Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Semestr zimowy: 01.10.2020 – 21.02.2021

Przerwa świąteczna: 21.12.2020 – 08.01.2021

Sesja egzaminacyjna (zimowa): 14.02.2021 – 28.02.2021

Semestr letni: 06.03.2021 - 11.07.2021

Sesja egzaminacyjna (letnia): 03.07.2021 - 18.07.2021

Sesja egzaminacyjna poprawkowa (letnia): 14.09.2021 - 30.09.2021