Aktualności

Rekrutacja na studia 2014/2015: Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle Wirtualna biblioteki Nauki

Władze

Rektor
prof. nadzw. dr inż. Stanisław Polański

 

 
Kanclerz ds. finansowo - administracyjnych
mgr inż. Marek Polański
 
Kanclerz ds. promocji i rozwoju
mgr inż. Paweł Polański
 
Dziekan
Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu
dr Katarzyna Szajowska
 
Prodziekan
Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu
dr inż. Joanna Bril

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Podkarpacka Szkoła Wyższa - Facebook

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle