Aktualności

Rekrutacja na studia 2014/2015: Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle Wirtualna biblioteki Nauki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

"Poprawa warunków funkcjonowania Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle poprzez podniesienie dostępności uczelnianych e-usług"

 

"Poprawa warunków funkcjonowania Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle poprzez podniesienie dostępności uczelnianych e-usług".

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle poprzez wdrożenie e-usług na rzecz kandydatów, studentów i pracowników PSW oraz władz uczelni podnoszących jakość zarządzania placówką i jej konkurencyjność w okresie 11.03.2016-30.09.2017.

Dofinansowanie projektu: 492 995,15 zł

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do uruchomienia systemu e-usług w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle poprzez podniesienie dostępności uczelnianych e-usług".

Data publikacji: 30.12.2016 r.

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1a. Zadanie częściowe nr 1. Formularz oferty.
 3. Załącznik nr 1b Zadanie częściowe nr 2. Formularz oferty.
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych.
 5. Załącznik nr 3a. Zadanie częściowe nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 6. Załącznik nr 3b. Zadanie częściowe nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 7. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw lub usług.
 8. Załącznik nr 5 - Wykaz osób.
 9. Załącznik nr 6a. Zadanie częściowe nr 1. Wzór umowy.
 10. Załącznik nr 6b. Zadanie częściowe nr 2. Wzór umowy.

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 19.01.2017 r.

 1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.01.2017).

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Podkarpacka Szkoła Wyższa - Facebook

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle