Kierunek - TRANSPORT

Kierunek transport to odpowiedź na duże zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów z tej dziedziny. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, spedycji i logistyki a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu analizy systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Duży nacisk położony jest na znajomość języka obcego specjalistycznego.

Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo - naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych i logistycznych. Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

 

Specjalności w ramach kierunku transport:

Wybór specjalności kształcenia następuje po trzecim semestrze studiów.

Specjalności uruchamiane są w zależności od potrzeb i zainteresowania studentów.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Podkarpacka Szkoła Wyższa - Facebook

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle