Aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

"Poprawa warunków funkcjonowania Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle poprzez podniesienie dostępności uczelnianych e-usług".

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle poprzez wdrożenie e-usług na rzecz kandydatów, studentów i pracowników PSW oraz władz uczelni podnoszących jakość zarządzania placówką i jej konkurencyjność w okresie 11.03.2016-30.09.2017.

Dofinansowanie projektu: 492 995,15 zł

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

na dostawę oprogramowania - modułu integracji z systemem POL-on, ORPPD oraz Podkarpacką Platformą Atyplagiatową w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks Władysława Findysza w Jaśle poprzez podniesienie dostępności uczelnianych e-usług”

Data publikacji: 09.10.2017 r.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1. Formularz oferty.
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych.
  4. Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  5. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw lub usług.
  6. Załącznik nr 5 - Wykaz osób.
  7. Załącznik nr 6 - Wzór umowy.

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 19.10.2017 r.

  1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.10.2017).

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...