Opłaty za studia I stopnia: licencjackie i inżynierskie

Wysokość opłat dla studentów studiów I stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Studia stacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 400,00 zł 2 304,00 zł 4 512,20 zł
Finanse i rachunkowość 400,00 zł 2 304,00 zł 4 512,20 zł
Transport 415,00 zł 2 390,40 zł 4 681,20 zł
Kosmetologia 520,00 zł 2 995,20 zł 5 865,60 zł
Studia niestacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 380,00 zł 2 188,80 zł 4 286,40 zł
Finanse i rachunkowość 380,00 zł 2 188,80 zł 4 286,40 zł
Transport 395,00 zł 2 275,20 zł 4 455,60 zł
Kosmetologia 465,00 zł 2 678,40 zł 5 245,20 zł
Studia ONLINE
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 380,00 zł 2 188,80 zł 4 286,40 zł
Finanse i rachunkowość 380,00 zł 2 188,80 zł 4 286,40 zł
Transport 395,00 zł 2 275,20 zł 4 455,60 zł
Kosmetologia 465,00 zł 2 678,40 zł 5 245,20 zł

* Warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały rok lub semestr zimowy, jest dokonanie wpłaty do dnia 31 października danego roku, natomiast warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały semestr letni jest dokonanie wpłaty do dnia 31 marca danego roku.

Studenci za zajęcia prowadzone w języku angielskim opłacają czesne wyższe o 50%.

Poza jednorazową opłatą wpisowego oraz opłatą za studia (czesne) uczelnia nie pobiera innych opłat.

ULGI W OPŁATACH

  • 10% bonifikata czesnego dla osób studiujących wraz z osobami spokrewnionymi w pierwszej linii (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic + dziecko)
  • 5% bonifikata czesnego dla osób, które przed dniem 01.10.2021r. ukończyły 40 lat
  • 4% przy opłacie czesnego za cały semestr
  • 6% przy opłacie czesnego za cały rok

Opłaty czesnego należy uiszczać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A.
Oddział w Rzeszowie
ul. Słowackiego 5, 35-060 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820