Міжнародний набір

ОСВІТНЯ ПРОПОЗИЦІЯ

 

НАВЧАННЯ І-ОГО РІВНЯ (БАКАЛАВРАТ) НА ФАКУЛЬТЕТАХ:

ЕКОНОМІКА – навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 6 семестрів, відбувається у стаціонарній та заочній формах.

Спеціальності, за якими відбувається навчання на факультеті ЕКОНОМІКА

 • економіка торгівлі та послуг
 • інформатика у бізнесі
 • податки та бухгалтерський облік
 • економіка та організація малих і середніх підприємств
 • банківська справа та страхування

Кваліфікації випускника

Випускник цього факультету володітиме всебічними знаннями у галузі економіки, що дозволить працювати на посаді фахівця з економіки у сфері управління фінансовими, людськими та матеріальними ресурсами. Також випускник набуде вміння здійснювати аналіз доступної або розробленої інформації, що допомагає приймати раціональні рішення, закладені у канонах економічних наук. Випускник буде підготовлений до роботи на підприємствах, в організаціях та установах (державних та недержавних) – в основному на організаційних посадах – у країні та за кордоном. Він володітиме знаннями та вміннями, необхідними для самостійного ведення господарської діяльності.

 

ФІНАНСИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК - навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 6 семестрів, відбувається у стаціонарній та заочній формах.

Спеціальності, за якими відбувається навчання на факультеті ФІНАНСИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 • бухгалтерський облік та фінанси підприємств
 • аудит та фінансовий менеджмент
 • бухгалтерський облік та податк

Кваліфікації випускника

Випускник цього напрямку володітиме знаннями та навичками у сфері фінансів і бухгалтерського обліку підприємств та інституцій. Аналітичний погляд на функціонування вітчизняних польських та міжнароднихи підприємств у поєднанні з теоретичними, спеціалістичними знаннями в галузі фінансів та бухгалтерського обліку є основними перевагами цього напрямку навчання, що відкриває для випускників особливо широкий спектр зайнятості. Мета навчання полягає у наданні студентам можливості здобути знання у сфері фінансового менеджменту підприємства, фінансового бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку у банківській сфері, у сфері страхування, у сфері бюджетного та управлінського бухгалтерського обліку, у галузі фінансової ліквідності та надійності, фінансової інженерії, податкових стратегій та специфіки функціонування капітальних груп. Випускник здобуває вміння у проведенні аналізів господарської діяльності, оцінки рентабельності інвестиційних проектів, перегляду фінансової звітності, вибору оптимальних напрямків інвестування в матеріальні активи та цінні папери.

 

ТРАНСПОРТ – навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем інженер, 7 семестрів, відбувається у стаціонарній та заочній формах.

Спеціальності, за якими відбувається навчання на факультеті ТРАНСПОРТ

 • транспорт та перевезення
 • інженерія руху
 • логістика
 • діагностика та експлуатація автомобільного транспорту

Факультет Транспорт є факультетом, на якому навчають інженерів для потреб транспорту. Він характеризується системним підходом до проектування, модернізації та експлуатації транспортних систем та управління ними. Основою навчання на факультеті ТРАНСПОРТ у Підкарпатському університеті є вивчення транспортних систем з точки зору логістики, разом з інтеграцією технології перевезень, технічних засобів транспорту, інфраструктури та системи управління.

Кваліфікації випускника

Випускник факультету ТРАНСПОРТ у навчальному закладі набуває вміння прогнозувати та планувати транспортні послуги, процеси у логістичних системах, обирати транспортні засоби та технології перевезень для конкретних завдань, формувати інфраструктуру та планувати транспортні мережі, організовувати транспортні потоки. Інженер з транспорту, якого ми навчаємо, досконало розуміє необхідність та знає принципи застосування механізації, автоматизації та роботизації процесів у транспортних системах, управління процесами руху, дослідження та оцінку зручності технічних транспортних засобів при користуванні та підтримці у технічній готовності, управління експедиційними та експлуатаційними об’єктами. Всебічна професійна підготовка дозволяє здійснювати функціональне та технологічне проектування об’єктів, які є технічною основою транспорту, досліджувати та оцінювати надійність та безпеку.
Інженери з транспорту, які навчалися у Підкарпатському університеті, це спеціалісти, затребувані не лише на місцевому ринку праці.

Випускник буде підготовлений розпочати навчання ІІ-ого рівня (магістратура).

 

НАВЧАННЯ ІІ-ОГО РІВНЯ (МАГІСТРАТУРА)

ЕКОНОМІКА - навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, яке триває чотири семестри, відбувається у стаціонарній та заочній формах.

Спеціальності, за якими відбувається навчання на факультеті ЕКОНОМІКА

 • економіка підприємства
 • економіка транспорту
 • економіка торгівлі та послуг
 • інформатика у бізнесі
 • податки та бухгалтерський облік

Навчання ІІ-ого рівня (магістратура) на факультеті ЕКОНОМІКА у Підкарпатському університеті дозволяє отримати поглиблені знання у сфері економіки на тему явищ та проблем господарювання у мікро- та макроекономіці, а також здобути вміння здійснювати їх економічний аналіз та моделювати перебіг. У процесі навчання надаються всебічні знання та вміння, необхідні для менеджерів та майбутніх власників фірм.

Навчання триває 4 семестри та закінчується отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Знання випускника факультету задовольняє вимоги, визначені стандартами освіти на факультеті ЕКОНОМІКА, встановлені Міністерством науки та вищої освіти.

 

НАБІР НА НАВЧАННЯ

Терміни набору на навчання

Форма навчання Початок набору на навчання Закінчення набору на навчання Оголошення результатів
стаціонарна 04.05.2017 29.09.2017 30.09.2017
заочна 04.05.2017 29.09.2017 30.09.2017

Необхідні документи – навчання І-ого рівня (бакалаврат)

 • вступна анкета (анкета доступна за місцем проведення набору на навчання та в мережі Інтернет)
 • переклад атестата зрілості (оригіналу або завіреної копії)
 • 4 кольорові фотографії (відповідно до вимог, що стосуються видачі внутрішніх паспортів громадян РП)
 • копія паспорта громадянина для виїзду за кордон
 • підтвердження внесення реєстраційної оплати (200 польських злотих) та оплати за проведення набору (70 польських злотих)

Необхідні документи – навчання ІІ-ого рівня (магістратура)

 • вступна анкета (анкета доступна за місцем проведення набору на навчання та в мережі Інтернет)
 • переклад диплома про вищу освіту. Кандидати, які отримали диплом про закінчення навчання за кордоном, подають копію легалізованого диплома або який підтверджено апостилем (пред’явлення оригіналів вимагається) та польський переклад диплома, завірений уповноваженими особами або установами. Вищевказані кандидати також повинні подати документ про перебіг навчання (додаток до диплома або список оцінок і заліків)
 • 3 кольорові фотографії (відповідно до вимог, що стосуються видачі внутрішніх паспортів громадян РП)
 • кандидати, котрі здобули вищу освіту після 1 січня 2005 року подають також копію додатка до диплома (пред’явлення оригіналів вимагається)
 • підтвердження внесення реєстраційної оплати (100 польських злотих) та оплати за проведення набору (70 польських злотих). Випускники Підкарпатського університету в м. Ясло звільняються від реєстраційної оплати
 • копія атестата зрілості (пред’явлення оригіналів вимагається). Кандидати, які отримали атестат зрілості за кордоном, подають копію такого атестата (пред’явлення оригіналів вимагається) та польський переклад цього атестата з копією паспорта громадянина для виїзду за кордон, або іншого документа, що посвідчує особу кандидата на навчання

Правила набору на навчання – навчання I-ого рівня (бакалаврат)

Набір на навчання на стаціонарній та заочній формах відбувається на основі конкурсу атестатів зрілості, який включає визначення кількості балів за оцінки, отримані з наступних предметів: польська мова, сучасна іноземна мова та будь-який вибраний предмет, складений на державній підсумковій атестації.

 

Бали за оцінки з атестата зрілості (колишня державна підсумкова атестація)

Оцінка Кількість балів
відмінно 6
дуже добре 5
добре 4
задовільно 3
прийнятно 2

 

Бали за оцінки з атестата зрілості (нова державна підсумкова атестація)

Оцінка Кількість балів
100-81 6
80-61 5
60-51 4
50-41 3
40-30 2

Кандидати, які претендують розпочати навчання, вносять реєстраційну оплату в розмірі 200 польських злотих та оплату за проведення набору в розмірі 70 польських злотих. Реєстраційна оплата підлягає поверненню в повному розмірі за умови, якщо кандидат не буде зарахований на навчання або забере вступні документи до моменту закінчення набору на навчання. Кандидати, зараховані на навчання, втрачають право повернення реєстраційної оплати. Оплата за проведення набору поверненню не підлягає.

 

Правила набору на навчання – навчання ІI-ого рівня (магістратура)

 • Кандидати, які є випускниками Підкарпатського університету в м. Ясло, зараховуються на І курс навчання ІІ-ого рівня (магістратура) у стаціонарній та заочній формах на основі необхідних документів, які подаються у терміни, визначені Приймальною комісією відділу.
 • Інші кандидати зараховуються на І курс навчання ІІ-ого рівня (магістратура) у стаціонарній та заочній формах на основі конкурсу дипломів про вищу освіту.
 • Якщо кількість кандидатів на І курс навчання ІІ-ого рівня (магістратура) у стаціонарній та заочній формах не перевищить встановленого ліміту місць, конкурс дипломів не проводитиметься (стосується пункту 2).
 • В обґрунтованих ситуаціях Ректор може дозволити подати заяву про зарахування на І курс навчання ІІ-ого рівня у заочній формі після закінчення набору на навчання.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Навчання І-ого рівня (бакалаврат)
Факультет Форма навчання Оплата за навчання
економіка стаціонарна 370 польських злотих
заочна
350 польських злотих

фінанси
та бухгалтерськи
облік

стаціонарна 370 польських злотих
заочна
350 польських злотих
транспорт стаціонарна 385 польських злотих
заочна 365 польських злотих

 

Навчання ІІ-ого рівня (магістратура)
Факультет Форма навчання Оплата за навчання
економіка стаціонарна 390 польських злотих
заочна
370 польських злотих

Крім одноразової реєстраційної оплати та оплати за навчання університетом не передбачено будь-яких інших оплат за навчання.

Незмінна сума вартості за весь період навчання гарантується

 

Пільги

 • 10 % знижки на навчання для осіб, які навчаються разом із родичами прямої лінії (рідні брати і сестри, подружжя, батьки + дитина)
 • 5 % знижки на навчання для осіб, яким до 01.10.2017 р. виповниться 40 років
 • 4 % знижки при оплаті за навчання за весь семестр одним платежем
 • 6 % знижки при оплаті за навчання за весь рік одним платежем

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ НА ПЕРІОД НАВЧАННЯ

Студентам надається можливість проживати в:

 • Інтернаті
 • Приватній кімнаті

Оплата за місяць складає приблизно 300 польських злотих.

 

КОНТАКТИ

ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ м. Дрогобич
вул. Данила Галицького, 1 (4 поверх), 82-100, м. Дрогобич
тел.+380963553523, +380976629106
psw-jaslo.in.ua
psw-jaslo@ukr.net


ПІДКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. бл. кс. Владислава Фіндиша у м. Ясло
вул. На Котліне, 8, 38-200, м. Ясло
тел. + 48 13 445 95 13, + 48 13 445 95 33
моб. тел. + 48 533 801 602
dziekanat@psw.jaslo.pl

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ м. Жешув
вул. Квятковського, 2б/219, 35-311, м. Жешув
тел./факс + 48 17 250 25 35
psw@psw.jaslo.pl

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...