Dotacja dla Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle

Artykuł

22 lipca 2019 r. Zarząd województwa przyznał dotacje na inwestycje związane z prowadzeniem działalności naukowo - dydaktycznej siedmiu podkarpackim uczelniom. W tym gronie jako jedyna Uczelnia niepaństwowa znalazła się Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle reprezentowana przez Rektora – prof. nadzw. dr inż. Stanisława Polańskiego oraz Kanclerza mgr inż. Pawła Polańskiego. Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na stworzenie Pracowni do projektowania 3D co przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej, poszerzy zainteresowania studentów oraz podniesie ich poziom wiedzy i umiejętności.