Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Semestr zimowy: 29.09.2018 – 17.02.2019

Przerwa świąteczna: 16.12.2018 – 12.01.2019

Sesja egzaminacyjna (zimowa): 18.02. 2019- 01.03.2019