Studia podyplomowe - kierunek - Badania rynkowe i marketingowe

Celem kształcenia na studiach podyplomowych "Badania rynkowe i marketingowe" jest nabycie nowoczesnej, praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji rynkowych i marketingowych oraz ich wykorzystania w budowaniu strategii firmy. Program obejmuje zagadnienia związane m.in. z prawnymi i etycznymi aspektami badań, zastosowaniem metod statystycznych, badaniem koniunktury rynkowej i zachowań konsumenckich, tworzeniem produktu i wizerunku marki. Wykłady prowadzone będą przez nauczycieli akademickich mających praktyczne doświadczenie w zakresie marketingu.

Absolwenci podyplomowych studiów "Badania rynkowe i marketingowe" posiadać będą wszechstronną i praktyczną wiedzę z zakresu:

 • projektowania, organizacji i realizacji badań rynkowych i marketingowych
 • zarządzania realizacją projektów badawczych i analitycznych
 • prowadzenia analiz i wnioskowania dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich
 • analizowania zjawisk i procesów zachodzących na rynku usług
 • rysunek techniczny i planistyczny

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach „Badania rynkowe i marketingowe"

 • Podstawy  marketingu
 • Podstawy statystyczno - ekonometryczne badań rynkowych
 • Badania marketingowe rynku krajowego
 • Komunikacja społeczna
 • Metodologia badań rynku
 • Metody ilościowe i jakościowe badań marketingowych
 • Metody analiz zjawisk rynkowych
 • Projektowanie, organizacja i realizacja badania marketingowego
 • Prognozowanie i symulacja zjawisk rynkowych
 • Wykorzystanie komputerowych pakietów statystycznych w badaniach rynku
 • Badanie konkurencyjności firmy na rynku
 • Tworzenie produktu i wizerunku marki
 • Techniki sprzedaży i negocjacji
 • Segmentacja rynku
 • Badania efektywności promocji
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin: 180
Czas trwania: 2 semestry 
Tryb: niestacjonarny

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...