Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Semestr zimowy: 29.09.2018 – 17.02.2019

Przerwa świąteczna: 16.12.2018 – 12.01.2019

Sesja egzaminacyjna (zimowa): 18.02.2019 - 01.03.2019

Semestr letni: 23.02.2019 - 07.07.2019

Sesja egzaminacyjna (letnia): 29.06.2019 - 13.07.2019

Sesja egzaminacyjna poprawkowa (letnia): 14.09.2019 - 30.09.2019