Aktualności

Misja i cel

Misją Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle jest kształcenie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb biznesu,  organizacji społecznych oraz instytucji    państwowych,   w   opraciu  o   najnowsze  zdobycze  nauki   zgodnie  z wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy.

Podkarpacka Szkoła Wyższa za podstawowy cel stawia sobie tak kształcić studentów, aby proces ten nie tylko odpowiadał wysokim standardom akademickim lecz by przekazywana studentom wiedza teoretyczna pogłębiana była zdobywaniem praktycznych umiejętności, umożliwiających przyszłym absolwentom funkcjonowanie w rzeczywistości gospodarczej.

Celem uczelni jest również szybkie i bezbłędne reagowanie na powstające potrzeby lokalnego rynku pracy, przejawiając chęć współpracy z administracją lokalną a doświadczeniem i kompetencjami kadry uczelni służyć na rzecz rozwoju gospodarczego miejscowych instytucji rynkowych. 

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...