Otrzęsiny studentów I roku PSW.

Artykuł

Samorząd Studencki Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle, jak co roku zorganizował Otrzęsiny dla studentów pierwszego roku. Tegoroczna impreza odbyła się 3 listopada w restauracji Imperial w Jaśle. Otrzęsiny otworzyli wspólnie: Kanclerz Paweł Polański, prodziekan Joanna Bril, przewodnicząca samorządu studenckiego Anna Dębiak oraz wice przewodniczący samorządu studenckiego Marek Machowski. Dla pierwszoroczniaków samorząd studencki zorganizował wiele ciekawych zabaw, po których nastąpiło pasowanie na studenta. Impreza trwała do białego rana, którą poprowadził DJ.