Opłaty za studia II stopnia: magisterskie

Wysokość opłat dla studentów studiów II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Studia stacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 420,00 zł 2 419,20 zł 4 737,60 zł
Transport 435,00zł 2 505,60 zł 4 906,80 zł
Studia niestacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 400,00 zł 2 304,00 zł 4 512,00 zł
Transport 415,00 zł 2 390,40 zł 4 681,20 zł
Studia ONLINE
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 400,00 zł 2 304,00 zł 4 512,00 zł
Transport 415,00 zł 2 390,40 zł 4 681,20 zł

* Warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały rok lub semestr zimowy, jest dokonanie wpłaty do dnia 31 października danego roku, natomiast warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały semestr letni jest dokonanie wpłaty do dnia 31 marca danego roku.

Poza jednorazową opłatą wpisowego oraz opłatą za studia (czesne) uczelnia nie pobiera innych opłat.

Studenci za zajęcia prowadzone w języku angielskim opłacają czesne wyższe o 50%.

ULGI W OPŁATACH

  • 10% bonifikata czesnego dla osób studiujących wraz z osobami spokrewnionymi w pierwszej linii (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic + dziecko)
  • 5% bonifikata czesnego dla osób, które przed dniem 01.10.2021r. ukończyły 40 lat
  • 4% przy opłacie czesnego za cały semestr
  • 6% przy opłacie czesnego za cały rok

Opłaty czesnego należy uiszczać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A.
Oddział w Rzeszowie
ul. Słowackiego 5, 35-060 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820