Podstawa prawna działalności

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle jest niepaństwową uczelnią wyższą, założoną z inicjatywy Małopolskiego Centrum Edukacji Sp. z o. o. w Rzeszowie zgodnie z ustawą o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 59).

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-205/TT/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 roku, uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 74. Zasady funkcjonowania uczelni są zawarte w statucie i regulaminie studiów. Obecnie uczelnia funkcjonuje pod numerem 213.