Organizacja roku akademickiego 2015/2016*

 

Semestr zimowy: 01.10.2015 - 31.01.2016

Przerwa świąteczna: 24.12.2015 - 07.01.2016

Sesja egzaminacyjna (zimowa): 01.02.2016 - 14.02.2016

Przerwa semestralna: 15.02.2016 - 21.02.2016

 

Semestr letni: 22.02.2016 - 19.06.2016

Przerwa świąteczna: 24.03.2016 - 30.03.2016

Sesja egzaminacyjna (letnia): 20.06.2016 - 03.07.2016

 

*Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z ramowym harmonogramem zjazdów. Dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...