Sposób prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021

Artykuł

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle rozpoczyna nowy rok akademicki 2020/2021 korzystając z tzw. kształcenia mieszanego (hybrydowego). Wykłady będą prowadzone zdalnie, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne i obrony będą realizowane w sposób tradycyjny na terenie Uczelni. Podobnie jak w ubiegłym semestrze zajęcia online będą odbywać się w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć w trybie synchronicznym zapewniającym bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą.

Ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz obrony dyplomowe - będą przeprowadzane w budynku Uczelni.

W związku z pandemią wirusa SARS – CoV- 2 wprowadzone zostały zasady sanitarno – epidemiologiczne obowiązujące na terenie Uczelni. Powyższe zasady zostaną drogą mailową przesłane do każdego studenta – prosimy o zapoznanie się z nimi i ich stosowanie podczas przebywania na terenie budynku.