Rekrutacja - studia podyplomowe

ETAPY REKRUTACJI

Zapoznaj się z opisem kierunków studiów podyplomowych

Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny

Wpisowe i opłata rekrutacyjna

Opłata wpisowa wynosi 70 zł

Wpisowe należy uiścić na rachunek bankowy uczelni przed złożeniem dokumentów lub bezpośrednio podczas składania dokumentów.

Bank Pekao SA
II Oddział w Rzeszowie
ul. 3 Maja 2, 35-030 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820

Złóż wymagane dokumenty

  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia niezwłocznie po ustaleniu wyników rekrutacji.

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe
Rozpoczęcie rekrutacji Zakończenie rekrutacji Ogłoszenie wyników
     

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...