Studia podyplomowe - kierunek - Zarządzanie nieruchomościami

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomii, regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz kształtują wiedzę o procesach i prawach rynkowych na rynku nieruchomości. Studenci uzyskują również wiedzę w zakresie dokonywania analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości oraz możliwości podniesienia standardu nieruchomości w ramach bieżącej działalności zarządcy.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na podjęcie współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego. Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

 

Wykaz przedmiotów realizowanych na kierunku „Zarządzanie nieruchomościami"

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy planowania i kalkulacji kosztów
 •  Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
 • Przeglądy techniczne i remonty
 • Podstawy kosztorysowania
 • Status prawny zarządcy nieruchomości
 • Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
 • Wprowadzenie do problematyki zarządzanie nieruchomościami
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi
 • Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin: 288
Czas trwania: 2 semestry 
Tryb: niestacjonarny

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...