Kierunek - GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Absolwent tego kierunku będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Ponad 50% realizowanych przedmiotów to przedmioty techniczne, które pozwolą studentowi zdobyć praktyczne umiejętności inżynierskie m.in.: wykonywania pomiarów topograficznych, zastosowania i doboru odpowiednich technik graficznych w pracach studialnych i projektowych, oceny procesów zagospodarowania przestrzennego, przygotowania założeń planistycznych, opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów, projektowania podstawowych urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej, projektowania sieci osadniczej, stosowania podstawowych narzędzi programu Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, przygotowywania ofert inwestycyjnych. Absolwent będzie znał język angielski na wysokim poziomie biegłości oraz będzie umiejętnie posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent będzie Przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji rządowej i samorządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości. Będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Specjalności w ramach kierunku gospodarka przestrzenna:

Wybór specjalności kształcenia następuje po trzecim semestrze studiów.
Specjalności uruchamiane są w zależności od potrzeb i zainteresowania studentów.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...