Studia podyplomowe - kierunek - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi problemami zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie i całej gospodarce. Zakres tematyczny poszerzy wiedzę słuchaczy o najnowsze formy zarządzania i wiedzę z zakresu Human resources. Uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami zarządzania zasobami, instrumentami i narzędziami zarządzania wykorzystywanymi na rynku globalnym. W gospodarce opartej na wiedzy do najistotniejszych problemów zalicza się:

 • proces skutecznej komunikacji
 • budowanie relacji interpersonalnych
 • efektywność systemu motywacji
 • system oceniania i awansowania pracowników
 • zarządzanie personelem w procesie zmian

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach „Zarządzanie zasobami ludzkimi"

 • Zarządzanie globalne
 • Proces zarządzania a proces menadżera
 • Współczesne wyzwania w zarządzaniu
 • Główne role i umiejętności menadżerskie
 • Przywództwo i autorytet we współczesnym zarządzaniu
 • Rozwój zasobów ludzkich i ich ocena
 • System rozwoju kompetencji
 • Sposoby pozyskiwania wartościowych pracowników
 • Płacowe i pozapłacowe systemy motywacji
 • Procesy interpersonalne w grupach i zespołach pracowniczych
 • Proces komunikacji – skuteczność i uwarunkowania
 • Skuteczne zarządzanie kadrami w procesie globalizacji
 • Zarządzanie kadrami w procesie zmian i kryzysów

Liczba godzin: 210
Czas trwania: 2 semestry 
Tryb: niestacjonarny

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...