Studia inżynierskie - Transport

Studia pierwszego stopnia na kierunku Transport kształcą specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, analizy systemów transportowych oraz organizacji i funkcjonowania środków i zaplecza transportowego. Absolwent tego kierunku potrafi między innymi znajdować odpowiednie rozwiązania rozmaitych, niejednokrotnie interdyscyplinarnych problemów. Mogą one wiązać się z analizą i tworzeniem systemów transportowych, logistyką i finansami w transporcie, sterowaniem ruchem, korzystaniem ze środków technicznych i nie tylko - wszystko pod kątem transportu drogowego. Wykształceni w ten sposób absolwenci mogą podjąć pracę w każdej branży gospodarki związanej z przemieszczaniem ludzi i towarów, są przygotowani do zarządzania i pracy w firmach zajmujących się eksploatacją pojazdów, magazynowaniem, obsługą logistyczną itp. Studia na kierunku transport odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie gospodarki na ekspertów z tej dziedziny. Kończąc studia I stopnia można kontynuować swoją edukację na naszej uczelni, zapisując się na studia magisterskie. Transport to dziedzina bardzo bogata, która nieustannie się rozwija, dlatego warto zadbać o pełne wykształcenie na tym kierunku, aby w przyszłości zapewnić sobie wiele możliwości rozwoju zawodowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia inżynierskie na kierunku Transport są unikalne w skali kraju. Można na nim otrzymać wykształcenie przede wszystkim z zakresu organizacji, projektowania, wyposażania i automatyzacji systemów oraz środków transportowych, uwzględnianych zarówno w mikro- jak i makroskali. Kierunek stwarza możliwość poznania funkcjonowania i rozwoju różnych gałęzi gospodarki oraz środków transportu, kształtowania u studentów umiejętności menadżerskich ważnych w prowadzeniu przedsiębiorstw transportowych. Po ukończeniu studiów na kierunku Transport, absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami związanymi między innymi z przygotowywaniem pojazdów pod rygorystyczne normy międzynarodowe (zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej) oraz biegłością w obsłudze oprogramowania komputerowego służącego do automatyzacji systemów i procesów logistycznych, spedycyjnych i transportowych. Co więcej, zna on specyfikę funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Transport mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach transportowych sektora publicznego i prywatnego, przemyśle motoryzacyjnym, logistycznym i spedycyjnym.

Jest przygotowany do pracy:

  • w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu

  • w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych

  • w specjalistycznych komórkach administracji samorządowej i rządowej

  • może również podejmować własną działalność gospodarczą

Specjalności studiów w ramach kierunku Transport: