Studia magisterskie na kierunku TRANSPORT

Artykuł

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle w dniu 31 października 2018 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku TRANSPORT. Otrzymana zgoda jest kontynuacją kształcenia na istniejącym już od 13 lat kierunku na poziomie studiów I stopnia - inżynierskich. Należy wspomnieć, że jako jedna z nielicznych uczelni posiadamy takie uprawnienia.

Naszą ambicją było stworzenie kierunku, którego program kształcenia uwzględnia wymagania pracodawców. Podstawową ideą, która przyświeca naszym programom, to dać studentom nie samą wiedzę, ale również umiejętności, które przełożą się na najlepsze kompetencje. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny. Dzięki temu absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie natychmiast po ukończeniu studiów. Kluczowym elementem studiów o profilu praktycznym jest szeroka współpraca Uczelni z podmiotami gospodarczymi w zakresie opracowywania programów kształcenia oraz w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych przez pracowników tych instytucji. Zatem do realizacji zajęć zostaną włączone osoby z doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie transportu, logistyki i spedycji.

Starania o II stopień na kierunku transport były poprzedzone badaniami rynku pracy oraz dużym zainteresowaniem wśród absolwentów studiów I stopnia i szkół średnich.

Władze Uczelni podjęły decyzję o uruchomieniu i rozpoczęciu pierwszych zajęć jeszcze w semestrze letnim (czyli w marcu 2019 roku). Już dziś serdecznie zapraszamy do rekrutowania się absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków.