Studia podyplomowe - kierunek - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Program studiów ma kształtować i rozwijać te cechy i umiejętności, które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami z jednoczesną podstawową wiedzą w dziedzinie zarządzania nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących profesjonalnie pośredniczyć w obrocie nieruchomościami i uzyskać tytuł zawodowy licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Absolwent studium nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, w biurach pośrednictwa  w obrocie nieruchomościami, a także umożliwi prowadzenie własnej działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i podstępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Przegląd inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
 • Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Procedury w obrocie nieruchomościami
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
 • Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
 • Notariusz w obrocie nieruchomościami
 • Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
 • Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin: 216
Czas trwania: 2 semestry 
Tryb: niestacjonarny

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...