Specjalność - INŻYNIERIA RUCHU

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności „inżynieria ruchu” przygotowują studentów - przyszłych inżynierów do projektowania, organizacji i zarządzania-sterowania potokami ruchu, systemami transportowymi i magazynowymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych, do planowania infrastruktury i sieci transportowych oraz organizowania potoków ruchu w transporcie samochodowym i kolejowym. 

W zakresie problematyki sterowania ruchem oraz potokami przepływu osób i materiałów, szczególnie eksponowany jest aspekt bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska a także zrównoważonej rozbudowy systemów transportowych w warunkach dynamicznego rozwoju gospodarki. 

Studenci zapoznają się z problematyką budowy, eksploatacji i zastosowań technicznych środków transportu, z zagadnieniami zarządzania jakością, zasobami ludzkimi a  także z zagadnieniami logistyki i marketingu. Uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu prawa – w tym także obowiązującego w transporcie – przewozów krajowych i międzynarodowych oraz europejskiej polityki gospodarczej. 
Uniwersalny charakter wykształcenia, oparty o bloki przedmiotów humanistycznych, matematyczno - fizycznych, ekonomicznych, informatycznych a także mechanicznych z zakresu mechaniki technicznej, konstrukcji maszyn, materiałoznawstwa, metrologii i innych, umożliwi absolwentom podejmowanie pracy w różnych gałęziach gospodarki w tym związanych z transportem kołowym, komunikacją zbiorową, organizacją i sterowaniem ruchu jak również prowadzenie własnych firm spedycyjnych, transportowych i szeroko pojętych handlowo - usługowych.

 

Przedmioty realizowane na specjalności - "inżynieria ruchu":

 • wychowanie fizyczne
 • etyka
 • socjologia
 • ochrona własności intelektualnej
 • język angielski
 • matematyka
 • badania operacyjne
 • fizyka
 • informatyka
 • nauka o materiałach
 • mechanika techniczna
 • ekonomia
 • logistyka
 • inżynieria ruchu
 • systemy transportowe
 • ekonomika transportu
 • infrastruktura transportu
 • grafika inżynierska
 • konstrukcja maszyn
 • środki transportu
 • eksploatacja techniczna
 • metrologia
 • automatyka
 • elektrotechnika i elektronika
 • organizacja i zarządzanie
 • prawo
 • ubezpieczenie w transporcie i logistyce
 • administracja i samorząd terytorialny
 • prawo w transporcie i logistyce
 • europeistyka
 • bezpieczeństwo i ergonomia
 • polityka transportowa Unii Europejskiej
 • analiza ryzyka w transporcie
 • diagnostyka maszyn
 • inżynieria ruchu drogowego
 • inżynieria ruchu kolejowego
 • pojazdy szynowe
 • systemy sterowania ruchem pojazdów
 • telematyka
 • teoria ruchu pojazdów
 • umiejętności kierownicze
 • zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie
 • zarządzanie jakością
 • język angielski zawodowy
 • proseminarium
 • seminarium

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...