Rekrutacja - studia podyplomowe

ETAPY REKRUTACJI

Zapoznaj się z opisem kierunków studiów podyplomowych

Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny

Wpisowe i opłata rekrutacyjna

Opłata wpisowa wynosi 70 zł

Wpisowe należy uiścić na rachunek bankowy uczelni przed złożeniem dokumentów lub bezpośrednio podczas składania dokumentów.

Bank Pekao SA
II Oddział w Rzeszowie
ul. 3 Maja 2, 35-030 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820

Złóż wymagane dokumenty

  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia niezwłocznie po ustaleniu wyników rekrutacji.

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe
Rozpoczęcie rekrutacji Zakończenie rekrutacji Ogłoszenie wyników
     

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Podkarpacka Szkoła Wyższa - Facebook

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle