Słowo od Rektora

Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle

Misją Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle jest kształcenie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb biznesu, samorządów, organizacji społecznych oraz instytucji państwowych w oparciu o najnowsze zdobycze nauki zgodnie z wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy. Podkarpacka Szkoła Wyższa za podstawowy cel stawia sobie tak kształcić studentów, aby proces ten nie tylko odpowiadał wysokim standardom akademickim, lecz by przekazywana studentom wiedza teoretyczna pogłębiona była zdobywaniem praktycznych umiejętności, umożliwiających przyszłym absolwentom funkcjonowanie w rzeczywistości gospodarczej.

Jesteśmy jedną z wiodących uczelni na Podkarpaciu. Oferta edukacyjna naszej uczelni powstała w oparciu o wnikliwą analizę na rynku pracy. Zależy nam bardzo na tym, aby absolwenci po ukończeniu studiów znaleźli zatrudnienie dające wiele satysfakcji i zadowolenia.

Uczelnia posiada własną kadrę dydaktyczną. Dyplomuje własną, nowoczesną bazę dydaktyczną. Absolwenci uczelni wypowiadają się o wysokim poziomie kształcenia i stwierdzają, że wybór studiowania w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle był trafną decyzją. Polecam studiowanie w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Podpis Rektora Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle