Studia II stopnia | Kierunek EKONOMIA Specjalność: Ekonomika przedsiębiorstw

Profil absolwenta specjalności: Ekonomika przedsiębiorstw

Specjalność przygotowuje fachowców zamierzających pracować na stanowiskach specjalistów - analityków i konsultantów zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach regulujących działalność podmiotów gospodarczych czy promujących przedsiębiorczość. Absolwenci zdobywają kwalifikacje pozwalające na wykonywanie zawodu ekonomisty oraz kreowanie koncepcji rozwojowych podmiotów gospodarczych w różnych warunkach. W profilowaniu sylwetki główny nacisk został położony na umiejętność łączenia ekonomicznej wiedzy teoretycznej z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz analizą jego otoczenia w globalnym świecie. Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • realizacji analiz sektorowych czy branżowych wykorzystując wiedzę np. z zakresu polityki gospodarczej i społecznej, itp.,
 • analizowania organizacji przedsiębiorstwa oraz realizacji projektów inwestycyjnych, dzięki wiedzy z gospodarowania kapitałem ludzkim, rachunkowości i finansów, ekonomii i organizacji przedsiębiorstw. Realizacji planów strategicznych w jednostkach gospodarczych wykorzystując przy tym wiedzę z takich przedmiotów jak: teoria przedsiębiorstwa, zarządzanie, marketing, planowanie strategiczne itp.,
 • sporządzenia ekspertyz dotyczących procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa jak i w jego otoczeniu. Pomocna w tym jest wiedza z makroekonomii i mikroekonomii, finansów międzynarodowych, analiza finansowa przedsiębiorstw itp.
 • pobudzania przedsiębiorczości dzięki znajomości współczesnych koncepcji zarządzania i zasad zrównoważonego rozwoju. Po studiach licencjackich absolwent jako ekonomista obsługuje wszystkie obszary działalności w przedsiębiorstwie, a po studiach magisterskich kreuje rozwój przedsiębiorstwa lub współtworzy instrumenty pobudzające rozwój przedsiębiorczości.

Przedmioty realizowane na specjalności - "Ekonomika przedsiębiorstw":

Przedmioty podstawowe:

 • wnioskowanie statystyczne
 • ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
 • ekonomia menedżerska
 • makroekonomia
 • prawo gospodarcze
 • historia myśli ekonomicznej

Przedmioty kierunkowe:

 • ekonomia matematyczna
 • rynek kapitałowy i finansowy
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • ekonomia międzynarodowa

Przedmioty specjalnościowe:

 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • giełdy i rynek papierów wartościowych
 • ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • informatyka w gospodarce
 • logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstw
 • controlling
 • współczesne koncepcje zarządzania
 • język angielski
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
 • ekonomika środowiska i rozwój zrównoważony
 • przedsiębiorczość i innowacje
 • otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw
 • wycena podmiotów gospodarczych
 • marketing międzynarodowy
 • strategie marketingowe na rynku
 • system ubezpieczeniowy
 • prawo pracy
 • etyka w biznesie
 • psychologia zarządzania
 • metody i techniki negocjacji
 • procesy integracji europejskiej
 • globalizacja gospodarki
 • organizacja i techniki handlu zagranicznego
 • proseminarium
 • seminarium magistrskie

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...