Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej wiedzy z zakresu diagnostyki i eksploatacji środków transportu samochodowego, podstaw prawnych i normatywnych z zakresu diagnostyki pojazdów, diagnozowania pojazdów i ich układów oraz oceny stanu technicznego pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji, wykorzystania metod komputerowych w diagnostyce pojazdów, systemowego ujęcia diagnostyki pojazdów, problemów eksploatacji, procesów zużycia oraz metod oceny stanu płynów eksploatacyjnych, tendencji rozwojowych w technice i eksploatacji pojazdów, metod zastosowania sztucznej inteligencji w procesach diagnostycznych, logistyki i współpracy z klientami.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób starających się o podwyższenie kwalifikacji w zakresie diagnostyki i eksploatacji środków transportu samochodowego i zajmujących się diagnostyką oraz serwisem pojazdów samochodowych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców i w nowoczesnych laboratoriach.

Plan studiów:

Plan studiów obejmuje 2 semestry. W semestrze I realizowane są następujące przedmioty:

 1. Komputerowe wspomaganie oceny stanu technicznego pojazdów
 2. Systemy zarządzania ryzykiem zawodowym i higieną pracy w obiektach zaplecza motoryzacyjnego
 3. Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
 4. Eksploatacja i diagnostyka układów zasilania paliwami alternatywnymi
 5. Przepisy homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów
 6. Modelowanie i statystyczne opracowanie wyników doświadczalnych badań diagnostycznych
 7. Diagnostyka układów mechatronicznych w pojazdach samochodowych

Semestr II obejmuje:

 1. Zaplecze techniczne transportu samochodowego
 2. Certyfikacja i legalizacja urządzeń diagnostycznych
 3. Wymagania prawno-techniczne i organizacja stacji kontroli pojazdów
 4. Techniki pomiarowe w diagnostyce pojazdów
 5. Analiza sygnałów i wnioskowanie w diagnostyce technicznej
 6. Uprawnienia organów państwa w zakresie kontroli pojazdów samochodowych
 7. Niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń diagnostyki technicznej

Zasady przyjęć:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać w systemie e-rekrutacji uczelni Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle www.rekrutacja.psw.jaslo.pl

Wymagane dokumenty (po zakwalifikowaniu na studia):

 • dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich, licencjackich), życiorys zawodowy (CV),
 • 1 zdjęcie,
 • kopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za semestr,
 • podanie (po zakwalifikowaniu dostarczyć osobiście).

Warunki ukończenia studiów:

 • aktywny udział w zajęciach,
 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów,
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia.

Efekt studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Organizacja studiów:

Rozpoczęcie studiów podyplomowych planowane jest na październik 2019r.

Studia zostaną uruchomione po zebraniu 30 -stu potwierdzonych zgłoszeń od osób zainteresowanych.

Studia obejmują w sumie 240 godzin i trwają dwa semestry. Zajęcia realizowane będą (w soboty i niedziele – co drugi tydzień). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin naboru:

Rekrutacja na studia rozpocznie z chwilą ukazania się informacji o naborze na stronie uczelni i potrwa do końca października 2019 roku.

Cena studiów:

Odpłatność za semestr wynosi 2000 złotych. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 2 raty.

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 PLN.