Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle zainaugurowała rok akademicki 2018/2019

Artykuł

13 października, po raz osiemnasty, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Nowy rok akademicki 2018/2019 uroczyście otworzył w auli głównej PSW Jego Magnificencja Rektor prof. nadzw. dr inż. Stanisław Polański, który mówił w swoim przemówieniu:

Każda inauguracja jest szczególnym wydarzeniem dla całej społeczności akademickiej. To symboliczny dzień rozpoczęcia nowych wyzwań, poważnych planów, dojrzałych postanowień, a niejednokrotnie ogromnych zmian zachodzących w życiu młodych ludzi. Rozpoczyna się bowiem kolejny rok pracy, zdobywania wiedzy oraz potrzebnych umiejętności, które staną się inwestycją w przyszłość zawodową.

Inaugurację nowego roku akademickiego poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, której przewodniczył ks. prałat Emil Midura w koncelebrze ks. Gerard Stanula, ks. Grzegorz Bokota - proboszcz tutejszej parafii oraz ks. prałat dr Marian Putyra, który wygłosił homilię. W trakcie uroczystości władze uczelni dokonały immatrykulacji studentów I roku. Zostały wręczone również dyplomy dla studentów, których prace dyplomowe zostały wyróżnione. Nasza Uczelnia miała zaszczyt gościć Pana Piotra Müllera - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w słowie skierowanym do zebranych na uroczystości mówił o wyzwaniach jakie przed środowiskiem akademickim stawia „Konstytucja dla nauki” i zaznaczył jak ważną rolę w środowisku jasielskim pełni nasza Uczelnia. Wśród gości zebranych na Inauguracji znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Wiceburmistrz Miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech, Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej, Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Ryszard Zagórski. Wykład inauguracyjny pt. „Badania holistyczne trwałości eksploatacyjnej środków transportu” wygłosił prof. dr hab. inż. Paweł Piec. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu „Gaude Mater Polonia”.