Specjalność - Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, niezbędnych do rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku nieruchomości oraz procedur związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Interdyscyplinarną wiedzę studenci zdobywają dzięki przedmiotom specjalistycznym, obejmującym m.in. aspekty ekonomiczne, prawne i techniczne gospodarowania nieruchomościami oraz planowania przestrzennego. Studenci zapoznają się też ze szczegółowymi procedurami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawstwem majątkowym. Równocześnie absolwenci nabywają umiejętności opracowywania dokumentów planistycznych określających sposób zagospodarowania przestrzeni, w tym studiów uwarunkowań zagospodarowania oraz planów miejscowych. Studia na powyższej specjalności łączą w sobie dwie komplementarne dziedziny wiedzy, co pozwala absolwentom wykonywać zarówno prace analityczne jak i projektowanie związane m.in. z planowaniem projektów publicznych, wyborem lokalizacji, oceną skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyceną nieruchomości na potrzeby ustalania opłat adiacenckich, planistycznych.

 

Przedmioty specjalistyczne realizowane na specjalności - "planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami":

 • regulacje prawne na rynku nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • rzeczoznawstwo majątkowe
 • gospodarka mieszkaniowa
 • gospodarka nieruchomościami
 • gospodarka nieruchomościami publicznymi
 • analiza rynków nieruchomości
 • podstawy wyceny nieruchomości
 • marketing nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...