Koło naukowe - "Logistyk"

Statut Koła Naukowego - Logistyk. Więcej...

 

 Celami Koła Logistyk są:

  • rozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim
  • rozwijanie współpracy pomiędzy studentami PSW, innych uczelni krajowych i zagranicznych
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo - technicznej
  • promowanie i upowszechnianie pracy naukowej studentów
  • rozwijanie współpracy z organizacjami naukowymi i zawodowymi, krajowymi i zagranicznymi
  • wykonywanie prac użytecznych społecznie na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski  oraz ochrony przyrody

Koło Logistyk będzie realizować swoje cele poprzez:

  • współpracę z Władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami, w szczególności z innymi kołami naukowymi, działającymi w uczelniach krajowych i zagranicznych
  • organizowanie wymian naukowych, kulturalnych i turystycznych pomiędzy uczelniami krajowymi i zagranicznymi, wykładów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, wystaw, wyjazdów, praktyk oraz innych imprez naukowych, kulturalnych i turystycznych
  • prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo - badawczych, realizację projektów tematycznych
  • reprezentowanie swoich członków wobec  Władz Wydziału w zakresie ich uprawnień studenckich

Koło Logistyk jest działalnością bardzo aktywną, organizatorem Pieszych Rajdów Studenckich, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów i stały się już imprezą cykliczną (Beskid Niski – Folusz, Bieszczady - Wetlina). Członkami Koła Logistyk są studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Koło działa przy Podkarpackiej Szkole Wyższej i zostało powołane przez studentów III roku kierunku Transport , specjalność logistyka . Honorowym Członkiem Koła został prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz, a opiekunem dr inż. Joanna Bril.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...