rozpoczynając studia ekonomiczne w Podkarpackiej Szkole Wyższej, możemy zanurzyć się w tej pasjonującej dziedzinie i zgłębiać ją z każdym dniem, rozwijając się intelektualnie.

Wykładając ów kierunek, zapoznajemy studentów z zagadnieniami związanymi z zasadami gospodarowania, prawem własności, analizy zjawisk makro- i mikroekonomicznych oraz zbierania informacji potrzebnych do obserwacji i oceny działalności przedsiębiorstw oraz instytucji. Co więcej, kształcimy umiejętność podejmowania bieżących i perspektywicznych decyzji.

 

Studia na kierunku ekonomia obejmują następujące specjalności:

Ukończywszy studia z zakresu ekonomii, zapewniamy sobie niezwykle wysokie kwalifikacje:

  • podstawowa wiedza merytoryczna z dziedziny szeroko pojętej ekonomii,
  • najomość metod i narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych, jakie potrzebne są w celu analizowania i rozumienia procesów oraz zjawisk ekonomicznych,
  • miejętność funkcjonowania w sytuacjach ryzykownych i szybkiego podejmowania słusznych decyzji,
  • ukierunkowanie na nieustanny rozwój i kształcenie swoich umiejętności,
  • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, w oparciu o innowacyjne środki przekazu,
  • swoboda posługiwania się specjalistycznym językiem, obejmującym terminologię z zakresu rachunkowości, ekonomii, usług, handlu i hotelarstwa.

Dzięki studiom ekonomicznym, można znaleźć pracę w sektorze publicznym lub prywatnym, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Absolwent tego kierunku ma szansę objąć samodzielne stanowisko w przedsiębiorstwie związanym z handlem, bankowością, przemysłem, hotelarstwem, rynkami finansowymi i nie tylko. Ponadto, może zostać zatrudniony w roli ekonomisty w jednostkach administracji samorządowej lub centralnej. Studia na kierunku ekonomia pozwalają uzyskać wiele przydatnych umiejętności oraz zdobyć rozległą wiedzę, co z pewnością będzie mieć znaczenie w rozwijaniu kariery zawodowej.

Studenci wybierają specjalności kształcenia po ukończeniu 3 semestru studiów. Otwieramy je w zależności od liczby osób zainteresowanych.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...