Opłaty za studia II stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny (12 rat) Wariant semestralny - bonifikata 4%* Wariant roczny - bonifikata 6%*
Ekonomia 370,00 zł 2131,20 zł 4173,60 zł

Studenci II roku studiów II stopnia wnoszą czesne za IV semestr w trzech ratach po 720,00 zł  w terminach: I rata do 15 kwietnia; II rata do 15 maja; III  rata do 15 czerwca.

* Warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały rok lub semestr zimowy, jest dokonanie wpłaty do dnia 31 października danego roku, natomiast warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały semestr letni jest dokonanie wpłaty do dnia 31 marca danego roku.

Poza jednorazową opłatą wpisowego oraz opłatą za studia (czesne) uczelnia nie pobiera żadnych opłat.

Uczelnia gwarantuje niezmienność czesnego przez cały okres studiowania.

W przypadku nieterminowego wniesienia opłat określonych w regulaminie uczelnia ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

 

Ulgi w opłatach

  • 10% bonifikata czesnego dla osób studiujących wraz z osobami spokrewnionymi w pierwszej lini (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic + dziecko)
  • 5% bonifikata czesnego dla osób, które przed dniem 01.10.2017 r. ukończyły 40 lat
  • 4% przy opłacie czesnego za cały semestr
  • 6% przy opłacie czesnego za cały rok

Opłaty czesnego należy uiszczać na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA
II Oddział w Rzeszowie
ul. 3 Maja 2, 35-030 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...