Specjalność - TRANSPORT I SPEDYCJA

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności „transport i spedycja” przygotowują studentów – przyszłych inżynierów, dla potrzeb nowoczesnej gospodarki, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw i centrów transportowych, spedycyjnych a także logistycznych.
Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu podstawowych nauk technicznych: mechaniki, konstrukcji maszyn, materiałoznawstwa, metrologii, badań operacyjnych i eksploatacyjnych, ekonomicznych: ekonomii, ekonomiki transportu, organizacji i zarządzania oraz szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych, obejmujących środki i systemy transportu cyklicznego oraz ciągłego, infrastruktury transportu, transportu krajowego i międzynarodowego, technik usług transportowo-magazynowych, marketingu, podstaw logistyki, technologii informatycznych, spedycji krajowej i zagranicznej i innych.
Studenci zapoznają się z obowiązującym w transporcie i spedycji prawem z uwzględnieniem procedur celnych i europejskich standardów a także zagadnieniami międzynarodowej polityki gospodarczej.
W zakresie zagadnień związanych z transportem – w tym szczególnie potokami przepływu osób – eksponowany jest aspekt zabezpieczenia i bezpieczeństwa ruchu.
Szeroki i uniwersalny charakter wykształcenia umożliwi absolwentom podejmowanie pracy w różnych podmiotach gospodarczych, w tym przede wszystkim związanych z transportem drogowym i kolejowym, spedycją krajową i zagraniczną, komunikacją zbiorową, turystyką a także realizujących transport wewnątrzzakładowy.
Absolwenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej, szeroko pojętej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty realizowane na specjalności - "transport i spedycja":

 • wychowanie fizyczne
 • etyka
 • socjologia
 • ochrona własności intelektualnej
 • język angielski
 • matematyka
 • badania operacyjne
 • fizyka
 • informatyka
 • nauka o materiałach
 • mechanika techniczna
 • ekonomia
 • logistyka
 • inżynieria ruchu
 • systemy transportowe
 • ekonomika transportu
 • infrastruktura transportu
 • grafika inżynierska
 • konstrukcja maszyn
 • środki transportu
 • eksploatacja techniczna
 • metrologia
 • automatyka
 • elektrotechnika i elektronika
 • organizacja i zarządzanie
 • prawo
 • ubezpieczenie w transporcie i logistyce
 • administracja i samorząd terytorialny
 • prawo w transporcie i logistyce
 • europeistyka
 • bezpieczeństwo i ergonomia
 • polityka transportowa Unii Europejskiej
 • transport intermodalny
 • spedycja krajowa i zagraniczna
 • zarządzanie w transporcie i spedycji
 • transport krajowy i międzynarodowy
 • techniki usług transportowo – magazynowych
 • marketing w transporcie i spedycji
 • informatyka w transporcie i spedycji
 • systemy eksperckie w transporcie
 • analiza ryzyka i bezpieczeństwo w transporcie
 • transport w turystyce
 • obiekty i urządzenia zaplecza technicznego
 • sterowanie systemami eksploatacji urządzeń technicznych
 • techniki wytwarzania
 • badania eksploatacyjne
 • język angielski zawodowy
 • proseminarium
 • seminarium

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...