Samorząd Studencki

Samorząd Studencki jest najważniejszą organizacją studencką. Reprezentuje wszystkich studentów Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Członkowie Samorządu biorą czynny udział w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, a także w pracach komisji stypendialnej. Do obowiązków przedstawicieli Samorządu Studentów należy przede wszystkim praca w interesie studentów, w zakresie spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, naukowych i sportowych.

„Jesteśmy Waszym niezawodnym partnerem w rozwiązywaniu problemów, dlatego też zapraszamy do współpracy. Dzięki wspólnym pomysłom stworzymy „coś” co będzie ubogacać i uprzyjemniać życie studenckie”.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...