STUDIA ONLINE - nowoczesna forma kształcenia

Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle

Nie tak dawno o takim trybie nauki nawet nikt nie myślał, ale świat się zmienia. Studia online są odpowiedzią na aktualne wyzwania, przed którymi stoi szkolnictwo wyższe. Dzięki internetowi wyższe wykształcenie jest dziś dostępne, jak nigdy dotąd. W dobie Internetu wiedza wcale nie musi być przekazywana osobiście, można to zrobić wykorzystując najnowsze narzędzia - wystarczy dostęp do sieci.

Jeżeli chodzi o metody i techniki kształcenia na odległość Uczelnia udostępnia platformę wraz z narzędziami do prowadzenia wykładów, ćwiczeń, kolokwiów oraz opracowywania różnych projektów itp.

Każdy student otrzyma:
  • Konto pocztowe o pojemności 50Gb.
  • Chmurę OneDrive o pojemonści 1Tb w której może przetrzymywać dowolne pliki np. materiały do zajęć czy różne projekty.
  • Dostęp do aplikacji Word, Excel, Power Point w przeglądarce - dzięki zastosowaniu Chmury OneDrive studenci mogą wspólnie wykonywać prace grupową.
Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle
Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone na żywo z wykorzystaniem kamery internetowej oraz mikrofonu podpierając się widoczną dla studentów prezentacją, jednocześnie studenci mogą zadawać pytania a także komunikować się między sobą za pośrednictwem chatu. Wszystkie materiały edukacyjne są umieszczone na nowoczesnej platformie internetowej. Są archiwizowane i można do nich sięgać wielokrotnie. Studenci sami decydują, kiedy wysłuchają wykładów lub przeczytają materiały.

Studia online pasują do każdego stylu życia. Pozwalają uczyć się z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dają szansę rozwoju tym, którzy z różnych powodów nie mogą uczyć się w innym trybie, np. rodzicom wychowującym małe dzieci czy osobom niepełnosprawnym, a także tym, którzy podróżują lub mieszkają za granicą. Jest to najlepszy wybór dla osób, które pracują i zdobywają doświadczenie. Żyją w ciągłym biegu i brakuje im czasu. Kiedyś takie bariery trudno było pokonać. Dziś, dzięki studiom online, jest to dużo łatwiejsze. Studia przez Internet niosą też korzyści uczelniom – pozwalają poszerzyć ofertę i dotrzeć do jeszcze większej liczby studentów. Dodatkowo dla chętnych oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach na uczelni razem ze studentami niestacjonarnymi.

Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle oferuje w trybie ONLINE studia:
  • licencjackie: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość
  • inżynierskie: Transport
  • magisterskie: Ekonomia, Transport
Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle

Studia online to studia interaktywne, a program nauczania i wymagania są takie same, jak na studiach niestacjonarnych. Studenci mogą dowolnie organizować swój czas, ale terminy zjazdów, zaliczeń i egzaminów obowiązują wszystkich. W dokumentacji ze studiów, a także na dyplomie znajduje się wyłącznie informacja, że dana osoba studiowała na studiach niestacjonarnych. Studia mobilne uczą samodzielności, ale wymagają skupienia i motywacji.